Skuteczna
Ochrona przed powodzią

Ochrona mieszkańców Dorzecza Odry to główny cel jaki przyświeca realizowanemu projektowi. Oprócz tego, wprowadzane zmiany mają zabezpieczyć środowisko naturalne dorzecza.

Czytaj więcej

Modernizacja
Wrocławskiego Węzła Wodnego

Wrocławski Węzeł Wodny ma za zadanie chronić mieszkańców Dorzecza Odry przed powodziami i skutkami zalań. Aby podnieść skuteczność działania Węzła zdecydowano się na jego odbudowę i modernizację.

Czytaj więcej

Aktualności

Wykonawca robót budowlanych przystąpił do betonowania ustroju nośnego południowego mostu w ciągu ulicy. B. Krzywoustego.

W maju 2016r. miała miejsce okresowa wizyta przedstawicieli Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (Banku Światowego)

Wykonawca robót budowlanych przystąpił do montażu konstrukcji stalowej na Moście Widawskim.

Wykonawca Kontraktu B3-1 poinformował o planowanym wprowadzeniu w dniu 04.05.2016r. zmiany w organizacji ruchu w obrębie Mostów Krzywoustego.

W dniu 11.04.2016r. Wykonawca robót budowlanych Kontraktu B3-2 przystąpił do montażu belek prefabrykowanych typu T na Moście Pęgowskim.

Strony

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności
w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

X

Właściciel tej domeny korzysta z plików cookies w celu zapewnienia wysokiego poziomu świadczonych usług. Pliki cookies wykorzystywane są w zgodzie z obowiązującym prawem. Wyrażenia zgody na wykorzystywanie tych plików dokonują Państwo poprzez ustawienia przeglądarki internetowej (zakres prywatności).

Pliki cookies dzielą się na trzy rodzaje:

Cookies nie służą do przetwarzania ani do przechowywania danych osobowych. Nie można za ich pomocą dokonać bezpośredniej identyfikacji użytkownika. Pliki nie wprowadzają zmian konfiguracyjnych w przeglądarce.

Możecie Państwo samodzielnie określać warunki stosowania plików cookies. Informacje na temat zastosowania plików cookies dla najpopularniejszych przeglądarek znajdują się pod poniższymi linkami: