Skuteczna
Ochrona przed powodzią

Ochrona mieszkańców Dorzecza Odry to główny cel jaki przyświeca realizowanemu projektowi. Oprócz tego, wprowadzane zmiany mają zabezpieczyć środowisko naturalne dorzecza.

Czytaj więcej

Modernizacja
Wrocławskiego Węzła Wodnego

Wrocławski Węzeł Wodny ma za zadanie chronić mieszkańców Dorzecza Odry przed powodziami i skutkami zalań. Aby podnieść skuteczność działania Węzła zdecydowano się na jego odbudowę i modernizację.

Czytaj więcej

Aktualności

W listopadzie br. Wykonawca zakończył roboty związane z wykonaniem drenażu

W listopadzie br. Wykonawca kontynuował prace związane z wykonaniem przyczółków.

Realizacja mostów drogowego i kolejowego w ciągu ul. Swojczyckiej - postęp prac.

W listopadzie 2016r. Wykonawca Kontraktu B3-1 - SKANSKA S.A. prowadził roboty palowe na północnej nitce Mostów B. Krzywoustego.

W dniu 09.12.2016r. odbyła się kolejna konferencja na temat Modernizacji Wrocławskiego Węzła Wodnego będącego elementem Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry.

Strony

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności
w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

X

Właściciel tej domeny korzysta z plików cookies w celu zapewnienia wysokiego poziomu świadczonych usług. Pliki cookies wykorzystywane są w zgodzie z obowiązującym prawem. Wyrażenia zgody na wykorzystywanie tych plików dokonują Państwo poprzez ustawienia przeglądarki internetowej (zakres prywatności).

Pliki cookies dzielą się na trzy rodzaje:

Cookies nie służą do przetwarzania ani do przechowywania danych osobowych. Nie można za ich pomocą dokonać bezpośredniej identyfikacji użytkownika. Pliki nie wprowadzają zmian konfiguracyjnych w przeglądarce.

Możecie Państwo samodzielnie określać warunki stosowania plików cookies. Informacje na temat zastosowania plików cookies dla najpopularniejszych przeglądarek znajdują się pod poniższymi linkami: