Skuteczna
Ochrona przed powodzią

Ochrona mieszkańców Dorzecza Odry to główny cel jaki przyświeca realizowanemu projektowi. Oprócz tego, wprowadzane zmiany mają zabezpieczyć środowisko naturalne dorzecza.

Czytaj więcej

Modernizacja
Wrocławskiego Węzła Wodnego

Wrocławski Węzeł Wodny ma za zadanie chronić mieszkańców Dorzecza Odry przed powodziami i skutkami zalań. Aby podnieść skuteczność działania Węzła zdecydowano się na jego odbudowę i modernizację.

Czytaj więcej

Kontrakt B1-11 Budowa i modernizacja innych obwałowań poniżej m. Wrocławia

Grudzień 2014r.
Postęp robót:
Obiekt WWW nr 10 - Różanka – przebudowa wału p/pow.
Wykonawca zamontował tablice pamiątkowe. Zakończono roboty na obiekcie.

Obiekt WWW nr 11 - Rędzin – przełożenie wału p/pow.
Wykonawca zakończył roboty nawierzchniowe, modernizację rowów melioracyjnych oraz rekultywację pasów technologicznych. Zamontowano tablice pamiątkowe. Zakończono roboty na obiekcie.

Obiekt WWW nr 12 - Lesica – przełożenie wału p/pow.
Wykonawca zamontował tablice pamiątkowe. Zakończono roboty na obiekcie.
 
Obiekt WWW nr 13 - Szczepin – przebudowa wału p/pow.
Wykonawca zamontował tablice pamiątkowe. Zakończono roboty na obiekcie.

Obiekt WWW nr 15 - Kozanów – przebudowa wału p/pow.
Wykonawca zakończył montaż oznakowania wału. Zamontowano tablice pamiątkowe i zakończono roboty na obiekcie.

Obiekt WWW nr 16 - Maślice – przebudowa wału p/pow.
Wykonawca zamontował tablice pamiątkowe. Zakończono roboty na obiekcie.

Obiekt WWW nr 17 – Pracze Odrzańskie – przebudowa wału p/pow.
Wykonawca zakończył wykonywanie rekultywacji pasów technologicznych oraz montaż oznakowania wału. Naprawiono nawierzchnię dróg gruntowych oraz zamontowano tablice pamiątkowe. Zakończono roboty na obiekcie.

Obiekt WWW nr 18 – Janówek – przebudowa wału p/pow. - budowa nowego wału
Wykonawca zakończył roboty nawierzchniowe. Zamontowano oznakowanie pionowe i urządzenia zabezpieczające oraz tablice pamiątkowe. Zakończono roboty na obiekcie.

Obiekt WWW nr 18 – Janówek – przebudowa wału p/pow. - przebudowa wału
Wykonawca zakończył roboty nawierzchniowe. Zamontowano oznakowanie pionowe, urządzenia zabezpieczające oraz tablice pamiątkowe. Zakończono roboty na obiekcie.

Na koniec okresu sprawozdawczego zaawansowanie prac na kontrakcie wynosiło 100,00%.

Listopad 2014r.
Postęp robót:
Obiekt WWW nr 10 - Różanka – przebudowa wału p/pow.
Wykonawca zakończył roboty budowlane na obiekcie.

Obiekt WWW nr 11 - Rędzin – przełożenie wału p/pow.
Wykonawca zakończył plantowanie i humusowanie skarp i korony wału oraz wykonanie schodów w km 0+531. Kontynuowano rekultywacje oraz roboty nawierzchniowe. Rozpoczęto roboty związane z modernizacją rowów odwadniających.

Obiekt WWW nr 12 - Lesica – przełożenie wału p/pow.
Wykonawca zakończył roboty budowlane na obiekcie.
 
Obiekt WWW nr 13 - Szczepin – przebudowa wału p/pow.
Wykonawca zakończył roboty budowlane na obiekcie.

Obiekt WWW nr 15 - Kozanów – przebudowa wału p/pow.
Wykonawca zakończył plantowanie i humusowanie skarp. Kontynuowano montaż oznakowania wału.

Obiekt WWW nr 16 - Maślice – przebudowa wału p/pow.
Wykonawca zakończył plantowanie i humusowanie skarp oraz montaż oznakowania wału. Wykonano roboty dodatkowe polegające na montażu 3 szt. blokad parkingowych na drodze serwisowej i koronie wału.

Obiekt WWW nr 17 – Pracze Odrzańskie – przebudowa wału p/pow.
Wykonawca zakończył plantowanie i humusowanie skarp oraz roboty nawierzchniowe. Kontynuowano wykonywanie rekultywacji oraz montaż oznakowania wału. Wykonawca rozpoczął naprawę nawierzchni gruntowych.

Obiekt WWW nr 18 – Janówek – przebudowa wału p/pow. - budowa nowego wału
Wykonawca zakończył plantowanie i humusowanie skarp i korony wału, a także nasadzenia drzew i krzewów. Kontynuowano roboty nawierzchniowe.

Obiekt WWW nr 18 – Janówek – przebudowa wału p/pow. - przebudowa wału
Wykonawca zakończył plantowanie i humusowanie skarp i korony wału, kontynuowano roboty nawierzchniowe.

Na koniec okresu sprawozdawczego zaawansowanie prac na kontrakcie wynosiło 93,89%.

Październik 2014r.
Postęp robót:
Obiekt WWW nr 10 - Różanka – przebudowa wału p/pow.
Wykonawca zakończył roboty budowlane na obiekcie.

Obiekt WWW nr 11 - Rędzin – przełożenie wału p/pow.
Wykonawca zakończył układanie bentomaty wraz z warstwą dociskową, rozbiórkę istniejącego wału oraz wykonał schody skarpowe w km 0+178. Kontynuowano plantowanie i humusowanie skarp i korony wału, wykonanie schodów w km 0+531 oraz roboty nawierzchniowe. Rozpoczęto rekultywację terenu po rozbiórce wału.

Obiekt WWW nr 12 - Lesica – przełożenie wału p/pow.
Wykonawca zakończył roboty budowlane na obiekcie.
 
Obiekt WWW nr 13 - Szczepin – przebudowa wału p/pow.
Wykonawca zakończył roboty budowlane na obiekcie.

Obiekt WWW nr 15 - Kozanów – przebudowa wału p/pow.
Wykonawca wykonał ściankę szczelną w ulicy Celtyckiej, odbudowano ubezpieczenie skarpy pod mostem Milenijnym z płyt ażurowych, a także ogrodzenie z siatki stalowej. Zakończono również roboty nawierzchniowe. Kontynuowano plantowanie i humusowanie skarp. Wykonawca rozpoczął montaż oznakowania wału.

Obiekt WWW nr 16 - Maślice – przebudowa wału p/pow.
Wykonawca zakończył przebudowę korpusu wału, wykonywanie okładziny kamiennej na murze oporowym, roboty nawierzchniowe oraz wykonał schody w km 0+320. Kontynuowano plantowanie i humusowanie skarp. Rozpoczęto montaż oznakowania wału.

Obiekt WWW nr 17 – Pracze Odrzańskie – przebudowa wału p/pow.
Wykonawca kontynuował plantowanie i humusowanie skarp, obsiewy na koronie i skarpach wału oraz roboty nawierzchniowe. Wykonawca rozpoczął wykonywanie rekultywacji oraz montaż oznakowania wału.

Obiekt WWW nr 18 – Janówek – przebudowa wału p/pow. - budowa nowego wału
Wykonawca zakończył budowę korpusu wału, układanie bentomaty wraz z warstwą dociskową oraz schody skarpowe w km 0+744; 1+604; 2+395. Wykonawca kontynuował plantowanie i humusowanie skarp i korony wału, a także roboty nawierzchniowe.

Obiekt WWW nr 18 – Janówek – przebudowa wału p/pow. - przebudowa wału
Wykonawca zakończył roboty dodatkowe mające na celu uporządkowanie skarpy odwodnej. Kontynuowano plantowanie i humusowanie skarp i korony wału oraz roboty nawierzchniowe.

Na koniec okresu sprawozdawczego zaawansowanie prac na kontrakcie wynosiło 87,40%.

Wrzesień 2014r.
Postęp robót:
Obiekt WWW nr 10 - Różanka – przebudowa wału p/pow.
Wykonawca nie prowadził robót budowlanych na obiekcie.

Obiekt WWW nr 11 - Rędzin – przełożenie wału p/pow.
Wykonawca zakończył odhumusowywanie podłoża, budowę objazdu ul. Piłkarzy, a także przepust drogowy pod tą ulicą. Zakończono również układanie płyt ażurowych na geowłókninie.

Obiekt WWW nr 12 - Lesica – przełożenie wału p/pow.
Wykonawca zakończył roboty budowlane na obiekcie.
 
Obiekt WWW nr 13 - Szczepin – przebudowa wału p/pow.
Wykonawca nie prowadził robót budowlanych na obiekcie.

Obiekt WWW nr 15 - Kozanów – przebudowa wału p/pow.
Wykonawca zakończył zdejmowanie warstwy humusu z powierzchni wału oraz przebudowę korpusu wału. Wykonano schody skarpowe. Kontynuowano roboty nawierzchniowe, a także plantowanie i humusowanie skarp. Rozpoczęto wykonywanie robót dodatkowych, polegających na usunięciu ubezpieczenia skarpy pod mostem Milenijnym.

Obiekt WWW nr 16 - Maślice – przebudowa wału p/pow.
Wykonawca kontynuował przebudowę korpusu wału, wykonywanie okładziny kamiennej na murze oporowym u podstawy wału, roboty nawierzchniowe oraz humusowanie już przebudowanego odcinka wału.

Obiekt WWW nr 17 – Pracze Odrzańskie – przebudowa wału p/pow.
Wykonawca kontynuował plantowanie i humusowanie skarp, obsiewy na koronie i skarpach wału oraz roboty nawierzchniowe.

Obiekt WWW nr 18 – Janówek – przebudowa wału p/pow. - budowa nowego wału
Wykonawca kontynuował budowę korpusu wału, w tym układanie warstwy dociskowej bentomaty, wykonywanie obsiewów, roboty nawierzchniowe na koronie wału oraz budowę schodów skarpowych. Zakończono budowę sieci drenarskiej.

Obiekt WWW nr 18 – Janówek – przebudowa wału p/pow. - przebudowa wału
Wykonawca kontynuował plantowanie i humusowanie skarp, roboty nawierzchniowe oraz wykonywanie obsiewów. Kontynuowano roboty dodatkowe mające na celu uporządkowanie skarpy odwodnej. Zakończono wykonanie nasypów konstrukcji wału.

Na koniec okresu sprawozdawczego zaawansowanie prac na kontrakcie wynosiło 82,01%.

Sierpień 2014r.
Postęp robót:
Obiekt WWW nr 10 - Różanka – przebudowa wału p/pow.
Wykonawca odtworzył nawierzchnię parkingu w km wału 0+110 do 0+174. Zamontowano szlabany wałowe.

Obiekt WWW nr 11 - Rędzin – przełożenie wału p/pow.
Wykonawca kontynuował odhumusowywanie podłoża oraz roboty nawierzchniowe. Wykonawca zakończył budowę korpusu nowego wału. Rozpoczęto budowę przepustu drogowego pod istniejącą ulicą.

Obiekt WWW nr 12 - Lesica – przełożenie wału p/pow.
Wykonawca kontynuował roboty nawierzchniowe. Wykonano nawierzchnię z żelbetowych płyt drogowych na przejeździe w km 0+600 nowego wału. Wykonawca zakończył humusowanie skarp i korony nasypów z obsiewem oraz zabiegi rekultywacyjne. Wykonano oznakowanie pionowe i urządzenia zabezpieczające.
 
Obiekt WWW nr 13 - Szczepin – przebudowa wału p/pow.
Wykonawca zakończył montaż dodatkowych szlabanów wraz z objazdami.

Obiekt WWW nr 15 - Kozanów – przebudowa wału p/pow.
Wykonawca kontynuował zdejmowanie humusu z powierzchni wału, przebudowę korpusu wału, roboty nawierzchniowe, plantowanie i humusowanie skarp oraz budowę schodów skarpowych.

Obiekt WWW nr 16 - Maślice – przebudowa wału p/pow.
Wykonawca kontynuował przebudowę korpusu wału, wykonywanie okładziny kamiennej na murze oporowym u podstawy wału, roboty nawierzchniowe oraz humusowanie już przebudowanego odcinka wału. Zakończono przebudowę przepustu wałowego.

Obiekt WWW nr 17 – Pracze Odrzańskie – przebudowa wału p/pow.
Wykonawca kontynuował plantowanie i humusowanie skarp, obsiewy na koronie i skarpach wału oraz roboty nawierzchniowe. Wykonawca zakończył zdejmowanie warstwy humusu i gruntu pod przebudowę wału, budowę drenażu, wykonanie nasypów konstrukcji wału.

Obiekt WWW nr 18 – Janówek – przebudowa wału p/pow. - budowa nowego wału
Wykonawca kontynuował budowę korpusu wału, w tym układanie warstwy dociskowej bentomaty, budowę drenażu, wykonywanie obsiewów oraz roboty nawierzchniowe na koronie wału. Rozpoczęto wykonywanie 3 kompletów schodów skarpowych.

Obiekt WWW nr 18 – Janówek – przebudowa wału p/pow. - przebudowa wału
Wykonawca kontynuował plantowanie i humusowanie skarp, roboty nawierzchniowe oraz wykonywanie obsiewów.

Na koniec okresu sprawozdawczego zaawansowanie prac na kontrakcie wynosiło 76,60%.

Lipiec 2014r.
Postęp robót:
Obiekt WWW nr 10 - Różanka – przebudowa wału p/pow.
W lipcu Wykonawca nie prowadził robót na tym obiekcie.

Obiekt WWW nr 11 - Rędzin – przełożenie wału p/pow.
Wykonawca kontynuował odhumusowywanie podłoża, budowę korpusu nowego wału oraz roboty nawierzchniowe.

Obiekt WWW nr 12 - Lesica – przełożenie wału p/pow.
Wykonawca kontynuował roboty nawierzchniowe oraz plantowanie i humusowanie skarp korony wału.
 
Obiekt WWW nr 13 - Szczepin – przebudowa wału p/pow.
W lipcu Wykonawca nie prowadził robót na tym obiekcie.

Obiekt WWW nr 15 - Kozanów – przebudowa wału p/pow.
Wykonawca kontynuował zdejmowanie humusu z powierzchni wału, przebudowę korpusu wału, roboty nawierzchniowe oraz plantowanie i humusowanie skarp. Zakończono układanie bentomaty wraz z warstwą dociskową. Rozpoczęto budowę schodów skarpowych.

Obiekt WWW nr 16 - Maślice – przebudowa wału p/pow.
Wykonawca kontynuował przebudowę korpusu wału, wykonywanie okładziny kamiennej na murze oporowym u podstawy wału, roboty nawierzchniowe oraz humusowanie już przebudowanego odcinka wału. Zakończono przebudowę przepustu wałowego.

Obiekt WWW nr 17 – Pracze Odrzańskie – przebudowa wału p/pow.
Wykonawca kontynuował budowę drenażu, przebudowę korpusu wału wraz z plantowaniem i humusowaniem skarp, roboty nawierzchniowe oraz obsiewy na koronie i skarpach wału.

Obiekt WWW nr 18 – Janówek – przebudowa wału p/pow. - budowa nowego wału
Wykonawca kontynuował budowę korpusu wału, w tym układanie warstwy dociskowej bentomaty, budowę drenażu, wykonywanie obsiewów oraz roboty nawierzchniowe na koronie wału.

Obiekt WWW nr 18 – Janówek – przebudowa wału p/pow. - przebudowa wału
Wykonawca kontynuował plantowanie i humusowanie skarp, roboty nawierzchniowe oraz wykonywanie obsiewów.

Czerwiec 2014r.
Postęp robót:
Obiekt WWW nr 10 - Różanka – przebudowa wału p/pow.
Wykonawca odtworzył nawierzchnię parkingu w km wału 0+110 do 0+174. Zamontowano szlabany wałowe.

Obiekt WWW nr 11 - Rędzin – przełożenie wału p/pow.
Wykonawca kontynuował odhumusowywanie podłoża oraz budowę korpusu nowego wału. Zakończono budowę przepustu wałowego w km 0+181.

Obiekt WWW nr 12 - Lesica – przełożenie wału p/pow.
Wykonawca kontynuował roboty nawierzchniowe oraz plantowanie i humusowanie skarp korony wału.
 
Obiekt WWW nr 13 - Szczepin – przebudowa wału p/pow.
Zakończono wykonywanie obsiewów i rekultywacje pasów technologicznych. Wykonawca zdemontował zaplecze budowy.

Obiekt WWW nr 15 - Kozanów – przebudowa wału p/pow.
Wykonawca kontynuował zdejmowanie humusu z powierzchni wału, przebudowę korpusu wału wraz z układaniem bentomaty i warstwy dociskowej oraz roboty nawierzchniowe.

Obiekt WWW nr 16 - Maślice – przebudowa wału p/pow.
Wykonawca kontynuował przebudowę korpusu wału, wykonywanie okładziny kamiennej na murze oporowym u podstawy wału oraz humusowanie już przebudowanego odcinka wału. Rozpoczęto roboty nawierzchniowe.

Obiekt WWW nr 17 – Pracze Odrzańskie – przebudowa wału p/pow.
Wykonawca kontynuował budowę drenażu, przebudowę korpusu wału wraz z plantowaniem i humusowaniem skarp, roboty nawierzchniowe oraz obsiewy na koronie i skarpach wału. Zakończono budowę schodów skarpowych.

Obiekt WWW nr 18 – Janówek – przebudowa wału p/pow. - budowa nowego wału
Wykonawca kontynuował budowę korpusu wału, w tym układanie warstwy dociskowej bentomaty, budowę drenażu, wykonywanie obsiewów oraz roboty nawierzchniowe na koronie wału.

Obiekt WWW nr 18 – Janówek – przebudowa wału p/pow. - przebudowa wału
Wykonawca kontynuował plantowanie i humusowanie skarp, roboty nawierzchniowe oraz wykonywanie obsiewów.

Maj 2014r.
Postęp robót:
W maju występowały cykliczne opady deszczu, w tym również ulewne. Efektem niekorzystnych warunków atmosferycznych było spowolnienie tempa robót ziemnych i drogowych z uwagi na brak możliwości uzyskania wymaganych parametrów zagęszczenia podłoża i nasypów.

Obiekt WWW nr 10 - Różanka – przebudowa wału p/pow.
W maju Wykonawca nie prowadził robót na tym obiekcie.

Obiekt WWW nr 11 - Rędzin – przełożenie wału p/pow.
Wykonawca kontynuował odhumusowywanie podłoża, budowę korpusu nowego wału oraz wykonywanie przepustu wałowego w km 0+181.

Obiekt WWW nr 12 - Lesica – przełożenie wału p/pow.
W okresie sprawozdawczym kontynuowano roboty nawierzchniowe oraz zakończono wykonywanie umocnień rowu doprowadzającego do przepustu w km 0+753 starego wału.
 
Obiekt WWW nr 13 - Szczepin – przebudowa wału p/pow.
Zakończono wykonywanie robót nawierzchniowych. Zamontowano szlabany wałowe i rozpoczęto wykonywanie obsiewów.

Obiekt WWW nr 15 - Kozanów – przebudowa wału p/pow.
Kontynuowano przebudowę korpusu wału wraz z układaniem bentomaty i warstwy dociskowej oraz roboty nawierzchniowe.

Obiekt WWW nr 16 - Maślice – przebudowa wału p/pow.
Zakończono wykonywanie robót żelbetowych przy murach oporowych oraz kontynuowano przebudowę korpusu wału. Rozpoczęto wykonywanie okładziny kamiennej na murze oporowym u podstawy wału oraz humusowanie już przebudowanego odcinka wału. Przebudowa przepustu wałowego w km 0+321 została czasowo wstrzymana.

Obiekt WWW nr 17 – Pracze Odrzańskie – przebudowa wału p/pow.
Kontynuowano budowę drenażu, przebudowę korpusu wału wraz z plantowaniem i humusowaniem skarp, budowę schodów skarpowych oraz roboty nawierzchniowe. Rozpoczęto wykonywanie obsiewów na koronie i skarpach wału.

Obiekt WWW nr 18 – Janówek – przebudowa wału p/pow. - budowa nowego wału
Kontynuowano budowę korpusu wału, w tym układanie warstwy dociskowej bentomaty oraz budowę drenażu. Rozpoczęto wykonywanie obsiewów oraz wznowiono roboty nawierzchniowe na koronie wału.

Obiekt WWW nr 18 – Janówek – przebudowa wału p/pow. - przebudowa wału
Kontynuowano plantowanie i humusowanie skarp oraz roboty nawierzchniowe. Rozpoczęto wykonywanie obsiewów.

Kwiecień 2014r.
Postęp robót:
W kwietniu występowały cykliczne opady deszczu, chwilami intensywne, które powodowały spowolnienie tempa robót ziemnych i drogowych prowadzonych przez Wykonawcę.

Obiekt WWW nr 10 - Różanka – przebudowa wału p/pow.
W kwietniu Wykonawca nie prowadził robót na tym obiekcie.

Obiekt WWW nr 11 - Rędzin – przełożenie wału p/pow.
Wykonawca wznowił roboty przy budowie przepustu wałowego w km 0+181 oraz przy budowie korpusu wału. Zorganizowano zaplecze budowy.

Obiekt WWW nr 12 - Lesica – przełożenie wału p/pow.
Wykonawca kontynuował plantowanie i humusowanie skarp oraz roboty nawierzchniowe. Zakończono wykonywanie budowli wałowych w km 0+753.
  
Obiekt WWW nr 13 - Szczepin – przebudowa wału p/pow.
Wykonawca zakończył przebudowę korpusu wału oraz remonty schodów skarpowych. Kontynuowano wykonywanie robót nawierzchniowych oraz humusowanie skarp i korony wału.

Obiekt WWW nr 15 - Kozanów – przebudowa wału p/pow.
Wykonawca kontynuował profilowanie skarp wału wraz z układaniem bentomaty i warstwy dociskowej, plantowanie i humusowanie skarp oraz roboty nawierzchniowe.

Obiekt WWW nr 16 - Maślice – przebudowa wału p/pow.
Wykonawca kontynuował budowę muru oporowego, przebudowę przepustu wałowego w km 0+321 oraz przebudowę korpusu wału. Rozpoczęto budowę muru skarpowego, jako roboty dodatkowej.

Obiekt WWW nr 17 – Pracze Odrzańskie – przebudowa wału p/pow.
Wykonawca kontynuował budowę drenażu, przebudowę korpusu wału wraz z plantowaniem i humusowaniem skarp, budowę schodów skarpowych oraz roboty nawierzchniowe. Zakończono remont przepustu wałowego w km 2+518.

Obiekt WWW nr 18 – Janówek – przebudowa wału p/pow. - budowa nowego wału
Kontynuowano budowę korpusu wału. Rozpoczęto układanie bentomaty wraz z warstwą dociskową.

Obiekt WWW nr 18 – Janówek – przebudowa wału p/pow. - przebudowa wału
Kontynuowano plantowanie i humusowanie skarp oraz roboty nawierzchniowe na koronie wału.

Marzec 2014r.
Postęp robót:
Obiekt WWW nr 10 - Różanka – przebudowa wału p/pow.
W marcu Wykonawca nie prowadził robót na tym obiekcie.

Obiekt WWW nr 11 - Rędzin – przełożenie wału p/pow.
W marcu Wykonawca nie prowadził robót na tym obiekcie.

Obiekt WWW nr 12 - Lesica – przełożenie wału p/pow.
Wykonawca zakończył rozbiórkę istniejącego wału, wraz z rekultywacją terenu po rozbiórce oraz wykonaniem drenażu powierzchniowego na nowym wale. Kontynuowano wykonywanie budowli wałowych w km 0+753 wału istniejącego oraz plantowanie i humusowanie skarp. Wykonawca rozpoczął wykonywanie robót nawierzchniowych.

Obiekt WWW nr 13 - Szczepin – przebudowa wału p/pow.
Wykonawca kontynuował roboty nawierzchniowe. Zakończono rozbiórki istniejącego zagospodarowania terenu oraz budowę drenażu. Wznowiono przebudowę korpusu wału na odcinku od km 1+303 do 1+348 oraz rozpoczęto remonty schodów skarpowych.

Obiekt WWW nr 15 - Kozanów – przebudowa wału p/pow.
Wykonawca prowadził wycinki drzew. Kontynuowano profilowanie skarp wału oraz układanie bentomaty wraz z  warstwą dociskową. Wznowiono plantowanie i humusowanie skarp oraz rozpoczęto roboty nawierzchniowe.

Obiekt WWW nr 16 - Maślice – przebudowa wału p/pow.
Wykonawca kontynuował budowę muru oporowego oraz przebudowę przepustu wałowego w km 0+321. Zakończono rozbiórki istniejących elementów zagospodarowania terenu. Rozpoczęto przebudowę korpusu wału.

Obiekt WWW nr 17 – Pracze Odrzańskie – przebudowa wału p/pow.
Wykonawca kontynuował budowę drenażu, przebudowę korpusu wału, wraz z plantowaniem i humusowaniem skarp oraz remont przepustu wałowego w km 2+518. Rozpoczęto roboty nawierzchniowe.

Obiekt WWW nr 18 – Janówek – przebudowa wału p/pow. - budowa nowego wału
Wykonawca kontynuował budowę korpusu wału, zakończył przebudowę linii SN. Wznowiono wykonywanie drenażu.

Obiekt WWW nr 18 – Janówek – przebudowa wału p/pow. - przebudowa wału
Wykonawca zakończył budowę schodów skarpowych. Kontynuowano plantowanie i humusowanie skarp oraz roboty nawierzchniowe na koronie wału.

Luty 2014r.
Postęp robót:
Obiekt WWW nr 10 - Różanka – przebudowa wału p/pow.
Wykonawca zamontował słupki hektometrowe na koronie wału.

Obiekt WWW nr 12 - Lesica – przełożenie wału p/pow.
Wykonawca zakończył rozbiórkę istniejącego wału oraz układanie bentomaty wraz z warstwą dociskową na nowym wale. Rozpoczęto rekultywację terenu po rozebranym wale oraz plantowanie i humusowanie skarp wału nowego. Rozpoczęto wykonywanie budowli wałowych w km 0+753 wału istniejącego. Wznowiono roboty na końcowym odcinku drenażu powierzchniowego.

Obiekt WWW nr 13 - Szczepin – przebudowa wału p/pow.
Wykonawca realizował roboty nawierzchniowe.

Obiekt WWW nr 15 - Kozanów – przebudowa wału p/pow.
Wykonawca prowadził prace przy profilowaniu skarp wału oraz układaniu bentomaty wraz z  warstwą dociskową w km 0+700 do 0+800. Wykonano rozbiórki altanek znajdujących się w pasie zajęć czasowych nieruchomości.

Obiekt WWW nr 16 - Maślice – przebudowa wału p/pow.
Wykonawca kontynuował budowę muru oporowego oraz ściąganie humusu z korpusu wału i z pasów technologicznych. Rozpoczęto przebudowę przepustu wałowego w km 0+321. Wykonano rozbiórki altanek znajdujących się w pasie zajęć czasowych nieruchomości, do rozebrania pozostają drobne obiekty nie kolidujące z aktualnie prowadzonymi pracami.

Obiekt WWW nr 17 – Pracze Odrzańskie – przebudowa wału p/pow.
Wykonawca kontynuował budowę drenażu oraz przebudowę korpusu wału wraz z plantowaniem i humusowaniem skarp. Z wyprzedzeniem Harmonogramu rozpoczęto przebudowę przepustu wałowego w km 2+518.

Obiekt WWW nr 18 – Janówek – przebudowa wału p/pow. - budowa nowego wału
Wykonawca zakończył budowę rowu doprowadzającego do przepustu wałowego oraz kontynuował roboty nawierzchniowe na dostępnym froncie robót. Z wyprzedzeniem prowadzono budowę nasypu korpusu wału oraz plantowanie i humusowanie skarp na już wykonanym odcinku wału. Przystąpiono do przebudowy linii SN – ułożono kable w gruncie.

Obiekt WWW nr 18 – Janówek – przebudowa wału p/pow. - przebudowa wału
Wykonawca kontynuował budowę schodów skarpowych oraz rozpoczął plantowanie i humusowanie skarp i roboty nawierzchniowe na koronie wału.

Styczeń 2014r.
Postęp robót:
Obiekt WWW nr 11 - Rędzin – przełożenie wału p/pow.
Wykonawca rozpoczął budowę przepustu wałowego w km 0+181. Gromadzono materiał do budowy korpusu nowego wału. Wykonano tymczasowe zabezpieczenia drzew.

Obiekt WWW nr 12 - Lesica – przełożenie wału p/pow.
Wykonawca rozpoczął rozbiórkę starego wału. Kontynuowano plantowanie skarp oraz wykonywanie warstwy dociskowej na bentomacie.

Obiekt WWW nr 13 - Szczepin – przebudowa wału p/pow.
Wykonawca kontynuował roboty nawierzchniowe, które przerwano pod koniec miesiąca z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne.

Obiekt WWW nr 15 - Kozanów – przebudowa wału p/pow.
Wykonawca kontynuował profilowanie skarp wału i wykonywanie warstwy dociskowej na bentomacie w km 0+000 do 0+400. Roboty przerwano pod koniec miesiąca z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne.

Obiekt WWW nr 16 - Maślice – przebudowa wału p/pow.
Wykonawca kontynuował rozbiórki istniejącego zagospodarowania terenu. Przystąpiono do budowy muru oporowego oraz wykonano tymczasowe zabezpieczenia drzew.

Obiekt WWW nr 17 – Pracze Odrzańskie – przebudowa wału p/pow.
Wykonawca kontynuował budowę drenażu oraz przebudowę korpusu wału. Rozpoczęto plantowanie i humusowanie skarp, bez obsiewu.

Obiekt WWW nr 18 – Janówek – przebudowa wału p/pow. - budowa nowego wału
Wykonawca kontynuował budowę rowu odwadniającego oraz roboty nawierzchniowe. Wznowiono wykonywanie nasypu korpusu wału. Rozpoczęto plantowania i humusowanie skarp, bez obsiewu.

Obiekt WWW nr 18 – Janówek – przebudowa wału p/pow. - przebudowa wału
Wykonawca zakończył wykonywanie przesłony przeciwfiltracyjnej. Przystąpiono do budowy schodów skarpowych.

Grudzień 2013r.
Postęp robót:
WWW nr 10 - Różanka – przebudowa wału p/pow.
Wykonawca zakończył roboty nawierzchniowe. Wykonano wykop zjazdu na międzywale oraz wyrównano koronę wału, zakańczając tym samym przebudowę wału. Do zamontowania pozostaje oznakowanie pionowe i urządzenia zabezpieczające.

WWW nr 11 - Rędzin – przełożenie wału p/pow.
Ściągnięto humus pod budowę wału oraz z pasa technologicznego, w km 0+200 do 0+700.

WWW nr 12 - Lesica – przełożenie wału p/pow.
Wykonawca rozpoczął wykonywanie drenażu powierzchniowego. Zakończono układanie bentomaty wraz z warstwą dociskową, z pominięciem miejsc połączeń z istniejącym wałem.

WWW nr 13 - Szczepin – przebudowa wału p/pow.
Wykonawca kontynuował przebudowę korpusu wału oraz wznowił wykonywanie drenażu.

WWW nr 15 - Kozanów – przebudowa wału p/pow.
Wykonawca zakończył układanie bentomaty na odcinku od km 0+000 do 0+400 oraz kontynuował na tym odcinku profilowanie skarp wału i wykonywanie warstwy dociskowej na bentomacie.

WWW nr 16 - Maślice – przebudowa wału p/pow.
Wykonawca kontynuował przekładanie ogrodzenia terenu ogródków działkowych.

WWW nr 17 – Pracze Odrzańskie – przebudowa wału p/pow.
Kontynuowano przebudowę korpusu wału oraz budowę schodów skarpowych. Rozpoczęto wykonywanie drenażu.

WWW nr 18 – Janówek – przebudowa wału p/pow. - budowa nowego wału
Wykonawca kontynuował budowę nasypu wału. Rozpoczęto realizację robót nawierzchniowych na koronie nowego wału oraz wykonywanie rowu odwadniającego.

WWW nr 18 – Janówek – przebudowa wału p/pow. - przebudowa wału
Rozpoczęto wykonywanie przesłony przeciwfiltracyjnej, wraz z odcinkiem pod istniejącym taśmociągiem firmy Energopol Szczecin S.A.

Listopad 2013r.
Postęp robót:
WWW nr 10 - Różanka – przebudowa wału p/pow.
Wykonawca zakończył prace przy schodach skarpowych. Pozostałe roboty pozostawały wstrzymane.

WWW nr 12 - Lesica – przełożenie wału p/pow.
Wykonawca zakończył budowę korpusu nowego wału, bez połączenia z wałem istniejącym, Wykonawca oczekuje na zgodę na jego rozbiórkę. Kontynuowano układanie bentomaty i wykonywanie warstwy dociskowej. Wykonano przesłonę przeciwfiltracyjną.

WWW nr 13 - Szczepin – przebudowa wału p/pow.
Wykonawca kontynuował przebudowę korpusu wału. Rozpoczęto wykonywanie drogi serwisowej na koronie wału.

WWW nr 15 - Kozanów – przebudowa wału p/pow.
Kontynuowano wycinki drzew i krzewów. Odhumusowano odcinek wału w km 0+200 do 0+400 oraz rozpoczęto przebudowę korpusu wału i układanie bentomaty wraz z warstwą dociskową na odcinku od km 0+000 do 0+400. Wykonano przesłonę przeciwfiltracyjną, z pominięciem odcinka znajdującego się w pasie drogowym ul. Celtyckiej.

WWW nr 17 – Pracze Odrzańskie – przebudowa wału p/pow.
Kontynuowano przebudowę korpusu wału. Rozpoczęto wykonywanie schodów skarpowych.

WWW nr 18 – Janówek – przebudowa wału p/pow. - budowa nowego wału
Wykonawca kontynuował budowę nasypu wału. Zakończono budowę przejazdu wałowego w km 3+100 oraz wykonano odcinek rowu odwadniającego od przepustu wałowego do rzeki Bystrzycy i schody skarpowe przy przepuście.

WWW nr 18 – Janówek – przebudowa wału p/pow. - przebudowa wału
Wykonawca zakończył przebudowę korpusu wału do stanu umożliwiającego wykonanie przesłony przeciwfiltracyjnej.

Październik 2013r.
Postęp robót:
WWW nr 10 - Różanka – przebudowa wału p/pow.
Wykonawca kontynuował wykonywanie alejki pieszo-rowerowej na koronie wału oraz plantowanie i humusowanie skarp i korony wału. Wykonano odwodnienie liniowe i rozpoczęto wykonywanie schodów skarpowych.

WWW nr 12 - Lesica – przełożenie wału p/pow.
Wykonawca kontynuował budowę nowego wału. Rozpoczęto układanie bentomaty i wykonywanie warstwy dociskowej.

WWW nr 13 - Szczepin – przebudowa wału p/pow.
Wykonawca kontynuował przebudowę korpusu wału.

WWW nr 15 - Kozanów – przebudowa wału p/pow.
Wykonawca zrealizował plantowanie i humusowanie skarp na odcinku od km 0+400 do 0+700. Rozpoczęto wycinki drzew i krzewów oraz odhumusowywanie skarp wału i pasa technologicznego w km 0+000 do 0+200.

WWW nr 16 - Maślice – przebudowa wału p/pow.
Rozpoczęto prace związane z tymczasowym przełożeniem ogrodzenia terenu ogródków działkowych.

WWW nr 17 – Pracze Odrzańskie – przebudowa wału p/pow.
Wykonawca kontynuował przebudowę korpusu wału. Wykonano przesłonę przeciwfiltracyjną oraz zakończono przebudowę przepustów wałowych w km 1+590 i 3+543.

WWW nr 18 – Janówek – przebudowa wału p/pow. - budowa nowego wału
Wykonawca kontynuował budowę nasypu wału, w tym układanie bentomaty wraz z warstwą dociskową na już wykonanym odcinku korpusu. Podjęto prace mające na celu zakończenie wszystkich robót w obrębie przejazdu wałowego w km 3+100 i oddanie fragmentu wału w tym miejscu do użytkowania.

WWW nr 18 – Janówek – przebudowa wału p/pow. - przebudowa wału
Kontynuowano ściąganie humusu oraz przebudowę korpusu wału. Zakończono budowę sieci drenarskiej.

Wrzesień 2013r.
Postęp robót:
Z uwagi na utrzymujące się w drugiej połowie miesiąca niekorzystne warunki atmosferyczne (długotrwałe opady deszczu), Wykonawca wstrzymał roboty ziemne na obiektach WWW nr 12, nr 15, nr 17 i nr 18, z uwagi na brak możliwości uzyskania wymaganych parametrów zagęszczenia gruntu.
WWW nr 10 - Różanka – przebudowa wału p/pow.
Wykonawca wykonał przesłonę przeciwfiltracyjną oraz kontynuował wykonywanie ciągu pieszo-rowerowego na koronie wału (układanie krawężników i warstw konstrukcyjnych nawierzchni).

WWW nr 12 - Lesica – przełożenie wału p/pow.
Wykonawca kontynuował zasadnicze roboty ziemne związane z budową nowego wału.

WWW nr 13 - Szczepin – przebudowa wału p/pow.
Wykonawca rozpoczął wykonywanie drenażu oraz kontynuował ściąganie humusu i przebudowę korpusu wału.

WWW nr 15 - Kozanów – przebudowa wału p/pow.
Zakończono budowę sieci drenarskiej oraz wykonywanie warstwy dociskowej bentomaty wraz z plantowaniem na odcinku od km 0+400 do km 0+700.

WWW nr 17 – Pracze Odrzańskie – przebudowa wału p/pow.
Wykonawca kontynuował przebudowę korpusu wału oraz przebudowę przepustu wałowego w km 1+590.

WWW nr 18 – Janówek – przebudowa wału p/pow. - budowa nowego wału
Wykonawca kontynuował budowę nasypu wału, w tym wykonywanie warstwy dociskowej bentomaty.

WWW nr 18 – Janówek – przebudowa wału p/pow. - przebudowa wału
Wykonawca kontynuował ściąganie humusu oraz przebudowę korpusu wału. Wykonano wycinki i karczowania drzew na działkach będących we władaniu RZGW we Wrocławiu.

Sierpień 2013r.
Postęp robót:
WWW nr 10 – Różanka – przebudowa wału p/pow.
Wykonawca zakończył glinowania instalacji podziemnych –  zabezpieczono kabel linii średniego napięcia. Kontynuowano wykonywanie ciągu pieszo-rowerowego na koronie wału (układanie krawężników i warstw konstrukcyjnych nawierzchni). Zakończono budowę nasypu zjazdu na miedzywale, wraz z ubezpieczeniem skarpy narzutem kamiennym. Rozpoczęto humusowanie narzutu.

WWW nr 12 - Lesica – przełożenie wału p/pow.
Wykonawca kontynuował zasadnicze roboty ziemne związane z budową nowego wału. Wykonawca dokonał przeniesienia zasiedlonych przez kozioroga dębosza dębów i przystąpił do ściągania humusu w km 0+590 do 0+650.

WWW nr 13 - Szczepin – przebudowa wału p/pow.
Wykonawca wykonał tymczasowe zabezpieczenia drzew i cięcia pielęgnacyjno-redukcyjne oraz przystąpił do ściągania humusu i przebudowy konstrukcji wału.

WWW nr 15 – Kozanów – przebudowa wału p/pow.
Wykonawca prowadził roboty nie kolidujące z przeznaczonymi do wycinki drzewami, na odcinku wału od km około 0+400 do km około 0+700. Układano bentomatę, wraz z wykonywaniem warstwy dociskowej oraz kontynuowano budowę sieci drenarskiej.

WWW nr 17 – Pracze Odrzańskie – przebudowa wału p/pow.
Wykonawca kontynuował przebudowę korpusu wału oraz przebudowę przepustu wałowego w km 3+543, wraz z obiektami towarzyszącymi. Rozpoczęto przebudowę przepustu wałowego w km 1+590.

WWW nr 18 – Janówek – przebudowa wału p/pow. - budowa nowego wału
Wykonawca kontynuował budowę nasypu wału. Rozpoczęto układanie bentomaty oraz wykonywanie warstwy dociskowej.

WWW nr 18 – Janówek – przebudowa wału p/pow. - przebudowa wału
Wykonawca kontynuował ściąganie humusu oraz rozpoczął przebudowę korpusu wału. Zakończono pierwszy odcinek sieci drenarskiej.

Lipiec 2013r.
Postęp robót:
WWW nr 10 – Różanka – przebudowa wału p/pow.
Wykonawca przeprowadził tymczasową rozbiórkę nawierzchni z kostki brukowej w km wału 0+110 do 0+174 oraz kontynuował budowę nasypu zjazdu na międzywale, poniżej mostów kolejowych. Kontynuowano korytowanie pod konstrukcję drogi serwisowej na koronie wału oraz rozpoczęto wykonywanie podsypki z gruntu piaszczystego pod konstrukcję drogi i układanie obrzeży na ławach betonowych.

WWW nr 12 - Lesica – przełożenie wału p/pow.
Wykonawca kontynuował zasadnicze roboty ziemne przy budowie nowego wału. Zakończono remont rurociągu w km 0+040 nowego wału.

WWW nr 15 – Kozanów – przebudowa wału p/pow.
Wykonawca prowadził roboty nie kolidujące z przeznaczonymi do wycinki drzewami, na odcinku wału od km około 0+400 do km około 0+700. Przebudowano korpus wału wraz z przygotowaniem skarp pod bentomatę oraz rozpoczęto jej układanie.

WWW nr 17 - Pracze Odrzańskie – przebudowa wału p/pow.
Wykonawca kontynuował przebudowę korpusu wału oraz przebudowę przepustu wałowego w km 3+543, wraz z obiektami towarzyszącymi. Wycięto zakrzaczenia tarninowe.

WWW nr 18 – Janówek – przebudowa wału p/pow. - budowa nowego wału
Wykonawca prowadził roboty ziemne przy budowie nasypu wału.

WWW nr 18 – Janówek – przebudowa wału p/pow. - przebudowa wału
Wykonawca kontynuował ściąganie humusu z korpusu wału oraz budowę sieci drenarskiej.

Czerwiec 2013
Postęp robót:
Wykonawca na obiektach WWW nr 15 (Kozanów) oraz nr 18 (Janówek – przebudowa wału istniejącego) przystąpił do robót nie kolidujących z przeznaczonymi do wycinki drzewami. Na obiekcie WWW nr 15 kontynuowano ściąganie humusu na odcinku wału w km około 0+400 do 0+700, celem wykonania w tym miejscu przebudowy korpusu wału, wraz z ułożeniem bentomaty, natomiast na obiekcie WWW nr 18 rozpoczęto przygotowania do budowy drenażu.
Kontynuowana jest budowa nowych wałów na obiektach WWW nr 12 (Lesica) oraz nr 18 (Janówek – budowa nowego wału), a także rozpoczęto przebudowę korpusu wału na obiekcie WWW nr 17 (Pracze Odrzańskie). Na obiekcie WWW nr 17 rozpoczęto przebudowę przepustu wałowego w km 3+543. Na obiekcie WWW nr 10 (Różanka) kontynuowano glinowania kolidujących z przesłoną przeciwfiltracyjną sieci uzbrojenia podziemnego, jednakże natrafienie na ukryte pod powierzchnią gruntu stare, żelbetowe schody skarpowe uniemożliwiło zakończenie glinowań i zakorkowanie nieczynnego rurociągu kanalizacyjnego. Prowadzone są roboty związane z budową zjazdu wałowego na teren międzywala oraz korytowanie pod drogę serwisową na koronie wału. Odhumusowano pas technologiczny wzdłuż zaplanowanej trasy przesłony przeciwfiltracyjnej.

Maj 2013r.
Postęp robót:
Wykonawca zakończył karczowania pni na obiektach WWW nr 10 (Różanka), nr 11 (Rędzin), nr 12 (Lesica), nr 13 (Szczepin), nr 16 (Maślice) oraz nr 17 (Pracze Odrzańskie). Po przeniesieniu oprzędów gąsienic barczatki kataks wycięto zarośla tarninowe na obiektach WWW nr 11, nr 12 oraz nr 18 (Janówek – budowa nowego wału). Na wale WWW nr 17 (Pracze Odrzańskie) tarniny wycięte zostaną w okresie letnim, zgodnie z zaleceniami PZŚ. Wykonane zostały tymczasowe osłony nie przeznaczonych do wycinki drzew na obiektach WWW nr 12 (Lesica) i nr 17 (Pracze Odrzańskie). Zakończona została przebudowa linii SN na obiekcie WWW nr 11 (Rędzin). Na obiekcie WWW nr 18 (Janówek – budowa nowego wału) kontynuowano budowę przepustu wałowego oraz budowę nowego wału. Rozpoczęto budowę wału na obiekcie WWW nr 12 (Lesica) oraz glinowania kolidujących z przesłoną przeciwfiltracyjną sieci uzbrojenia podziemnego na WWW nr 10. Przystąpiono do ściągania humusu na obiektach WWW nr 15 (Kozanów) i WWW nr 17 (Pracze Odrzańskie). W obu przypadkach Roboty zostały przerwane: na Kozanowie z uwagi na kolizję z niewyciętymi drzewami, zaś na WWW nr 17 – zgodnie z poleceniem nadzoru przyrodniczego, który z uwagi na okres przepoczwarzania się przeplatki maturny nakazał wstrzymanie robót na odcinku w km od 0+000 do 0+650 do początku czerwca b.r.

Kwiecień 2013r.
Postęp robót:
Wykonawca rozpoczął wycinki drzew i krzewów na obiekcie WWW nr 18 (Janówek – budowa nowego wału) oraz karczowania pni na obiektach WWW nr 17 (Pracze Odrzańskie) i nr 12 (Lesica). Na obiektach WWW nr 10 (Różanka) i nr 15 (Kozanów) wykonane zostały tymczasowe osłony nie przeznaczonych do wycinki drzew. Kontynuowana jest przebudowa linii SN na obiekcie WWW nr 11 (Rędzin). Na obiekcie WWW nr 18 (Janówek – budowa nowego wału) wykonano nasyp grobli tymczasowej dla celów budowy przepustu wałowego do rzeki Bystrzycy oraz rozpoczęto odhumusowywanie pasów technologicznych wzdłuż przyszłego wału. Przystąpiono też do zasadniczych prac związanych z budową korpusu wału.

Marzec 2013r.
Postęp robót:
Obiekt WWW nr 10 - Różanka - przebudowa wału p/pow.
 - Zakończono wycinkę drzew
 - Zamontowano zaplecze budowy (3 baraki).
Obiekt WWW nr 11 - Rędzin -przełożenie wału p/pow.
 - Przełożono kabek linii elektrycznej i na chwilę obecną kabel jest odebrany przez Inspektora.
Obiekt WWW nr 12 - Lesica - przełożenie wału p/pow.
 - Zakończono wycinkę drzew, które nie wymagają nadzoru przyrodniczego.
 - Zorganizowano zaplecze budowy.
Obiekt WWW nr 13 - Szczepin - przebudowa wału p/pow.
 - Zakończono wycinkę drzew, które nie wymagają nadzoru przyrodniczego.
Obiekt WWW nr 15 - Kozanów - przebudowa wału p/pow.
 - Rozebrano ogrodzenia, oraz zinwentaryzowano nielegalne altanki.
Obiekt WWW nr 16 - Maślice - przebudowa wału p/pow.
 - Wycięto wszystkie drzewa przewidziane do wycinki.
Obiekt WWW nr 17 - Pracze Odrzańskie - przebudowa wału p/pow.
 - Nie prowadzono robót.
Obiekt WWW nr 18 - Janówek - przebudowa wału p/pow.
 - Rozpoczęto budowę tymczasowego wału budowlanego do wykonania przepustu na wale Bystrzyckim.
 - Został zdjęty nadkład humusu.

Styczeń - Luty 2013r.
Zespół przyrodników Wykonawcy prowadził inwentaryzacje drzew przeznaczonych do wycinki pod kątem zasiedlenia ich przez chronione gatunki owadów i nietoperzy.
Wykonawca prowadził czynności formalno - prawne w celu uzyskania  zgód właścicieli gruntów na wycięcie drzew na obiektach WWW nr 15 i WWW nr 18. Wykonawca uzgadniał również warunki wycięcia drzew pod liniami wysokiego i średniego napięcia z rejonem energetycznym  na WWW nr 13, WWW nr 15 i WWW nr 17.
Postęp robót:
Obiekt WWW nr 10 - Różanka - przebudowa wału p/pow. Przeprowadzono wycinkę drzew i zakrzaczeń nie wymagających asysty nadzoru przyrodniczego.
Obiekt WWW nr 17 - Pracze Odrzańskie- przebudowa wału p/pow. Przystąpiono do montażu podpór tablic informacyjnych. Do dnia Rady budowy zamontowano 1 podporę przy ul. Potokowej. Przystąpiono do budowy ogrodzenia, które ma chronić płat lasu od strony placu budowy zlokalizowanego w km 0-000 ÷ 0+670 wału (wymóg decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach).
Obiekt WWW nr 18 - Janówek- przebudowa wału p/pow. Przystąpiono do montażu podpór tablic informacyjnych. Do dnia 22.02.2013 r. zamontowano 2 podpory - przy taśmociągu i na wale rz. Bystrzycy. Wykonano zaplecze budowy, tj. ułożono 675 m2 płyt drogowych i przystąpiono do wykonywania przyłącza energetycznego.

W dniu 26 października 2012r. w Biurze Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry we Wrocławiu podpisana została umowa na wykonanie robót budowlanych dla inwestycji pn. "Budowa i modernizacja innych obwałowań poniżej miasta Wrocławia". Wykonawcą robót będzie firma Skanska S.A. z siedzibą w Warszawie.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności
w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

X

Właściciel tej domeny korzysta z plików cookies w celu zapewnienia wysokiego poziomu świadczonych usług. Pliki cookies wykorzystywane są w zgodzie z obowiązującym prawem. Wyrażenia zgody na wykorzystywanie tych plików dokonują Państwo poprzez ustawienia przeglądarki internetowej (zakres prywatności).

Pliki cookies dzielą się na trzy rodzaje:

Cookies nie służą do przetwarzania ani do przechowywania danych osobowych. Nie można za ich pomocą dokonać bezpośredniej identyfikacji użytkownika. Pliki nie wprowadzają zmian konfiguracyjnych w przeglądarce.

Możecie Państwo samodzielnie określać warunki stosowania plików cookies. Informacje na temat zastosowania plików cookies dla najpopularniejszych przeglądarek znajdują się pod poniższymi linkami: