Skuteczna
Ochrona przed powodzią

Ochrona mieszkańców Dorzecza Odry to główny cel jaki przyświeca realizowanemu projektowi. Oprócz tego, wprowadzane zmiany mają zabezpieczyć środowisko naturalne dorzecza.

Czytaj więcej

Modernizacja
Wrocławskiego Węzła Wodnego

Wrocławski Węzeł Wodny ma za zadanie chronić mieszkańców Dorzecza Odry przed powodziami i skutkami zalań. Aby podnieść skuteczność działania Węzła zdecydowano się na jego odbudowę i modernizację.

Czytaj więcej

Kontrakt B1-2 Modernizacja obwałowania Kotowice - Siedlce

Listopad 2014r.
Postęp robót:
Obiekt WWW nr 1 – „Kotowice Siedlce - przebudowa wału p/pow."
W listopadzie zakończone zostały roboty drogowe. Wykonywano oznakowania pionowe. Wykonawca zakończył roboty budowlane.
Na obiekcie WWW nr 1 procent zaawansowania prac wynosi 100,00%.

Obiekt WWW nr 2  – „Radwanice - etap II modernizacja wału polderowego na odcinku droga opolska - Siechnice gm. Św. Katarzyna”
W listopadzie Wykonwaca zakończył roboty budowlane przy przepuście na rz. Szalona. Na wale Bierdziany - Solniki zakończono wykonanie okładziny kamiennej na murkach żelbetowych. Wykonano oznakowania pionowe i urządzenia zabezpieczające. Na wale Radwanice-Siechnice zakończono roboty budowlane. Wykonano oznakowania pionowe i urządzenia zabezpieczające.
Na obiekcie WWW nr 2 procent zaawansowania prac wynosi 100,00%.

Obiekt WWW nr 20a – „Siechnice - przebudowa wału p/pow.”
W listopadzie Wykonwaca prowadził zabiegi uprawowe z obsianiem terenu. Wykonano oznakowania pionowe i urządzenia zabezpieczające. Zakończono roboty budowlane.
Na obiekcie WWW nr 20a procent zaawansowania prac wynosi 100,00%.

Październik 2014r.
Postęp robót:
Obiekt WWW nr 1 – „Kotowice Siedlce - przebudowa wału p/pow."
W październiku Wykonwaca kontynuował roboty drogowe. Zakończono układanie geotkaniny wraz z podsypką, a także nawierzchnie tłuczniowe. Kontynuowani układanie nawierzchni z płyt betonowych na przejazdach.
Na obiekcie WWW nr 1 procent zaawansowania prac wynosi 97,77%.

Obiekt WWW nr 2  – „Radwanice - etap II modernizacja wału polderowego na odcinku droga opolska - Siechnice gm. Św. Katarzyna”
W październiku Wykonwaca zakończył prace wykończeniowe przy przepuście na rz. Szalona. Zakończono  prace związane z plantowaniem i humusowaniem skarp. Zakończono roboty drogowe. Na wale Radwanice-Siechnice zakończono prace wykończeniowe plantowanie i humusowanie. Zakończono roboty drogowe. Zakończono prace związane z przebudową ul. Starowiejskiej.
Na obiekcie WWW nr 2 procent zaawansowania prac wynosi 98,10%.

Obiekt WWW nr 20a – „Siechnice - przebudowa wału p/pow.”
W październiku Wykonwaca zakończył roboty drogowe na obiekcie.
Na obiekcie WWW nr 20a procent zaawansowania prac wynosi 98,14%.

Wrzesień 2014r.
Postęp robót:
Obiekt WWW nr 1 – „Kotowice Siedlce - przebudowa wału p/pow."
We wrześniu zakończone zostało formowanie nasypu, plantowanie i humusowanie. Kontynuowano roboty drogowe. Kontynuowano układanie geotkaniny wraz z podsypką. Wykonywano nawierzchnie z płyt betonowych na przejazdach.
Na obiekcie WWW nr 1 procent zaawansowania prac wynosi 92,11%.

Obiekt WWW nr 2  – „Radwanice - etap II modernizacja wału polderowego na odcinku droga opolska - Siechnice gm. Św. Katarzyna”
We wrześniu zakończono prace konstrukcyjne przy przepuście na rz. Szalona. Kontynuowane są prace związane z plantowaniem skarp. Kontynuuje się roboty drogowe. Procent zawansowania wszystkich robót na wale Bierdzany-Solniki wynosi 92,11%. Na wale Radwanice-Siechnice wykonywane jest plantowanie i humusuowanie. Kontynuowane są roboty drogowe: korytowanie, rozłożenie geotkaniny wraz z podsypką, wykonanie nawierzchni dróg eksploatacyjnych, wbudowanie krawężnika.
Na obiekcie WWW nr 2 procent zaawansowania prac wynosi 84,99%.

Obiekt WWW nr 20a – „Siechnice - przebudowa wału p/pow.”
We wrześniu zakończono rozkładanie geotkaniny z podsypką i wykonano podbudowę drogi w ciągu ul. Polnej.
Na obiekcie WWW nr 20a procent zaawansowania prac wynosi 89,00%.

Sierpień 2014r.
Postęp robót:
Obiekt WWW nr 1 – „Kotowice Siedlce - przebudowa wału p/pow."
W sierpniu roboty przy układaniu bentomaty zostały zakończone, Wykonawca kontynuował roboty przy wykonaniu nasypu wału. Kontynuowano roboty nawierzchniowe na wale, prowadzono prace związane z ułożeniem geotkaniny.

Obiekt WWW nr 2  – „Radwanice - etap II modernizacja wału polderowego na odcinku droga opolska - Siechnice gm. Św. Katarzyna”
W sierpniu kontynuowano budowę nowego przepustu na rz. Szalona. Do końca okresu sprawozdawczego wykonano filary środkowe i ściany boczne przepustu oraz strop. Zakończono prace związane z wykonaniem przesłony przeciwfiltracyjnej. Wykonawca kontynuował i zakończył roboty związane z ubezpieczeniem brzegów rzeki Szalona. Kontynuowane są prace związane z plantowaniem skarp. Na wale Radwanice-Siechnice zakończono prace związane z układaniem bentomaty. Na wale Radwanice-Siechnice wykonywane jest plantowanie, humusowanie, a także układanie biowłókniny. Kontynuowane są roboty drogowe.

Obiekt WWW nr 20a – „Siechnice - przebudowa wału p/pow.”
W okresie sprawozdawczym wznowiono prace na obiekcie. Wykonano nasypy, plantowanie i humusowanie.

Na koniec sierpnia zaawansowanie prac na kontrakcie wynosiło 87,95%.

Lipiec 2014r.
Postęp robót:
Obiekt WWW nr 1 – „Kotowice Siedlce - przebudowa wału p/pow."
Wykonawca kontynuował formowanie nasypu zgodnie z planem. W dalszym ciągu prowadzono roboty przy układaniu bentomaty. Zwiększono tempo prac przy plantowaniu i humusowaniu. Kontynuowano roboty drogowe, wykonywano korytowanie wału. Kontynuowano układanie geotkaniny wraz z podsypką. Ogólne zaawansowanie prac na obiekcie WWW nr 1 wynosi 89,29%.

Obiekt WWW nr 2  – „Radwanice - etap II modernizacja wału polderowego na odcinku droga opolska - Siechnice gm. Św. Katarzyna”
Wykonawca kontynuował prace związane z budową Nowego Przepustu na rz. Szalona. Do końca lipca wykonano filary środkowe i ściany boczne przepustu oraz strop, procent zaawansowania wynosi 96,82%. Wykonawca zakończył prace związane z wykonaniem przesłony przeciwfiltracyjnej. Kontynuowane są prace związane z plantowaniem skarp. Zakończono prace przy remoncie rowu A. Wznowiono roboty drogowe. Wykonano 100% korytowania pod nawierzchnie, kontynuowano rozkładanie geotkaniny z podsypką oraz wykonywanie nawierzchni eksploatacyjnych. Procent zawansowania wszystkich robót na wale Bierdzany-Solniki wynosi 90,07%.
Na wale Radwanice-Siechnice Wykonawca zakończył prace związane z układaniem bentomaty. Wykonywane jest plantowanie, humusuowanie, a także układanie biowłókniny. Wykonawca kontynuował roboty drogowe: korytowanie, rozłożenie geotkaniny wraz z podsypką, wykonanie nawierzchni dró eksploatacyjnych, wbudowanie krawężnika.
Procent zawansowania wszystkich robót na tym odcinku wynosi 88%.
Zaawansowanie robót na obiekcie WWW nr 2 wynosi 80,13%.

Obiekt WWW nr 20a – „Siechnice - przebudowa wału p/pow.”
W miesiącu lipcu Wykonawca wznowił prace na obiekcie.

Czerwiec 2014r.
Postęp robót:
Obiekt WWW nr 1 – „Kotowice Siedlce - przebudowa wału p/pow.”
Wykonawca kontynuował roboty przy układaniu bentomaty, stan na koniec czerwca wynosi 74 540,00 m2 co stanowi 63,9%. Kontynuowano roboty przy wykonaniu nasypu wału, do końca miesiąca wg szacunkowych danych uformowano 228 091 m3 nasypu. Wykonawca przyspieszył tempo prac związanych z plantowaniem i humusowaniem. Na koniec miesiąca ilośc robót wynosiła kolejno 82 000 m2 i 54 200 m2. Wznowiono roboty nawierzchniowe na wale. Wykonano 6873,5 m3 korytowania oraz 10 860 m2 geotkaniny z podsypką.

Obiekt WWW nr 2  – „Radwanice - etap II modernizacja wału polderowego na odcinku droga opolska - Siechnice gm. Św. Katarzyna”
Wykonawca kontynuowł prace przy przepuście na rz. Szalona, wykonano filary środkowe, a także ściany boczne. Na wale Bierdzany – Solniki wg szacunkowych danych uformowano 74 590 m3 nasypu. Wykonano 13 272 m2 przesłony przeciwfiltracyjnej - 93,89%. Kontynuowane są prace przy humusowaniu skarpy, do końca maja wykonano 29 029 m2 co stanowi 70,00%. Trwają roboty ubezpieczeniowe na wale Radwanice-Siechnice. Kontynuuje się układanie bentomaty na wale Radwanice-Siechnice, dotychczas wykonano 10 000 m2, co stanowi 98,04%. Ułożono 4209,00 m2 biowłókniny na skarpie odpowietrznej. Prowadzono prace polegające na wykonaniu drogi eksploatacyjnej na wale Radwanice-Siechnice.

Obiekt WWW nr 20a – „Siechnice - przebudowa wału p/pow.”
W czerwcu Wykonawca nie prowadził prac na tym odcinku.

Maj 2014r.
Postęp robót:
Obiekt WWW nr 1 – „Kotowice Siedlce - przebudowa wału p/pow.”
Wykonawca kontynuował roboty przy układaniu bentomaty, do końca maja wykonano 64 600,00 m2 co stanowi 55,38%. Kontynuowano roboty przy wykonaniu nasypu wału, do końca miesiąca uformowano blisko 226 091 m3 nasypu. Kontynuowano prace związane z wykonaniem drenażu żwirowego - wykonano 3537 m. Wznowiono roboty nawierzchniowe na wale.

Obiekt WWW nr 2  – „Radwanice - etap II modernizacja wału polderowego na odcinku droga opolska - Siechnice gm. Św. Katarzyna”
Wykonawca Kontynuował prace przy przepuście na rz. Szalona, wykonano podbudowę z chudego betonu, a także zamontowano zbrojenie płyty dennej. Na wale Bierdzany – Solniki uformowano blisko 72 590 m3. Wykonano 10 800 m2 przesłony przeciwfiltracyjnej. Kontynuowane są prace przy humusowaniu skarpy, do końca maja wykonano 19 950 m2 co stanowi 48,11%. Trwają roboty ziemne na wale Radwanice-Siechnice w km 4+200 – 4+800. Do końca marca uformowano około 127 402  m3 nasypu. Kontynuuje się układanie bentomaty na wale Radwanice-Siechnice, dotychczas wykonano 9140,60 m2, co stanowi 89,61%. Ułożono 3722,00 m2 biowłókniny na skarpie odpowietrznej (33,35%). Prowadzi się prace polegające na wykonaniu drogi eksploatacyjnej na wale Radwanice-Siechnice.

Obiekt WWW nr 20a – „Siechnice - przebudowa wału p/pow.”
W maju Wykonawca nie prowadził prac na tym odcinku.

Kwiecień 2014r.
Postęp robót:
Obiekt WWW nr 1 –  „Kotowice Siedlce - przebudowa wału p/pow.”
Wykonawca kontynuował roboty przy układaniu bentomaty, stan na koniec kwietnia wynosi 46 000,00 m2. Kontynuowano roboty przy wykonaniu nasypu wału, do końca miesiąca uformowano 206 091 m3 nasypu co stanowi 96,55% prac. Kontynuowano prace związane z wykonaniem drenażu żwirowego wykonano 2610 m. Wznowiono roboty nawierzchniowe na wale.

Obiekt WWW nr 2  - „Radwanice - etap II modernizacja wału polderowego na odcinku droga opolska - Siechnice gm. Św. Katarzyna”
Wykonawca zrealizował prace przygotowawcze do wykonania przepustu na rz. Szalona, pogrążono ścianki szczelne umocnienia wykopu, a także wykonano wykop. Na wale Bierdzany – Solniki zakończono układanie bentomaty i przystąpiono do ułożenia biowłókniny na skarpach odpowietrznych wału, ułożono 3830 m2, co stanowi 84,92% prac. Wykonawca wykonał drugi komplet schodów skarpowych na wale Bierdzany-Solniki. Trwają roboty ziemne na wale Radwanice-Siechnice w km 3+300 – 4+200. Do końca marca uformowano 109 950  m3 nasypu, co wynosi 91,61% prac. Wykonawca kontynuuje układanie bentomaty na wale Radwanice-Siechnice, dotychczas wykonano 5865,2 m2. Prowadzone są prace polegające na wykonaniu drogi eksploatacyjnej na wale Radwanice-Siechnice, dotychczas wykonano 7898 m2 nawierzchni. Wykonano roboty związane z przebudową ul. Polnej w Radwanicach.

Obiekt WWW nr 20a – „Siechnice - przebudowa wału p/pow.”
W kwietniu Wykonawca nie prowadził prac na tym odcinku.

Marzec 2014r.
Postęp robót:
Obiekt WWW nr 1 –  „Kotowice Siedlce - przebudowa wału p/pow.”
Wykonawca zakończył prace przygotowawcze polegające na karczowaniu pni i krzewów. Wznowiono roboty przy układaniu bentomaty, stan na koniec lutego wynosi 44 000,00 m2 co stanowi 37,72%. Wykonawca kontynuował roboty przy wykonaniu nasypu wału, do końca miesiąca uformowano 177 091,0 m3 nasypu. Ze względu na duża wilgotność wału w okresie zimowym wstrzymano roboty nawierzchniowe, Wykonawca planujw wznowienie prac w miesiącu kwietniu.

Obiekt WWW nr 2  - „Radwanice - etap II modernizacja wału polderowego na odcinku droga opolska - Siechnice gm. Św. Katarzyna”
Wykonawca rozpoczął wykonywanie schodów skarpowych na wale Bierdzany-Solniki w km 0+300, wykonano 1 kpl. schodów. Kontynuowano roboty przy wykonaniu drogi serwisowej na koronie wału na odcinku Radwanice-Siechnice. Trwają roboty ziemne na wale Radwanice-Siechnice w km 3+300 – 4+200. Do końca marca uformowano na wale Radwanice – Siechnice 104 846  m3 nasypu. Wykonawca kontynuuje układanie bentomaty na wale Radwanice-Siechnice, dotychczas wykonano 5 385 m2, co stanowi 52,80%. Wykonawca prowadzi prace polegające na wykonaniu drogi eksploatacyjnej na wale Radwanice-Siechnice dotychczas wykonano 5 505,00 m2 nawierzchni. Kontynuowano roboty związane z przebudową ul. Starowiejskiej.

Obiekt WWW nr 20a – „Siechnice - przebudowa wału p/pow.”
W marcu Wykonawca wstrzymał prace na tym odcinku.

Luty 2014r.
Postęp robót:
Obiekt WWW nr 1 –  „Kotowice Siedlce - przebudowa wału p/pow.”
W lutym 2014r. Wykonawca zakończył prace przygotowawcze polegające na karczowaniu pni i krzewów. Wznowiono roboty przy układaniu bentomaty, wykonanie na koniec lutego wynosiło 42 400,00 m2 co stanowi 36,35%. Kontynuowano roboty przy wykonaniu nasypu wału, do końca miesiąca uformowano 148 880,35 m3 nasypu. Ze względu na duża wilgotność wału w okresie zimowym wstrzymano roboty nawierzchniowe, planowane jest wznowienie prac w miesiącu kwietniu.

Obiekt WWW nr 2  - „Radwanice - etap II modernizacja wału polderowego na odcinku droga opolska - Siechnice gm. Św. Katarzyna”
Wykonawca zakończył betonowanie oczepu żelbetowego z murkiem na ściance stalowej na wale Bierdzany-Solniki w km 4+201, a także oczepu żelbetowego na ściance stalowej w km 1+950 wał Bierdzany – Solniki, łącznie zabetonowano 17,8 m3. Kontynuowano roboty przy wykonaniu drogi serwisowej na koronie wału na odcinku Radwanice-Siechnice. Kontynuowano prace związane z plantowaniem i humusowaniem skarpy w km 1+100 – 1+700 wał Bierdzany-Solniki. Trwały roboty ziemne na wale Radwanice-Siechnice w km 3+300 – 4+200. Do końca lutego uformowano  69 590,00 m3 nasypu wału Bierdzany-Solniki, natomiast na wale Radwanice – Siechnice wykonano 92 454,00 m3 nasypu. Łączna ilość wbudowanego gruntu wynosi 162 044,00 m3. Wykonawca kontynuuje układanie bentomaty na wale Radwanice-Siechnice, dotychczas wykonano 3539,60 m2, co stanowi 34,70%. Prowadzone są prace polegające na wykonaniu drogi eksploatacyjnej na wale Radwanice-Siechnice, dotychczas wykonano 4005,00 m2 nawierzchni.

Obiekt WWW nr 20a – „Siechnice - przebudowa wału p/pow.”
Wykonawca wznowił i zakończył roboty konstrukcyjne przy układaniu ściany oporowej z elementów T-Wall. Kontynuowano roboty nawierzchniowe drogi technologicznej w koronie wału. Do końca miesiąca wykonano 2780,00 m2 drogi tłuczniowej.

Styczeń 2014r.
Postęp robót:
Obiekt WWW nr 1 –  „Kotowice Siedlce - przebudowa wału p/pow.”
Wykonawca wstrzymał roboty przy układaniu bentomaty, stan na koniec stycznia wynosi 35 600 m2. Kontynuowano roboty przy wykonaniu nasypu wału, do końca miesiąca uformowano 126 000 m3 nasypu. Ze względu na duża wilgotność wału w okresie zimowym wstrzymano roboty nawierzchniowe, planowane jest wznowienie prac w miesiącu kwietniu.

Obiekt WWW nr 2  - „Radwanice - etap II modernizacja wału polderowego na odcinku droga opolska - Siechnice gm. Św. Katarzyna”
Wykonawca rozpoczął betonowanie oczepu żelbetowego z murkiem na ściance szczelnej na wale Bierdzany-Solniki w km 4+201, zabetonowano 27 m3 muru. Kontynuowano roboty przy wykonaniu drogi serwisowej na koronie wału na odcinku Radwanice-Siechnice. Kontynuowano prace związane z plantowaniem i humusowaniem skarpy w km 1+100 – 1+700 oraz roboty przy formowaniu nasypu wału w km od 1+300 do 1+850, od 2+100 do 2+900 - wał Bierdzany-Solniki. Rozpoczęto roboty ziemne na wale Radwanice-Siechnice w km 3+300 – 4+200. Do końca grudnia uformowano  138 000 m3 nasypu wału. Rozpoczęto układanie bentomaty na wale Radwanice-Siechnice, wykonano 686 m2.

Obiekt WWW nr 20a – „Siechnice - przebudowa wału p/pow.”
W miesiącu styczniu roboty konstrukcyjne były nadal wstrzymane. Kontynuowano roboty nawierzchniowe drogi technologicznej w koronie wału. Do końca miesiąca wykonano 2 480 m2 drogi tłuczniowej.

Grudzień 2013r.
Postęp robót:
Obiekt WWW nr 1 –  „Kotowice Siedlce - przebudowa wału p/pow.”
Wykonawca kontynuował roboty przy układaniu bentomaty, do końca grudnia ułożono 35 600 m2. Zakończono przebudowę przepustu N1. Kontynuowano roboty przy wykonaniu nasypu wału, do końca miesiąca uformowano 121 100 m3 nasypu. Rozpoczęto roboty nawierzchniowe w km 0+000 - 1+000.

Obiekt WWW nr 2  - „Radwanice - etap II modernizacja wału polderowego na odcinku droga opolska - Siechnice gm. Św. Katarzyna”
Wykonawca zakończył pogrążanie ścianek szczelnych na wale Bierdzany-Solniki i Radwanice-Siechnice. Kontynuowano roboty przy wykonaniu drogi serwisowej na koronie wału na odcinku Radwanice-Siechnice. Kontynuowano prace związane z plantowaniem i humusowaniem skarpy w km 1+100 – 1+700 wał Bierdzany-Solniki. Trwały roboty przy formowaniu nasypu wału w km od 1+300 do 1+850, od 2+100 do 2+900 wał Bierdzany-Solniki. Do końca grudnia uformowano  123 000 m3. Do końca miesiąca ilość ułożonej bentomaty na wale Bierdzany – Solniki wynosi 10 200 m2.

Obiekt WWW nr 20a – „Siechnice - przebudowa wału p/pow.”
W miesiącu grudniu wstrzymano roboty przy układaniu elementów T-wall. Trwały prace przy plantowaniu i humusowaniu nasypu wału w km 0+375 – 0+641. Kontynuowano roboty nawierzchniowe drogi technologicznej w koronie wału. Do końca miesiąca wykonano 2 080 m2 drogi tłuczniowej.

Listopad 2013r.
Postęp robót:
Obiekt WWW nr 1 –  „Kotowice Siedlce - przebudowa wału p/pow.”
Wykonawca kontynuował roboty przy układaniu bentomaty, do końca listopada ułożono 30 000 m2. Trwają prace przy przebudowie przepustu N1. Zakończono prace związane z wykonaniem przepustu N2. Kontynuowano roboty przy wykonaniu nasypu wału, do końca listopada uformowano 104 100 m3.

Obiekt WWW nr 2  - „Radwanice - etap II modernizacja wału polderowego na odcinku droga opolska - Siechnice gm. Św. Katarzyna”
Wykonawca kontynuował roboty przy wykonaniu drogi serwisowej na koronie wału na odcinku Radwanice- Siechnice. Wbudowano krawężnik 15x30 cm na ławie betonowej w km 0+49-0+306 – 519m, 0+321–0+411,5 – 180,3m, 0+500–0+705 – 410,2m - wał Radwanice-Siechnice, a także w km 0+296–0+514 – 436,4m - wał Bierdzany-Solniki. Kontynuowano prace związane z plantowaniem skarpy oraz roboty przy formowaniu nasypu wału w km od 1+300 do 1+850, od 2+100 do 2+900- wał Bierdzany-Solniki. Do końca listopada uformowano  100 000 m3 nasypu wału.

Obiekt WWW nr 20a – „Siechnice - przebudowa wału p/pow.”
Kontynuowane były roboty przy układaniu elementów T-wall. Zasypywano i zagęszczano przestrzenie pomiędzy ścianami z elementów prefabrykowanych. Trwały prace przy formowaniu nasypu wału w km 0+375 – 0+641. Trwały roboty związane z profilowaniem i formowaniem skarp nasypu wału w km od 0+257 do 0+461. Do końca listopada uformowano 33 900 m3 nasypu wału.

Październik 2013r.
Postęp robót:
Obiekt WWW nr 1 – „Kotowice Siedlce - przebudowa wału p/pow.”
Wykonawca kontynuował roboty przy układaniu bentomaty, do końca października ułożono 16 000 m2. Trwały prace przy przebudowie przepustu N1 oraz N3. Kontynuowano roboty przy wykonaniu nasypu wału, do końca października uformowano 92 000 m3 nasypu. Zakończono budowę bramy przeciwpowodziowej w rejonie km 0+000 wału. W km od 0+000 do 0+900 wykonano odhumusowanie, drenaż francuski wzdłuż uprzednio wbitej ścianki szczelnej, ułożono bentomatę z obsypką oraz wykonano nasyp wału.

Obiekt WWW nr 2  - „Radwanice - etap II modernizacja wału polderowego na odcinku droga opolska - Siechnice gm. Św. Katarzyna”
Wykonawca zakończył ubezpieczenie brzegu rzeki Szalonej materacem siatkowo kamiennym w km od 0+720 do 0+835. Wał Bierdzany- Solniki odc. II. Rozpoczęto roboty przy wykonaniu drogi serwisowej na koronie wału na odcinku Radwanice-Siechnice. Przygotowano podłoże pod wykonanie warstw konstrukcyjnych drogi w km od 0+320 do 0+410 oraz od 0+480 do 0+700. W km od 0+000 do 0+300 Bierdzany - Solniki odc. II odhumusowano wał oraz ułożono bentomatę z późniejszym obsypaniem. Trwały roboty przy formowaniu nasypu wału w km od 1+400 do 1+600, od 1+950 do 3+100 oraz od 0+650 do 0+900. Do końca października uformowano 90 000 m3 nasypu wału.

Obiekt WWW nr 20a – „Siechnice - przebudowa wału p/pow.”
Kontynuowane były roboty przy układaniu elementów T-wall. Zasypywano i zagęszczano przestrzenie pomiędzy ścianami z elementów prefabrykowanych. Trwały prace przy formowaniu nasypu wału w km 0+375 – 0+641.Trwały roboty związane z profilowaniem i formowaniem skarp nasypu wału w km od 0+257 do 0+461. Do końca października uformowano 30 000 m3 nasypu wału.

Wrzesień 2013r.
Postęp robót:
Obiekt WWW nr 1 – „Kotowice Siedlce - przebudowa wału p/pow.”
Wykonawca kontynuował roboty przy układaniu bentomaty. Trwały prace przy przebudowie przepustu N1. Rozpoczęto roboty związane z przełożeniem i korektą trasy rowów. Kontynuowano roboty przy wykonaniu nasypu wału, do końca września uformowano 86 000 m3 nasypu. Zakończono roboty kafarowe. Wykonywano oczepy stalowe na ściankach szczelnych oraz rozpoczęto zabezpieczenie antykorozyjne ścianek szczelnych. Rozpoczęto budowę bramy przeciwpowodziowej w rejonie km 0+000 wału.

Obiekt WWW nr 2  – „Radwanice - etap II modernizacja wału polderowego na odcinku droga opolska - Siechnice gm. Św. Katarzyna”
Wykonawca wykonywał humusowanie wału Bierdzany – Solniki (odc. I), na odc. II kontynuowane były prace przy układaniu bentomaty wraz z obsypką. Ułożono 5 000 m2 bentomaty. Kontynuowano również roboty związane z ubezpieczeniem brzegu rz. Szalonej materacem siatkowo – kamiennym. Wykonano konstrukcję żelbetową dla zamontowania zamknięcia rozbieralnego na wale Radwanice Siechnice oraz Bierdzany – Solniki. Na wale Radwanice – Siechnice rozpoczęto roboty nawierzchniowe. Wbudowano 640 m krawężnika. Uformowano II warstwę nasypu wału w km 2+300 – 2+500. Do końca września uformowano 69 000 m3 nasypu wału.

Obiekt WWW nr 20a – „Siechnice - przebudowa wału p/pow.”
Wykonawca kontynuował roboty przy układaniu elementów T-wall. Zasypywano przestrzenie pomiędzy ścianami z elementów prefabrykowanych i wykonywano kolejne odcinki fundamentu pod ściany T-wall. Trwały prace przy formowaniu nasypu wału w km 0+375 – 0+641. Do końca września uformowano 27 000 m3 nasypu wału. Wykonano roboty antykorozyjne (piaskowanie i malowanie)  na stalowej ściance szczelnej od strony odwodnej.

Sierpień 2013r.
Postęp robót:
Obiekt WWW nr 1 – „Kotowice Siedlce - przebudowa wału p/pow.”
Wykonawca rozpoczął układanie bentomaty w km 9+300 – 10+300. Zakończono roboty przy przepuście N4. Kontynuowano roboty przy wykonaniu nasypu wału w km 8+000 – 8+350 oraz 8+900 – 9+200. Wznowiono prace związane z wbijaniem ścianki szczelnej stalowej w km 2+300 – 3+050 i wykonano 614 mb ścianki. Do końca sierpnia uformowano 60 000 m3 nasypu wału.

Obiekt WWW nr 2  – „Radwanice - etap II modernizacja wału polderowego na odcinku droga opolska - Siechnice gm. Św. Katarzyna”
Wykonawca rozpoczął odhumusowanie w km 4+100 – 4+200 na odcinku Bierdzany – Solniki (odc. II). Kontynuowano wykonanie narzutu kamiennego na rzece Szalona. Rozpoczęto humusowanie wału na odcinku Bierdzany – Solniki o(dc.1) w km 0+650 – 1+100. Na odc. Bierdzany – Solniki (odc. II) w km 0+300 – 0+500 rozpoczęto układanie bentomaty. Wykonano remont śluzy nr 3. Rozpoczęto prace pod wykonanie fundamentu bramy przeciwpowodziowej. Zakończono roboty związane z wykonaniem oczepu żelbetowego na ściance szczelnej na odc. Radwanice- Siechnice oraz oczepu żelbetowego i oczepu żelbetowego z murkiem na odc. Bierdzany- Solniki. Kontynuowane jest formowanie nasypu wału w km 0+600 – 0+700 i 0+450 – 0+550. Do końca sierpnia uformowano 48 000 m3 nasypu wału.

Obiekt WWW nr 20a – „Siechnice - przebudowa wału p/pow.”
Wykonawca rozpoczął układanie elementów T-Wall w km 0+085. Zasypywano przestrzenie pomiędzy ścianami z elementów prefabrykowanych i wykonywano kolejne odcinki fundamentu pod ściany T-wall. Zakończono roboty związane z wykonaniem drenażu w km 0+357 – 0+461.Wykonano ostatnią warstwę nasypu w km 0+000 – 0+100. Do końca sierpnia uformowano 23 300 m3 nasypu wału.

Lipiec 2013r.
Postęp robót:
Obiekt WWW nr 1 – „Kotowice Siedlce - przebudowa wału p/pow.”
Wykonawca prowadził rozbiórkę przepustu w km 5+173, wykonano wykop pod przepust w km 8+850 – 9+200. Ułożono rury przepustu N4 i wykonano ściankę czołową. W km 8+850 – 9+200 przygotowano podłoże pod warstwy nasypu i wykonano II warstwy nasypu. Rozpoczęto wykonywanie V warstwy nasypu w km 9+250 -9+650. Przygotowano podłoże pod budowę wału w km 8+300 – 8+600 i 7+150 – 7+300 oraz rozpoczęto formowanie I warstwy nasypu. W km 9+700 – 10+300 przygotowano skarpę wału pod ułożenie bentomaty. Do końca miesiąca lipca wykonano 44 330 m3 nasypu.

Obiekt WWW nr 2  – „Radwanice - etap II modernizacja wału polderowego na odcinku droga opolska - Siechnice gm. Św. Katarzyna”
Wykonawca kontynuował roboty przy regulacji i przełożeniu koryta rzeki Szalonej. Zakończono prace związane z ubezpieczeniem skarp materacem siatkowo – kamiennym od km  1+723 do km 1+753. Wykonano pierwszą warstwę murku żelbetowego na ściance stalowej na odcinku Radwanice – Siechnice w km 1+440,32- 1+133.26. Zakończono formowanie nasypu w km 0+050 – 0+307, 1+685 – 2+152,85. Ułożono II warstwę nasypu w km 2+152,85 – 2+600 oraz V warstwę nasypu w km 0+321- 0+700. Odhumusowano i zagęszczono podłoże wału w km 0+750 – 0+950. Do końca miesiąca lipca wykonano 44 941 m3 nasypu.

Obiekt WWW nr 20a – „Siechnice - przebudowa wału p/pow.”
Wykonawca zakończył roboty związane z wykonaniem korpusu wału w km 0+470 – 0+684, wykonano humusowanie na tym odcinku. Ułożono V warstwę nasypu w km 0+000  - 0+100. Do końca miesiąca lipca wykonano 14 040 m3 nasypu.

Czerwiec 2013
Postęp robót:
Obiekt WWW nr 1 – „Kotowice Siedlce - przebudowa wału p/pow.”
– W km 9+300 – 10+300 wykonywano kolejne warstwy nasypu. Trwają roboty związane z zabezpieczeniem antykorozyjnym ścianek szczelnych wraz z oczepem stalowym. W km 4+678 i w km 5+412 rozpoczęto budowę przepustów.

Obiekt WWW nr 2  – „Radwanice - etap II modernizacja wału polderowego na odcinku droga opolska - Siechnice gm. Św. Katarzyna”
- Na odcinku Bierdzany – Solniki wbito 231,9 m ścianki szczelnej dł. 6m, 10m ścianki szczelnej dł. 8 m oraz 20 m ścianki szczelnej dł. 4 m. Rozpoczęto wykonanie oczepu żelbetowego na ściance szczelnej dł. 6m  - wykonano 80mb oczepu. Kontynuowane są roboty przy regulacji i przełożeniu koryta rzeki Szalonej. Prowadzone są roboty karczunkowe na bieżąco w miarę postępu robót.
- Na odcinku Radwanice – Siechnice rozpoczęto wbijanie ścianki szczelnej – wbito 80mb. Karczowanie pni i zabezpieczanie drzew prowadzone jest na bieżąco w miarę postępu robót. Na odcinku 0+300 – 0+450 wykonywana jest II warstwa nasypu, na odcinku 0+450 – 0+700 wykonywana jest I warstwa nasypu.
- Rozpoczęto prace związane z ubezpieczeniem skarp materacem siatkowo – kamiennym od km  1+723 do km 1+753. Kontynuowane są prace przy przełożeniu gazociągu i wodociągu.

Obiekt WWW nr 20a – „Siechnice - przebudowa wału p/pow.”
– Wykonano 6500 m3 nasypu wału od km 0+657, z powodu zalewania wykopów pod fundament ciągłymi opadami kontynuacja robót przy wykonaniu fundamentu pod ściany oporowe nie była możliwa. Zakończono układanie kabla telekomunikacyjnego rezerwowego, w km ok. 0+657.

Maj 2013r.
Postęp robót:
Obiekt WWW nr 1 – „Kotowice Siedlce - przebudowa wału p/pow.”
- w km 9+650 – 10+300 wykonano 4 warstwy nasypu, w km 9+200 – 9+650 wykonano 3 warstwy nasypu,
- wykonano oczep stalowy na ściance szczelnej na długości 1591mb, trwają roboty związane z zabezpieczeniem antykorozyjnym na tym odcinku.

Obiekt WWW nr 2  – „Radwanice - etap II modernizacja wału polderowego na odcinku droga opolska - Siechnice gm. Św. Katarzyna”
- na odcinku Bierdzany – Silniki wbito 668,1 m ścianki szczelnej oraz prowadzone są roboty karczunkowe na bieżąco w miarę postępu robót,
- na odcinku Radwanice – Siechnice zdjęto warstwy humusu na kolejnych odcinkach w km 0+020 – 0+200, 2+000 – 2+080, 2+130 – 2+170, 2+350 – 2+700,
- łącznie zdjęto 2442 m3 humusu oraz wykonano 14500 m3 nasypu,
- rozpoczęto plantowanie skarp i korony  nasypów – 1308 m2,
- karczowanie pni i zabezpieczanie drzew prowadzone jest na bieżąco w miarę postępu robót.

Obiekt WWW nr 20a – „Siechnice - przebudowa wału p/pow.”
- wykonano oczep żelbetowy na ściance szczelnej na całej długości,
- wykonano odhumusowanie na następnych odcinkach, łącznie odhumusowano 2287 m3.,
- wykonano 100 m ławy fundamentowej pod T-wall,
- kontynuowano roboty związane z wykonaniem drenażu w geowłókninie w km 0+350 – 0+450.

Kwiecień 2013r.
Postęp robót:
Obiekt WWW nr 1 – „Kotowice Siedlce - przebudowa wału p/pow.”
- rozpoczęto roboty ziemne (zdejmowanie wierzchniej warstwy, dogęszczenie podłoża wykonanie pierwszej warstwy nasypu) w km 9+800 – 10+500,
- rozpoczęto roboty związane z wykonaniem stalowego oczepu na uprzednio wykonanej ściance szczelnej,
- rozpoczęto  odhumusowanie w km 960 do km 870.

Obiekt WWW nr 2 – „Radwanice - etap II modernizacja wału polderowego na odcinku droga opolska - Siechnice gm. Św. Katarzyna”
– prowadzone są odkrywki sieci,
- odhumusowano oraz zagęszczono podłoże pod wał w km 0+000 – 0+200; 1+850 – 2+000 oraz 2+200 – 2+350,
- rozpoczęto formowanie nasypu na tych odcinkach.

Obiekt WWW nr 20a – „Siechnice - przebudowa wału p/pow.”
- wykonano zbrojenie i zabetonowano wszystkie sekcje ściany betonowej na grodzicach stalowych,
- wykonano odhumusowanie w km 0+000 – 0+250,
- wykonano wykop oraz chudy beton pod T-wall,
- odhumusowano teren pod budowę wału w km 0+350 – 0+412 oraz od 0+412 do 0+470,
- wykonano wykop pod drenaż, rozścielono geowłókninę w km 0+350 – 0+450.

Marzec 2013r.
Postęp robót:
Obiekt WWW nr 1 – „Kotowice Siedlce - przebudowa wału p/pow.”
- wykonano 474mb ścianki stalowej (bez oczepu),
- zabezpieczono drzewa na odcinkach wałów przewidzianych do modernizacji- 180 szt.,
- wykonano płotki w miejscach i w sposób wskazany przez herpetologa na odcinkach obwałowań, gdzie będą prowadzone roboty modernizacyjne. Łącznie wykonano 350m płotków.

Obiekt WWW nr 2 – „Radwanice - etap II modernizacja wału polderowego na odcinku droga opolska - Siechnice gm. Św. Katarzyna”
- wycięto drzewa na odcinkach: Bierdzany- Solniki odc. I, km 0+000 – 1+112, Bierdzany – Solniki odc. II km 0+000- 0+700 – łącznie 135 szt.,
- wycięto krzewy odc. Bierdzany- Solniki km 3+149 – 4+645.

Obiekt WWW nr 20a – „Siechnice - przebudowa wału p/pow.”
- wykonano zabezpieczenie przeciw migracji płazów – 190mb (wg wskazań herpetologa),
- wykarczowano pnie drzew po wycince – 35 szt.,
- zabezpieczono 20 szt. drzew nie przewidzianych do wycinki.

Luty 2013r.
Postęp robót:
Zakończono wycinkę drzew (bez karczowania), z wyłączeniem terenów MPWiK, na które Wykonawca nie zdołał pozyskać przepustek – zgody na wjazd.
W ramach robót Wykonawca kontynuował wbijanie ścianek szczelnych.

Styczeń 2013r.
Postęp robót:
Kontynuowane były inwentaryzacje entomologiczno-chiropterologiczne, które Wykonawca kontraktu na roboty B1-2 „Modernizacja obwałowania Kotowice - Siedlce” był zobowiązany przeprowadzić przed rozpoczęciem wycinek drzew. Wykonawca rozpoczął wycinki drzew na odcinkach, dla których zatwierdzone zostały przez Inżyniera sprawozdania z przeprowadzonych inwentaryzacji.
W ramach robót Wykonawca realizował wbijanie ścianek szczelnych.

Grudzień 2012r.
Postęp robót:
Trwały inwentaryzacje florystyczne (w zakresie, który był możliwy do przeprowadzenia ze względu na porę roku) oraz entomologiczno-chiropterologiczne, które Wykonawca kontraktu na roboty B1-2 „Modernizacja obwałowania Kotowice - Siedlce” był zobowiązany przeprowadzić przed rozpoczęciem zasadniczych robót budowlanych na wskazanych z Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach fragmentach wałów.

W dniu 31 sierpnia 2012r. w Biurze Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry we Wrocławiu podpisana została umowa na wykonanie robót budowlanych dla inwestycji pn. „Modernizacja obwałowania Kotowice-Siedlce”. Wykonawcą robót będzie firma: Skanska SA, z siedzibą w Warszawie.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności
w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

X

Właściciel tej domeny korzysta z plików cookies w celu zapewnienia wysokiego poziomu świadczonych usług. Pliki cookies wykorzystywane są w zgodzie z obowiązującym prawem. Wyrażenia zgody na wykorzystywanie tych plików dokonują Państwo poprzez ustawienia przeglądarki internetowej (zakres prywatności).

Pliki cookies dzielą się na trzy rodzaje:

Cookies nie służą do przetwarzania ani do przechowywania danych osobowych. Nie można za ich pomocą dokonać bezpośredniej identyfikacji użytkownika. Pliki nie wprowadzają zmian konfiguracyjnych w przeglądarce.

Możecie Państwo samodzielnie określać warunki stosowania plików cookies. Informacje na temat zastosowania plików cookies dla najpopularniejszych przeglądarek znajdują się pod poniższymi linkami: