Skuteczna
Ochrona przed powodzią

Ochrona mieszkańców Dorzecza Odry to główny cel jaki przyświeca realizowanemu projektowi. Oprócz tego, wprowadzane zmiany mają zabezpieczyć środowisko naturalne dorzecza.

Czytaj więcej

Modernizacja
Wrocławskiego Węzła Wodnego

Wrocławski Węzeł Wodny ma za zadanie chronić mieszkańców Dorzecza Odry przed powodziami i skutkami zalań. Aby podnieść skuteczność działania Węzła zdecydowano się na jego odbudowę i modernizację.

Czytaj więcej

Kontrakt B3-2 - Przebudowa mostu drogowego Pęgowskiego - postęp prac

2017-04-13

W marcu br. Wykonawca Kontraktu B3-2 - MOTA-ENGIL CE S.A. prowadził roboty związane z zabezpieczeniem powierzchniowym betonu – antykorozyjne zabezpieczenie powierzchni podpór oraz ustroju nośnego. Wykonywano nawierzchnię kap chodnikowych z żywic epoksydowo-poliuretanowych. W ramach elementów wyposażenia mostu wykonywano prace nad studzienkami rewizyjnymi instalacji obcych. Zrealizowano również wpusty deszczowe. Wykonywano roboty ziemne – formowanie i zagęszczanie nasypów oraz roboty drogowe związane z podbudową oraz nawierzchnią drogi. Wykonywano elementy ulic, tj. krawężniki, ścieku uliczne oraz rozścielano ziemię urodzajną i założono trawniki wraz z pielęgnacją.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności
w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

X

Właściciel tej domeny korzysta z plików cookies w celu zapewnienia wysokiego poziomu świadczonych usług. Pliki cookies wykorzystywane są w zgodzie z obowiązującym prawem. Wyrażenia zgody na wykorzystywanie tych plików dokonują Państwo poprzez ustawienia przeglądarki internetowej (zakres prywatności).

Pliki cookies dzielą się na trzy rodzaje:

Cookies nie służą do przetwarzania ani do przechowywania danych osobowych. Nie można za ich pomocą dokonać bezpośredniej identyfikacji użytkownika. Pliki nie wprowadzają zmian konfiguracyjnych w przeglądarce.

Możecie Państwo samodzielnie określać warunki stosowania plików cookies. Informacje na temat zastosowania plików cookies dla najpopularniejszych przeglądarek znajdują się pod poniższymi linkami: