Skuteczna
Ochrona przed powodzią

Ochrona mieszkańców Dorzecza Odry to główny cel jaki przyświeca realizowanemu projektowi. Oprócz tego, wprowadzane zmiany mają zabezpieczyć środowisko naturalne dorzecza.

Czytaj więcej

Modernizacja
Wrocławskiego Węzła Wodnego

Wrocławski Węzeł Wodny ma za zadanie chronić mieszkańców Dorzecza Odry przed powodziami i skutkami zalań. Aby podnieść skuteczność działania Węzła zdecydowano się na jego odbudowę i modernizację.

Czytaj więcej

Komponent B3 Budowa kanału ulgi Odra-Widawa Komponent

Komponent B3 składa się z dwóch kontraktów, które obejmują wymienione poniżej obiekty:

 • 1. B3 – 1 Odcinek: Przelew Odra – Widawa do mostu kolejowego (ul. Krzywoustego):
  • Przelew Odra - Widawa – Jaz klapowy (obiekt WWW nr 40)
   • Budowa lewej części przelewu jako jaz klapowy o niskim progu i napędzie hydraulicznym
   • Budowa prawej części przelewu jako jaz stały klapowy o wysokiej koronie
   • Remont przepustu melioracyjnego
   • Wkomponowanie przyczółków przelewu w istniejące wały przeciwpowodziowe
  • Przebudowa mostu drogowego (obiekt WWW nr 41.1)
  • Przebudowa mostu kolejowego (obiekt WWW nr 41.2)
  • Rozbudowa kanału (obiekt WWW nr 41.3)
  • Przebudowa mostu drogowego B. Krzywoustego (obiekt WWW nr 42.1)
  • Przebudowa mostu kolejowego B. Krzywoustego (obiekt WWW nr 42.1.1)
  • Kanał - nowy wał prawobrzeżny (obiekt WWW nr 44.1)
  • Kanał - nowy wał lewobrzeżny (obiekt WWW nr 44.11)
  • Swojczyce - nowy wał (obiekt WWW nr 44.12)
  • Kowale - nowy wał (obiekt WWW nr 44.13)
  • Kowale- modernizacja wału (obiekt WWW nr 45.6)
  • Wilczyce - nowy wał (obiekt WWW nr 44.2)
  • Modernizacja wału (obiekt WWW nr 45.5)
  • Wilczyce - modernizacja wału (obiekt WWW nr 45.2)
  • Modernizacja wału (obiekt nr 45.1)
  • Rozbiórka wału (obiekt nr 46.1)
  • Zgorzelisko (do ul. B. Krzywoustego) - nowy wał (obiekt WWW nr 44.3)
  • Krzywoustego – linia kolejowa – nowy wał (obiekt WWW nr 44.14)
  • Krzywoustego - linia kolejowa, modernizacja wału (obiekt nr 45.3)
 • 2. B3 – 2 Odcinek: Rzeka Widawa od mostu kolejowego (ul. Krzywoustego) do ujścia do Odry:
  • Przebudowa mostu drogowego w m. Widawa (obiekt WWW nr 42.2)
  • Przebudowa mostu drogowego Pęgowskiego (obiekt WWW nr 42.3)
  • Przebudowa mostu kolejowego Pęgowskiego (obiekt WWW nr 42.3.1)
  • Zwiększenie przepustowości mostu na Widawie w m. Psary (obiekt WWW nr 43)
  • Krzywoustego - linia kolejowa - nowy wał (obiekt WWW nr 44.14)
  • Sołtysowice (wał wzdłuż obwodnicy śródmiejskiej) (obiekt WWW nr 44.15)
  • Polanowice - nowy wał (obiekt WWW nr 44.16)
  • Pracze Widawskie - nowy wał (obiekt WWW nr 44.17)
  • Pracze Widawskie -rozbiórka wału (obiekt WWW nr 46.2)
  • Świniary - modernizacja wału (obiekt WWW nr 44.18)
  • Psie Pole - nowy wał (obiekt WWW nr 44.4)
  • Kłokoczyce - nowy wał (obiekt WWW nr 44.5)
  • Krzyżanowice - nowy wał (obiekt WWW nr 44.6)
  • Krzyżanowice - modernizacja wału (obiekt WWW nr 45.4)
  • Psary - nowy wał (obiekt WWW nr 44.7)
  • Psary - wał wyspowy (obiekt WWW nr 44.8)
  • Szymanów - nowy wał (obiekt WWW nr 44.9)
  • Szewce - nowy wał (obiekt WWW nr 44.10)
  • Paniowice – rozbiórka wału p/pow. (obiekt WWW nr 19)

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności
w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

X

Właściciel tej domeny korzysta z plików cookies w celu zapewnienia wysokiego poziomu świadczonych usług. Pliki cookies wykorzystywane są w zgodzie z obowiązującym prawem. Wyrażenia zgody na wykorzystywanie tych plików dokonują Państwo poprzez ustawienia przeglądarki internetowej (zakres prywatności).

Pliki cookies dzielą się na trzy rodzaje:

Cookies nie służą do przetwarzania ani do przechowywania danych osobowych. Nie można za ich pomocą dokonać bezpośredniej identyfikacji użytkownika. Pliki nie wprowadzają zmian konfiguracyjnych w przeglądarce.

Możecie Państwo samodzielnie określać warunki stosowania plików cookies. Informacje na temat zastosowania plików cookies dla najpopularniejszych przeglądarek znajdują się pod poniższymi linkami: