Skuteczna
Ochrona przed powodzią

Ochrona mieszkańców Dorzecza Odry to główny cel jaki przyświeca realizowanemu projektowi. Oprócz tego, wprowadzane zmiany mają zabezpieczyć środowisko naturalne dorzecza.

Czytaj więcej

Modernizacja
Wrocławskiego Węzła Wodnego

Wrocławski Węzeł Wodny ma za zadanie chronić mieszkańców Dorzecza Odry przed powodziami i skutkami zalań. Aby podnieść skuteczność działania Węzła zdecydowano się na jego odbudowę i modernizację.

Czytaj więcej

Kontrakt B3-1 Odcinek: Przelew Odra – Widawa do mostu kolejowego (ul. Krzywoustego)

Maj 2018

Postęp robót na obiektach Wrocławskiego Węzła Wodnego (WWW)

1. WWW nr 40 - Prace zostały zakończone.
2. WWW nr 41.1 – Prace zostały zakończone.
3. WWW nr 41.2 – Prace zostały zakończone.
4. WWW nr 41.3 – Prace zostały zakończone.
5. WWW nr 42.1 – Prace zostały zakończone.
6. WWW nr 42.1.1 – Prace zostały zakończone.
7. WWW nr 44.1 - Prace zostały zakończone.
8. WWW nr 44.2 – Prace zostały zakończone.
9. WWW nr 44.3 - Prace zostały zakończone.
10. WWW nr 44.11 – Prace zostały zakończone.
11. WWW nr 44.12 – Prace zostały zakończone.
12. WWW nr 44.13 - Prace zostały zakończone.
13. WWW nr 44.14 - Prace zostały zakończone.
14. WWW nr 45.1 – Prace zostały zakończone.
15. WWW nr 45.2 - Prace zostały zakończone.
16. WWW nr 45.3 - Prace zostały zakończone.
17. WWW nr 45.5 – Prace zostały zakończone.
18. WWW nr 45.6 – Prace zostały zakończone.
19. WWW nr 46.1 – Prace zostały zakończone.
20. Remont Jazu Kiełczówek – Prace zostały zakończone.
21. Remont wału Przerowa - Prace zostały zakończone.
22. Wykonanie drenażu na ob. WWW nr 44.12 – Zakończono wykonywanie drenażu. Prace zostały zakończone.

Kwiecień 2018

Postęp robót na obiektach Wrocławskiego Węzła Wodnego (WWW)

1. WWW nr 40 - Prace zostały zakończone.
2. WWW nr 41.1 – Prace zostały zakończone.
3. WWW nr 41.2 – Prace zostały zakończone.
4. WWW nr 41.3 – Prace zostały zakończone.
5. WWW nr 42.1 – Prace zostały zakończone.
6. WWW nr 42.1.1 – Prace zostały zakończone.
7. WWW nr 44.1 - Prace zostały zakończone.
8. WWW nr 44.2 – Prace zostały zakończone.
9. WWW nr 44.3 - Prace zostały zakończone.
10. WWW nr 44.11 – Prace zostały zakończone.
11. WWW nr 44.12 – Prace zostały zakończone.
12. WWW nr 44.13 - Prace zostały zakończone.
13. WWW nr 44.14 - Prace zostały zakończone.
14. WWW nr 45.1 – Prace zostały zakończone.
15. WWW nr 45.2 - Prace zostały zakończone.
16. WWW nr 45.3 - Prace zostały zakończone.
17. WWW nr 45.5 – Prace zostały zakończone.
18. WWW nr 45.6 – Prace zostały zakończone.
19. WWW nr 46.1 – Prace zostały zakończone.
20. Remont Jazu Kiełczówek – Prace zostały zakończone.
21. Remont wału Przerowa - Prace zostały zakończone.
22. Wykonanie drenażu na ob. WWW nr 44.12 – Wykonano prace przygotowawcze, niezbędne do realizacji drenażu. Rozpoczęto wykonywanie drenażu.

Marzec 2018

Postęp robót na obiektach Wrocławskiego Węzła Wodnego (WWW)

1. WWW nr 40 - Prace zostały zakończone.
2. WWW nr 41.1 – Prace zostały zakończone.
3. WWW nr 41.2 – Prace zostały zakończone.
4. WWW nr 41.3 – Prace zostały zakończone.
5. WWW nr 42.1 – Prace zostały zakończone.
6. WWW nr 42.1.1 – Prace zostały zakończone.
7. WWW nr 44.1 - Prace zostały zakończone.
8. WWW nr 44.2 – Prace zostały zakończone.
9. WWW nr 44.3 - Prace zostały zakończone.
10. WWW nr 44.11 – Prace zostały zakończone.
11. WWW nr 44.12 – Prace zostały zakończone.
12. WWW nr 44.13 - Prace zostały zakończone.
13. WWW nr 44.14 - Prace zostały zakończone.
14. WWW nr 45.1 – Prace zostały zakończone.
15. WWW nr 45.2 - Prace zostały zakończone.
16. WWW nr 45.3 - Prace zostały zakończone.
17. WWW nr 45.5 – Prace zostały zakończone.
18. WWW nr 45.6 – Prace zostały zakończone.
19. WWW nr 46.1 – Prace zostały zakończone.
20. Remont Jazu Kiełczówek – Prace zostały zakończone.
21. Remont wału Przerowa - Prace zostały zakończone.
22. Wykonanie drenażu na ob. WWW nr 44.12 – Wykonano prace przygotowawcze, niezbędne do realizacji drenażu.

Luty 2018

Postęp robót na obiektach Wrocławskiego Węzła Wodnego (WWW)

1. WWW nr 40 - Prace zostały zakończone.
2. WWW nr 41.1 – Prace zostały zakończone.
3. WWW nr 41.2 – Prace zostały zakończone.
4. WWW nr 41.3 – Prace zostały zakończone.
5. WWW nr 42.1 – Prace zostały zakończone.
6. WWW nr 42.1.1 – Prace zostały zakończone.
7. WWW nr 44.1 - Prace zostały zakończone.
8. WWW nr 44.2 – Prace zostały zakończone.
9. WWW nr 44.3 - Prace zostały zakończone.
10. WWW nr 44.11 – Prace zostały zakończone.
11. WWW nr 44.12 – Prace zostały zakończone.
12. WWW nr 44.13 - Prace zostały zakończone.
13. WWW nr 44.14 - Prace zostały zakończone.
14. WWW nr 45.1 – Prace zostały zakończone.
15. WWW nr 45.2 - Prace zostały zakończone.
16. WWW nr 45.3 - Prace zostały zakończone.
17. WWW nr 45.5 – Prace zostały zakończone.
18. WWW nr 45.6 – Prace zostały zakończone.
19. WWW nr 46.1 – Prace zostały zakończone.
20. Remont Jazu Kiełczówek – Prace zostały zakończone.
21. Remont wału Przerowa - Prace zostały zakończone.
22. Wykonanie drenażu na ob. WWW nr 44.12 – Nie prowadzono prac.

Styczeń 2018

Postęp robót na obiektach Wrocławskiego Węzła Wodnego (WWW)

1. WWW nr 40 - Prace zostały zakończone.
2. WWW nr 41.1 – Prace zostały zakończone.
3. WWW nr 41.2 – Prace zostały zakończone.
4. WWW nr 41.3 – Prace zostały zakończone.
5. WWW nr 42.1 – Prace zostały zakończone.
6. WWW nr 42.1.1 – Prace zostały zakończone.
7. WWW nr 44.1 - Prace zostały zakończone.
8. WWW nr 44.2 – Prace zostały zakończone.
9. WWW nr 44.3 - Prace zostały zakończone.
10. WWW nr 44.11 – Prace zostały zakończone.
11. WWW nr 44.12 – Prace zostały zakończone.
12. WWW nr 44.13 - Prace zostały zakończone.
13. WWW nr 44.14 - Prace zostały zakończone.
14. WWW nr 45.1 – Prace zostały zakończone.
15. WWW nr 45.2 - Prace zostały zakończone.
16. WWW nr 45.3 - Prace zostały zakończone.
17. WWW nr 45.5 – Prace zostały zakończone.
18. WWW nr 45.6 – Prace zostały zakończone.
19. WWW nr 46.1 – Prace zostały zakończone.
20. Remont Jazu Kiełczówek – Prace zostały zakończone.
21. Remont wału Przerowa - Prace zostały zakończone.
22. Wykonanie drenażu na ob. WWW nr 44.12 – Nie prowadzono prac.

Grudzień 2017

Postęp robót na obiektach Wrocławskiego Węzła Wodnego (WWW)

1. WWW nr 40 - Prace zostały zakończone.
2. WWW nr 41.1 – Prace zostały zakończone.
3. WWW nr 41.2 – Prace zostały zakończone.
4. WWW nr 41.3 – Prace zostały zakończone.
5. WWW nr 42.1 – Prace zostały zakończone.
6. WWW nr 42.1.1 – Prace zostały zakończone.
7. WWW nr 44.1 - Prace zostały zakończone.
8. WWW nr 44.2 – Prace zostały zakończone.
9. WWW nr 44.3 - Prace zostały zakończone.
10. WWW nr 44.11 – Prace zostały zakończone.
11. WWW nr 44.12 – Prace zostały zakończone.
12. WWW nr 44.13 - Prace zostały zakończone.
13. WWW nr 44.14 - Prace zostały zakończone.
14. WWW nr 45.1 – Prace zostały zakończone.
15. WWW nr 45.2 - Prace zostały zakończone.
16. WWW nr 45.3 - Prace zostały zakończone.
17. WWW nr 45.5 – Prace zostały zakończone.
18. WWW nr 45.6 – Prace zostały zakończone.
19. WWW nr 46.1 – Prace zostały zakończone.
20. Remont Jazu Kiełczówek – Prace zostały zakończone.
21. Remont wału Przerowa - Prace zostały zakończone.
22. Wykonanie drenażu na ob. WWW nr 44.12 – Nie prowadzono prac.

Listopad 2017

Postęp robót na obiektach Wrocławskiego Węzła Wodnego (WWW)

1. WWW nr 40 - Prace zostały zakończone.
2. WWW nr 41.1 – Prace zostały zakończone.
3. WWW nr 41.2 – Prace zostały zakończone.
4. WWW nr 41.3 – Prace zostały zakończone.
5. WWW nr 42.1 – Prace zostały zakończone.
6. WWW nr 42.1.1 – Prace zostały zakończone.
7. WWW nr 44.1 - Prace zostały zakończone.
8. WWW nr 44.2 – Prace zostały zakończone.
9. WWW nr 44.3 - Prace zostały zakończone.
10. WWW nr 44.11 – Prace zostały zakończone.
11. WWW nr 44.12 – Prace zostały zakończone.
12. WWW nr 44.13 - Prace zostały zakończone.
13. WWW nr 44.14 - Prace zostały zakończone.
14. WWW nr 45.1 – Prace zostały zakończone.
15. WWW nr 45.2 - Prace zostały zakończone.
16. WWW nr 45.3 - Prace zostały zakończone.
17. WWW nr 45.5 – Prace zostały zakończone.
18. WWW nr 45.6 – Prace zostały zakończone.
19. WWW nr 46.1 – Prace zostały zakończone.
20. Remont Jazu Kiełczówek – Zakończono remont konstrukcji betonowych i żelbetowych. Wykonano remont konstrukcji stalowych poprzez montaż nowego obarierowania. Zakończono prace ubezpieczeniowe i nawierzchniowe. Wykonano prace wykończeniowe, tj. urządzenia i znaki pomiarowe. Prace zostały zakończone.
21. Remont wału Przerowa - Zakończono roboty związane z humusowaniem skarp i odtworzeniem fragmentów drogi obsługowej na koronie wału. Odbudowano fragmenty nawierzchni przejazdów wałowych. Prace zostały zakończone.

Październik 2017

Postęp robót na obiektach Wrocławskiego Węzła Wodnego (WWW)

1. WWW nr 40 - Prace zostały zakończone.
2. WWW nr 41.1 – Prace zostały zakończone.
3. WWW nr 41.2 – Prace zostały zakończone.
4. WWW nr 41.3 – Prace zostały zakończone.
5. WWW nr 42.1 – Prace zostały zakończone.
6. WWW nr 42.1.1 – Prace zostały zakończone.
7. WWW nr 44.1 - Prace zostały zakończone.
8. WWW nr 44.2 – Prace zostały zakończone.
9. WWW nr 44.3 - Prace zostały zakończone.
10. WWW nr 44.11 – Prace zostały zakończone.
11. WWW nr 44.12 – Prace zostały zakończone.
12. WWW nr 44.13 - Prace zostały zakończone.
13. WWW nr 44.14 - Prace zostały zakończone.
14. WWW nr 45.1 – Prace zostały zakończone.
15. WWW nr 45.2 - Prace zostały zakończone.
16. WWW nr 45.3 - Prace zostały zakończone.
17. WWW nr 45.5 – Prace zostały zakończone.
18. WWW nr 45.6 – Prace zostały zakończone.
19. WWW nr 46.1 – Prace zostały zakończone.
20. Remont Jazu Kiełczówek – Przygotowywano konstrukcje betonowe pod wykonanie zabezpieczeń, wykonano roboty ziemne, odkryto istniejące ubezpieczenia.
21. Remont wału Przerowa - Zakończono pogrążanie ścianki szczelnej. Kontynuowano roboty związane z humusowaniem skarp i odtworzeniem fragmentów drogi obsługowej na koronie wału.

Wrzesień 2017

Postęp robót na obiektach Wrocławskiego Węzła Wodnego (WWW)

1. WWW nr 40 - Prace zostały zakończone.
2. WWW nr 41.1 – Prace zostały zakończone.
3. WWW nr 41.2 – Prace zostały zakończone.
4. WWW nr 41.3 – Prace zostały zakończone.
5. WWW nr 42.1 – Prace zostały zakończone.
6. WWW nr 42.1.1 – Prace zostały zakończone.
7. WWW nr 44.1 - Prace zostały zakończone.
8. WWW nr 44.2 – Prace zostały zakończone.
9. WWW nr 44.3 - Prace zostały zakończone.
10. WWW nr 44.11 – Prace zostały zakończone.
11. WWW nr 44.12 – Prace zostały zakończone.
12. WWW nr 44.13 - Prace zostały zakończone.
13. WWW nr 44.14 - Prace zostały zakończone.
14. WWW nr 45.1 – Prace zostały zakończone.
15. WWW nr 45.2 - Prace zostały zakończone.
16. WWW nr 45.3 - Prace zostały zakończone.
17. WWW nr 45.5 – Prace zostały zakończone.
18. WWW nr 45.6 – Prace zostały zakończone.
19. WWW nr 46.1 – Prace zostały zakończone.
20. Remont Jazu Kiełczówek – Kontynuowano prace przygotowawcze: wycinki drzew i zabezpieczenia, wykonano grodze budowlane.
21. Remont wału Przerowa - Prowadzono prace przygotowawcze: odhumusowanie, wykop pod wpędzenie ścianki szczelnej, wykonano 1000 mb przesłony ze ścianki szczelnej.

Sierpień 2017

Postęp robót na obiektach Wrocławskiego Węzła Wodnego (WWW)

1.    WWW nr 40 - Prace zostały zakończone.
2.    WWW nr 41.1 – Prace zostały zakończone.
3.    WWW nr 41.2 – Prace zostały zakończone.
4.    WWW nr 41.3 – Wykonano umocnienie narzutu kamiennego pod mostem Swojczyckim.
5.    WWW nr 42.1 –  Prace zostały zakończone.
6.    WWW nr 42.1.1 – Prace zostały zakończone.
7.    WWW nr 44.1 - Prace zostały zakończone.
8.    WWW nr 44.2 – Prace zostały zakończone.
9.    WWW nr 44.3 - Prace zostały zakończone.
10.    WWW nr 44.11 – Prace zostały zakończone.
11.    WWW nr 44.12 – Prace zostały zakończone.
12.    WWW nr 44.13 - Prace zostały zakończone.
13.    WWW nr 44.14 - Prace zostały zakończone.
14.    WWW nr 45.1 – Prace zostały zakończone.
15.    WWW nr 45.2 - Prace zostały zakończone.
16.    WWW nr 45.3 - Prace zostały zakończone.
17.    WWW nr 45.5 – Prace zostały zakończone.
18.    WWW nr 45.6 – Prace zostały zakończone.
19.    WWW nr 46.1 – Prace zostały zakończone.
20.    Remont Jazu Kiełczówek – Kontynuowano prace przygotowawcze.
21.    Remont wału Przerowa -
Kontynuowano prace przygotowawcze.

Lipiec 2017

Postęp robót na obiektach Wrocławskiego Węzła Wodnego (WWW)

1.    WWW nr 40 - Prace zostały zakończone.
2.    WWW nr 41.1 – Prace zostały zakończone.
3.    WWW nr 41.2 – Prace zostały zakończone.
4.    WWW nr 41.3 – Wykonano umocnienie narzutu kamiennego pod mostem Swojczyckim.
5.    WWW nr 42.1 –  Prace zostały zakończone.
6.    WWW nr 42.1.1 – Prace zostały zakończone.
7.    WWW nr 44.1 - Prace zostały zakończone.
8.    WWW nr 44.2 – Prace zostały zakończone.
9.    WWW nr 44.3 - Prace zostały zakończone.
10.    WWW nr 44.11 – Prace zostały zakończone.
11.    WWW nr 44.12 – Prace zostały zakończone.
12.    WWW nr 44.13 - Prace zostały zakończone.
13.    WWW nr 44.14 - Prace zostały zakończone.
14.    WWW nr 45.1 – Prace zostały zakończone.
15.    WWW nr 45.2 - Prace zostały zakończone.
16.    WWW nr 45.3 - Prace zostały zakończone.
17.    WWW nr 45.5 – Prace zostały zakończone.
18.    WWW nr 45.6 – Prace zostały zakończone.
19.    WWW nr 46.1 – Prace zostały zakończone.
20.    Remont Jazu Kiełczówek – Prowadzono prace przygotowawcze.
21.    Remont wału Przerowa - Prowadzono prace przygotowawcze.

Czerwiec 2017

Postęp robót na obiektach Wrocławskiego Węzła Wodnego (WWW)

1.    WWW nr 40 - Prace zostały zakończone.
2.    WWW nr 41.1 – Prace zostały zakończone.
3.    WWW nr 41.2 – Prace zostały zakończone.
4.    WWW nr 41.3 – Prace zostały zakończone.
5.    WWW nr 42.1 –  Zakończono roboty drogowe i wykończeniowe na północnej nitce mostu. Wykonano montaż oświetlenia drogowego wraz z oczyszczeniem i pomalowaniem istniejących latarni.
6.    WWW nr 42.1.1 – Prace zostały zakończone.
7.    WWW nr 44.1 - Prace zostały zakończone.
8.    WWW nr 44.2 – Prace zostały zakończone.
9.    WWW nr 44.3 - Prace zostały zakończone.
10.    WWW nr 44.11 – Prace zostały zakończone.
11.    WWW nr 44.12 – Prace zostały zakończone.
12.    WWW nr 44.13 - Prace zostały zakończone.
13.    WWW nr 44.14 - Wykonano przełączenie kabli SN, na kolizji nr 3.
14.    WWW nr 45.1 – Prace zostały zakończone.
15.    WWW nr 45.2 - Prace zostały zakończone.
16.    WWW nr 45.3 - Prace zostały zakończone.
17.    WWW nr 45.5 – Prace zostały zakończone.
18.    WWW nr 45.6 – Prace zostały zakończone.
19.    WWW nr 46.1 – Prace zostały zakończone.

Maj 2017

Postęp robót na obiektach Wrocławskiego Węzła Wodnego (WWW)

1.    WWW nr 40 - Prace zostały zakończone.
2.    WWW nr 41.1 – Wykonano warstwę zamykającą izolacji kap chodnikowych. Prace zakończone.
3.    WWW nr 41.2 – Prace zostały zakończone.
4.    WWW nr 41.3 – Kontynuowano prace związane z rekultywacją terenu po deniwelacji, rozpoczęto prace drogowe na ul. Ludowej.
5.    WWW nr 42.1 –  Trwało wykonywanie umocnienia gabionami, a także umocnienia stożków i nasypów na nitce północnej. Zabetonowano płytę pomostową. Wykonywane były roboty drogowe i sieciowe na dojazdach do mostu. Wykonywane były roboty izolacyjne na płycie pomostu, montaż desek gzymsowych, krawężników, betonowanie kap chodnikowych, montaż barier na moście.
6.    WWW nr 42.1.1 – Prace zostały zakończone.
7.    WWW nr 44.1 - Prace zostały zakończone.
8.    WWW nr 44.2 – Prace zostały zakończone.
9.    WWW nr 44.3 - Zakończono prace naprawcze związane z równaniem górnej powierzchni dróg obsługowych na koronie wału, rozpoczęto równanie i miałowanie dróg przywałowych.
10.    WWW nr 44.11 – Prace zostały zakończone.
11.    WWW nr 44.12 – Prace zostały zakończone.
12.    WWW nr 44.13 - Prace zostały zakończone.
13.    WWW nr 44.14 - Prace zostały zakończone.
14.    WWW nr 45.1 – Prace zostały zakończone.
15.    WWW nr 45.2 - Prace zostały zakończone.
16.    WWW nr 45.3 - Nie prowadzono prac na tym odcinku.
17.    WWW nr 45.5 – Prace zostały zakończone.
18.    WWW nr 45.6 – Prace zostały zakończone.
19.    WWW nr 46.1 – Prace zostały zakończone.

Kwiecień 2017

Postęp robót na obiektach Wrocławskiego Węzła Wodnego (WWW)

1. WWW nr 40 - Prace zostały zakończone.
2. WWW nr 41.1 – Zakończono umacnianie skarp oraz stożków skarpowych.
3. WWW nr 41.2 – Prace zostały zakończone.
4. WWW nr 41.3 – Kontynuowano prace związane z rekultywacją terenu po deniwelacji, rozpoczęto prace drogowe na ul. Ludowej.
5. WWW nr 42.1 –  Trwało wykonywanie umocnienia gabionami w świetle mostu pod nitką północną. Trwało wykonywanie umocnienia stożków i nasypów na nitce południowej i północnej. Zamontowano belki typu T na podporach montażowych. Trwało zbrojenie i szalowanie ustroju nośnego.
6. WWW nr 42.1.1 – Prace zostały zakończone.
7. WWW nr 44.1 - Zakończono wykonanie rowu.
8. WWW nr 44.2 – Prace zostały zakończone.
9. WWW nr 44.3 - Rozpoczęto prace naprawcze związane z równaniem górnej powierzchni dróg obsługowych na koronie wału.
10. WWW nr 44.11 – Kontynuowano roboty drogowe: wykonano przejazd KM2 i KM5, oraz nawierzchnie na koronie wału w okolicach w/w przejazdów.
11. WWW nr 44.12 – Roboty zasadnicze zostały zakończone. Nie prowadzono prac na tym odcinku.
12. WWW nr 44.13 - Roboty zasadnicze zostały zakończone. Nie prowadzono prac na tym odcinku.
13. WWW nr 44.14 - Ułożono rury ochronne przy moście 42.1 z zakresu kolizji elektroenergetycznej.
14. WWW nr 45.1 – Roboty zasadnicze zostały zakończone. Nie prowadzono prac na tym odcinku.
15. WWW nr 45.2 - Prace zostały zakończone.
16. WWW nr 45.3 - Nie prowadzono prac na tym odcinku.
17. WWW nr 45.5 – Roboty zasadnicze zostały zakończone. Nie prowadzono prac na tym odcinku.
18. WWW nr 45.6 – Roboty zasadnicze zostały zakończone. Nie prowadzono prac na tym odcinku.
19. WWW nr 46.1 – Roboty zasadnicze zostały zakończone. Nie prowadzono prac na tym odcinku.

Marzec 2017

Postęp robót na obiektach Wrocławskiego Węzła Wodnego (WWW)

1. WWW nr 40 - Zakończone zostały prace związane z automatyką, elektryką i teletechniką. Wykonano próby końcowe z wynikiem pozytywnym.
2. WWW nr 41.1 – Trwało umacnianie stożka i skrapy P1L. Ukończono część przewidzianą w technologii płyt ażurowych, trwa umacnianie kostką kamienną.
3. WWW nr 41.2 – Prace zostały zakończone.
4. WWW nr 41.3 – Kontynuowano prace związane z plantowaniem terenu po deniwelacji.
5. WWW nr 42.1 –  Wyciągnięto ścianki szczelne, przystąpiono do demontażu ściągów ze skrzydeł przyczółka. Wykonano zasypki fundamentów i zasypki za przyczółkami. Zakończono montaż rusztowań technologicznych pod belki prefabrykowane. Trwało wykonywanie umocnienia gabionów na nitce południowej w świetle mostu. Trwało wykonywanie umocnienia stożków i nasypów na nitce południowej mostu.
6. WWW nr 42.1.1 – Prace zostały zakończone.
7. WWW nr 44.1 - Wykonano nasyp oraz drogę w koronie wału w km 1+520 - 1+550.
8. WWW nr 44.2 – Roboty zasadnicze zakończone. Prowadzono roboty związane z porządkowaniem działek (w granicach zajęć stałych i tymczasowych) po pracach budowlanych.
9. WWW nr 44.3 - Roboty zasadnicze zakończone. Prowadzono roboty związane z porządkowaniem działek (w granicach zajęć stałych i tymczasowych) po pracach budowlanych.
10. WWW nr 44.11 – Wykonano nasyp oraz drogę w koronie wału w km 4+830 - 4+860.
11. WWW nr 44.12 – Roboty zasadnicze zostały zakończone. Nie prowadzono prac na tym odcinku.
12. WWW nr 44.13 - Roboty zasadnicze zostały zakończone. Nie prowadzono prac na tym odcinku.
13. WWW nr 44.14 - Roboty zasadnicze zostały zakończone. Nie prowadzono prac na tym odcinku.
14. WWW nr 45.1 – Roboty zasadnicze zostały zakończone. Nie prowadzono prac na tym odcinku.
15. WWW nr 45.2 - Prace zostały zakończone.
16. WWW nr 45.3 - Nie prowadzono prac na tym odcinku.
17. WWW nr 45.5 – Roboty zasadnicze zostały zakończone. Nie prowadzono prac na tym odcinku.
18. WWW nr 45.6 – Roboty zasadnicze zostały zakończone. Nie prowadzono prac na tym odcinku.
19. WWW nr 46.1 – Roboty zasadnicze zostały zakończone. Nie prowadzono prac na tym odcinku.

Luty 2017

Postęp robót na obiektach Wrocławskiego Węzła Wodnego (WWW)

1. WWW nr 40 - Zakończono prace związane z wykonaniem światłowodu.
2. WWW nr 41.1 – Przeprowadzono likwidację zaplecza mostowego Z-6.
3. WWW nr 41.2 – Prace zostały zakończone.
4. WWW nr 41.3 – Zakończono wykonywanie narzutu kamiennego.
5. WWW nr 42.1 –  Wykonano podpory obiektu. Zamontowano łożyska. Trwały prace przy wyciąganiu ścianek szczelnych zabezpieczających wykopy podpór. Wykonywane są zasypki fundamentów podpór. Trwał montaż rusztowań pod poprzecznicę oraz podpór technologicznych pod belki prefabrykowane. Trwało wykonywanie umocnienia z gabionów na nitce południowej w świetle mostu.
6. WWW nr 42.1.1 – Prace zostały zakończone.
7. WWW nr 44.1 - Wykonano oczep żelbetowy na ściance szczelnej, odhumusowano i dogęszczono podłoże pod nowy wał przy moście Strachocińskim.
8. WWW nr 44.2 – Roboty zasadnicze zostały zakończone. Przeprowadzono demontaż zaplecza w Wilczycach.
9. WWW nr 44.3 - Zamontowano słupki, blokady parkingowe oraz tablice administracyjne.
10. WWW nr 44.11 – Odhumusowano i dogęszczono podłoże pod nowy wał.
11. WWW nr 44.12 – Roboty zasadnicze zostały zakończone. Nie prowadzono prac na tym odcinku.
12. WWW nr 44.13 - Roboty zasadnicze zostały zakończone. Nie prowadzono prac na tym odcinku.
13. WWW nr 44.14 - Roboty zasadnicze zostały zakończone. Nie prowadzono prac na tym odcinku.
14. WWW nr 45.1 – Wykonano blokady parkingowe.
15. WWW nr 45.2 - Prace zostały zakończone.
16. WWW nr 45.3 - Nie prowadzono prac na tym odcinku.
17. WWW nr 45.5 – Wykonano blokady parkingowe.
18. WWW nr 45.6 – Roboty zasadnicze zostały zakończone. Nie prowadzono prac na tym odcinku.
19. WWW nr 46.1 – Roboty zasadnicze zostały zakończone. Nie prowadzono prac na tym odcinku.

Styczeń 2017

Postęp robót na obiektach Wrocławskiego Węzła Wodnego (WWW)

1. WWW nr 40 - Wykonano obcięcie ścianki czołowej przelewu tymczasowego, zabezpieczono zewnętrzne powierzchnie betonów powłoką ochronną (próg jazu klapowego). Zamontowano agregat prądotwórczy i przeprowadzono szkolenie przyszłych użytkowników.
2. WWW nr 41.1 – Zakończono rozbiórkę tymczasowego mostu drogowego wraz z  dojazdami. Wykonano mur oporowy umocnienia stożka skarpowego P1/L mostu.
3. WWW nr 41.2 – Prace zostały zakończone.
4. WWW nr 41.3 – Trwały prace związane z wykonaniem narzutu kamiennego.
5. WWW nr 42.1 –  Zakończono wykonywanie trzonów podpór. Trwa wykonywanie ciosów podłożyskowych nitki północnej oraz umocnienia pod obiektem z gabionów na nitce południowej w świetle mostu.
6. WWW nr 42.1.1 – Prace zostały zakończone.
7. WWW nr 44.1 - Wykonano ściankę szczelną pod oczep żelbetowy do mostu Strachocińskiego. Zamontowano słupki hektometrażowe.
8. WWW nr 44.2 – Wbudowano słupki hektometrażowe na obiekcie. Do wykonania pozostała górna warstwa nawierzchni na drodze przywałowej DD2 (po stronie odwodnej).
9. WWW nr 44.3 - Zakończono wykonanie rowu R10, wbudowano słupki hektometrażowe na obiekcie. Pozostały do wykonania jedynie roboty drogowe w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu 42.1 (Mostu Krzywoustego).
10. WWW nr 44.11 – Wykonano ściankę szczelną i oczep żelbetowy do mostu Strachocińskiego, Zamontowano słupki hektometrażowe.
11. WWW nr 44.12 – Zamontowano słupki hektometrażowe.
12. WWW nr 44.13 - Zamontowano słupki hektometrażowe.
13. WWW nr 44.14 - Nie prowadzono prac na tym obiekcie.
14. WWW nr 45.1 – Zamontowano słupki hektometrażowe.
15. WWW nr 45.2 - Prace zostały zakończone.
16. WWW nr 45.3 - Nie prowadzono prac na tym obiekcie.
17. WWW nr 45.5 – Zakończono prace ziemne teletechniczne związane z budową przyłącza światłowodowego do śluzy Bartoszowice.
18. WWW nr 45.6 – Zamontowano słupki hektometrażowe.
19. WWW nr 46.1 – Zamontowano słupki hektometrażowe.

Grudzień 2016

Postęp robót na obiektach Wrocławskiego Węzła Wodnego (WWW)

1. WWW nr 40 - Zakończono montaż szaf sterowniczych, oraz instalacji wewnętrznej w nadbudówkach, zamontowano: oświetlenie wewnętrzne, zewnętrzne przy nadbudówkach, oraz grzejniki. Zakończono montaż oświetlenia zewnętrznego na słupach 4 i 8 metrowych. Przystąpiono do zabezpieczenia betonów pod klapami oraz wycięcia ścianki szczelnej od strony wody górnej jazu klapowego. Zakończono prace związane z rozruchem klap.
2. WWW nr 41.1 – Zakończono montaż oświetlenia drogowego. Zakończona montaż barier energochłonnych. Przystąpiono do rozbiórki mostu tymczasowego wraz z drogami dojazdowymi.
3. WWW nr 41.2 – Prace zostały zakończone.
4. WWW nr 41.3 – Trwały prace związane z wykonaniem narzutu kamiennego i deniwelacją terenu.
5. WWW nr 42.1 –  Zakończono zabezpieczenie wykopów ze ścianek szczelnych. Zakończono wykonywanie pali wielkośrednicowych. Wykonano próbne obciążenia pali. Rozpoczęto prace żelbetowe na podporach. Wykonano fundamenty wszystkich podpór oraz korpusy podpór P1, F2, F3 i F5.
6. WWW nr 42.1.1 – Prace zostały zakończone.
7. WWW nr 44.1 - Kontynuowano roboty drogowe. Wykonano warstwę nawierzchnię na drogach.
8. WWW nr 44.2 – Wykonano końcówkę wału i wpięcie do istniejącej drogi (od str. ul. Malinowej), wykonano górną warstwę na przejeździe wałowym D3. Obiekt został zgłoszony do odbioru.
9. WWW nr 44.3 - Zakończono wykonanie rowów: R9 i R10, wykonano górną warstwę nawierzchni na przejazdach wałowych i drodze przywałowej DD5. Poza drogą dojazdową do samego Mostu (Obiektu 42.1) obiekt jest gotowy do odbioru.
10. WWW nr 44.11 – Kontynuowano roboty drogowe na obiekcie. Trwały prace związane z wykonaniem rowów odwadniających. Zakończono wykonywanie dodatkowe drenażu.
11. WWW nr 44.12 – Kontynuowano roboty związane z wykończeniem dróg przywałowych.
12. WWW nr 44.13 - Kontynuowano roboty drogowe na ostatnich warstwach konstrukcji. Zakończono prace związane z wykonaniem umocnienia rowu W9 płytami ażurowymi.
13. WWW nr 44.14 - Wykonano nawierzchnie na drogach.
14. WWW nr 45.1 – Wykonano nawierzchnie na drogach.
15. WWW nr 45.2 - Prace zostały zakończone.
16. WWW nr 45.3 - W dalszym ciągu trwały prace przy drodze przywałowej DD6, wykonać należy jeszcze przejazd wałowy D14, który aktualnie jest użytkowany jako dojazd do obiektu mostowego (42.1).
17. WWW nr 45.5 – Kontynuowano roboty drogowe na drogach przywałowych. Wykonano przejazdy wałowe z płyt, Trwały prace porządkowe wzdłuż wału.
18. WWW nr 45.6 – Kontynuowano roboty drogowe wykończeniowe na drogach przywałowych.
19. WWW nr 46.1 – Trwały prace związane z plantowaniem terenu po rozbiórce wałów.

Listopad 2016

Postęp robót na obiektach Wrocławskiego Węzła Wodnego (WWW)

1. WWW nr 40 - Zakończono prace związane z ułożeniem kabli sterowniczych na jazie. Zakończono roboty związane z zagospodarowaniem terenu na brzegu prawym. Wykonuje się prace związane z rekultywacją terenu na poszurze jazu stałego. Wykonuje się próby ruchowe  części technologicznej jazu klapowego. Przystąpiono do montażu blokad klap.
2. WWW nr 41.1 – Zakończono zabezpieczenie antykorozyjne podpór, położono 3 warstwy żywic na kapach, osadzono repery kontrolne, ułożono warstwę ścieralną masy, zamontowano schody skarpowe. Trwał montaż barier, oświetlenia i umacnianie skarp i stożków przyczółków.
3. WWW nr 41.2 – Zakończono malowanie podpór i montaż geodezyjnych reperów kontrolnych. Trwały prace porządkowe przed odbiorem eksploatacyjnym.
4. WWW nr 41.3 – Trwały prace związane z wykonaniem narzutu kamiennego i deniwelacją terenu.
5. WWW nr 42.1 –  Trwało wykonywanie pali na podporach F5 i P6. Pale na podporach P1, F2, F3 i F4 zakończono. Wykonano zabezpieczenie wykopów pod fundamenty z grodzic na podporach P1, F2, F3, F5 i P6. Trwały wykopy pod fundamenty, wykonywanie podbudowy pod fundamenty z chudego betonu. Rozpoczęto przygotowania do próbnego obciążenia pali.
6. WWW nr 42.1.1 – Prace na obiekcie zakończono. Pozostały prace porządkowe.
7. WWW nr 44.1 - Kontynuowane są roboty drogowe. Ułożono krawężniki na koronie wału, wykonano warstwę wyrównawczą i podbudowę.
8. WWW nr 44.2 – Na obiekcie wykonano górną warstwę nawierzchni oraz zahumusowano przejazdy wałowe. Trwały prace związane z wykonaniem końcówki wału (przy ul. Malinowej).
9. WWW nr 44.3 - Wykonano wszystkie przejazdy wałowe na Obiekcie. Prowadzone są prace związane z układaniem górnej warstwy nawierzchni na drodze obsługowej na wale i drogach przywałowych. Wykonywane są również rowy: R8 i R11.
10. WWW nr 44.11 – Kontynuowane są roboty drogowe na obiekcie. Trwały prace związane z wykonaniem rowów odwadniających. Rozpoczęto wykonywanie dodatkowe drenażu.
11. WWW nr 44.12 – Kontynuowane są roboty związane z wykonaniem dróg przywałowych. Trwaj prace związane z wykonaniem rowów.
12. WWW nr 44.13 - Kontynuowane są roboty drogowe. Trwały prace związane z wykonaniem umocnienia rowu W9 płytami ażurowymi.
13. WWW nr 44.14 - Wykonano umocnienie z płyt ażurowych na wylocie z przepustu P1.
14. WWW nr 45.1 – Kontynuowane są roboty drogowe. Ułożono krawężniki na drodze przywałowej, wykonano warstwę wyrównawcza i podbudowę. Wykonano przejazd wałowy K1. Wykonano umocnienie skarpy koszami gabionowymi.
15. WWW nr 45.2 - Nie prowadzono prac na tym obiekcie.
16. WWW nr 45.3 - Trwały prace przy drodze przywałowej DD6 (górna warstwa + humusowanie), do wykonania pozostał przejazd wałowy D14.
17. WWW nr 45.5 – Zakończono roboty ziemne na obiekcie - plantowanie i humusowanie. Trwały roboty drogowe na drodze przywałowej.
18. WWW nr 45.6 – Kontynuowane były roboty drogowe na drogach przywałowych.
19. WWW nr 46.1 – Trwały prace związane z plantowaniem terenu po rozbiórce.

Październik 2016

Postęp robót na obiektach Wrocławskiego Węzła Wodnego (WWW)

1. WWW nr 40 - Zakończono prace związane z wyposażeniem stacji transformatorowej. W zakresie robót mechanicznych zamocowano siłowniki hydrauliczne na kozłach w nadbudówkach, wykonano instalację hydrauliczną od agregatów do instalacji elastycznej. Zakończono prace związane z zagospodarowaniem terenu na brzegu lewym. W ramach robót na jazie stałym zakończono prace na ponurze i poszurze obiektu. Przystąpiono do robót na urządzeniach kontrolno-pomiarowych. Wykonuje się roboty zabezpieczające betony i ścianki stalowe.
2. WWW nr 41.1 – Zakończono budowę kap chodnikowych wraz z deską gzymsową, krawężnikiem i kompletem rur osłonowych. Ułożono izolacje termozgrzewalne na płycie pomostowej oraz wbudowano drenaż podłużny i poprzeczny. Wykonano ścianki żwirowe, osadzono dylatacje, zamontowano kolektory odwodnienia i drenaże za przyczółkami. Trwa układanie izolacji na kapach chodnikowych, montaż barieroporęczy, zabezpieczenie antykorozyjne podpór i ustroju nośnego oraz umacnianie skarp nasypów.
3. WWW nr 41.2 – Wykonano obciążenie próbne, zamontowano odwodnienie. Trwa malowanie podpór powłokami antykorozyjnymi i umacnianie skarp nasypów.
4. WWW nr 41.3 – Trwają pracę związane z deniwelacją terenu. Układany jest narzut kamienny pod mostami Swojczyckimi.
5. WWW nr 42.1 –  Zakończono rozbiórki nitki PN. Trwa wykonywanie pali wielkośrednicowych na podporach P1, F2 i F3 nitki PN. Dostarczane były kosze zbrojeniowe dla pali.
6. WWW nr 42.1.1 – Prace na obiekcie po obu stronach rzeki zostały zakończone, a teren uprzątnięty.
7. WWW nr 44.1 - Kontynuowane były roboty drogowe. Ułożono krawężniki na koronie wału, wykonano warstwę wyrównawcza i podbudowę.
8. WWW nr 44.2 – Na obiekcie w dalszym ciągu prowadzone były roboty drogowe oraz humusowanie.
9. WWW nr 44.3 - W dalszym ciągu wykonywane były przejazdy wałowe (D11 i D12) oraz drogi przywałowe DD5 i DD6.
10. WWW nr 44.11 – Kontynuowane były roboty drogowe na obiekcie. Trwają prace związane z wykonaniem rowów odwadniających.
11. WWW nr 44.12 – Kontynuowane były roboty drogowe. Ułożono krawężniki na koronie wału, wykonano warstwę wyrównawcza i podbudowę. Trwaj prace związane z wykonaniem rowów.
12. WWW nr 44.13 - Trwają prace związane z wykonaniem rowów melioracyjnych,  a także kontynuowane były roboty drogowe. Zakończono prace związane z wykonaniem schodów skarpowych.
13. WWW nr 44.14 - Nie prowadzono prac na tym obiekcie.
14. WWW nr 45.1 – Kontynuowane były roboty drogowe. Ułożono krawężniki na drodze przywałowej, wykonano warstwę wyrównawcza i podbudowę. Trwają prace związane z wykonaniem i odmulaniem rowów.
15. WWW nr 45.2 - Nie prowadzono prac na tym obiekcie.
16. WWW nr 45.3 - Zakończono wykonywanie przepustów oraz rowów na Obiekcie, rozpoczęto wykonywanie drogi przywałowej DD6.
17. WWW nr 45.5 – Trwają roboty ziemne - plantowanie i humusowanie. Zakończono układanie płyt ażurowych na skarpie. Trwały roboty drogowe na drogach przywałowych.
18. WWW nr 45.6 – Trwały prace związane z wykonaniem rowów melioracyjnych. Kontynuowane były roboty drogowe.
19. WWW nr 46.1 – Trwały prace związane z plantowaniem terenu po rozbiórce.

Wrzesień 2016

Postęp robót na obiektach Wrocławskiego Węzła Wodnego (WWW)

1. WWW nr 40 - Na brzegu prawym zakończono roboty drogowe.Wykonano nawierzchnię z kostki betonowej. Na brzegu lewym w ramach zagospodarowania terenu ułożono krawężniki,wykonano podbudowę i położono nawierzchnię z kostki betonowej. Wykonano obarierowanie wraz z fundamentami i zakończono montaż ogrodzenia. W nadbudówkach jazu zamontowano agregaty hydrauliczne i przystąpiono do montażu instalacji hydraulicznej.W zakresie robót elektrycznych wykonano kontenerową stację transformatorową ,przystąpiono do wyposażenia stacji. Wykonuje się roboty zabezpieczające zewnętrzne powierzchnie betonów powłoką ochronną.
2. WWW nr 41.1 – Wbudowano mieszankę betonową ustroju nośnego,  płyt przejściowych oraz ścianek żwirowych. Trwa  budowa kap chodnikowych, ustawianie krawężników, wieszanie desek gzymsowych oraz demontaż podparcia ustroju nośnego.
3. WWW nr 41.2 – Zakończono montaż nawierzchni kolejowej, sieci trakcyjnej oraz zamontowano chodniki technologiczne. Trwa montaż odwodnienia, malowanie podpór powłokami antykorozyjnymi oraz umacnianie skarp.
4. WWW nr 41.3 – Trwały prace związane z deniwelacją terenu.
5. WWW nr 42.1 –  Kończą się roboty rozbiórkowe nitki PN, rozebrano nasyp drogowy na dojazdach do obiektu, wykonano tymczasowe zabezpieczenie nasypu drogowego ze ścianki szczelnej wraz z kotwami gruntowymi. Trwa przygotowywanie platform pod roboty palowe. Dostarczane są kosze zbrojeniowe dla pali 17m.
6. WWW nr 42.1.1 – Kończą się prace na lewym brzegu obiektu, pozostają roboty porządkowe.
7. WWW nr 44.1 - Kontynuowane są roboty drogowe. Ułożono krawężniki na koronie wału, wykonano warstwę wyrównawcza i podbudowę. Zakończono prace związane z wykonaniem ubezpieczęń rowu kiszką faszynową, palisadą.
8. WWW nr 44.2 – Zakończono wykonanie oczepów na grodzicach stalowych oraz prace związane z wykonaniem rowu R-2. Na obiekcie aktualnie prowadzone są roboty drogowe oraz humusowanie
9. WWW nr 44.3 - Zahumusowano praktycznie cały obiekt, poza przejazdami wałowymi. Prowadzone są roboty drogowe - wykonanie przejazdów wałowych i dróg przywałowych (DD5, DD6) oraz prace porządkowe.
10. WWW nr 44.11 – Kontynuowane są roboty drogowe na obiekcie. Trwają prace związane z wykonaniem rowów odwadniających. Wykonano schody na skarpach w okolicach przepustów P1 i P2.
11. WWW nr 44.12 – Kontynuowane są roboty drogowe. Ułożono krawężniki na koronie wału, wykonano warstwę wyrównawcza i podbudowę. Trwaj prace związane z wykonaniem rowów.
12. WWW nr 44.13 - Trwają prace związane z wykonaniem rowów melioracyjnych, układaniem geokraty u podstawy wału a także kontynuowane są roboty drogowe. Rozpoczęto prace związane                          z wykonaniem schodów skarpowych.
13. WWW nr 44.14 - Nie prowadzono prac na tym Obiekcie.
14. WWW nr 45.1 – Kontynuowane są roboty drogowe. Ułożono krawężniki na drodze przywałowej, wykonano warstwę wyrównawcza i podbudowę. Trwaj prace związane z wykonaniem i odmulaniem rowów
15. WWW nr 45.2 - Nie prowadzono prac na tym Obiekcie.
16. WWW nr 45.3 - Rozebrano stary wał, wykonano nawierzchnię drogową (poza przejazdem wałowym) oraz przepusty drogowe P-13 i P-14, prowadzone są prace związane z wykonaniem rowów melioracyjnych.
17. WWW nr 45.5 – Trwają roboty ziemne - plantowanie i humusowanie. Zakończono układanie płyt ażurowych na skarpie w km 5+950 6+300.
18. WWW nr 45.6 – Trwają prace związane z wykonaniem rowów melioracyjnych. Kontynuowane są roboty drogowe, układanie geokraty itp.
19. WWW nr 46.1 – Trwają prace związane z rozbiórką wałów w pobliżu obiektu 44.11 w km 4+200 - 5+300: wywieziono grunt z rozbiórki wałów, trwają prace związane z plantowaniem terenu po rozbiórce.

Sierpień 2016

Postęp robót na obiektach Wrocławskiego Węzła Wodnego (WWW)

1. WWW nr 40 - Zakończono roboty ubezpieczeniowe na poszurze jazu klapowego. Na wykonanym ubezpieczeniu poszuru wykonywano drogi i place. Zakończono roboty hydrotechniczne na brzegu lewym (ubezpieczenie materacami siatkowo kamiennymi). W nadbudówkach wykonano kanały kablowe, izolacje, wylewki. Przystąpiono do robót drogowych na prawym  brzegu jazu. W części elektrycznej położono kabel średniego napięcia na terenie jazu.
2. WWW nr 41.1 – Ukończono montaż podparcia pod belki prefabrykowane i zamontowano je. Trwa zbrojenie ustroju nośnego, oraz płyt przejściowych.
3. WWW nr 41.2 – Scalono konstrukcję stalową ustroju nośnego, wykonano zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni zewnętrznych oraz wewnętrznych oraz montaż konsol chodników technicznych. Wykonano drenaże podpór skrajnych oraz strefy przejściowe. Ułożono podsypkę tłuczniową na dojeździe do mostu oraz moście. Trwa montaż nawierzchni kolejowej.
4. WWW nr 41.3 – Trwały prace związane z deniwelacją terenu.
5. WWW nr 42.1 –  Rozpoczęto roboty rozbiórkowe nitki północnej.
6. WWW nr 42.1.1 – Rozpoczęto prace na lewym brzegu obiektu. Prowadzone były wykopy pod mostem kolejowym.
7. WWW nr 44.1 - Zakończono wykonywanie przesłony przeciwfiltracyjnej. Kontynuowano roboty drogowe. Ułożono krawężniki na koronie wału, wykonano warstwę wyrównawcza i podbudowę. Trwaj prace związane z wykonaniem rowów.
8. WWW nr 44.2 – W dalszym ciągu prowadzone były prace związane z wykonaniem oczepów na grodzicach stalowych. Montowane było wyposażenie na przepustach P1 i P2.
9. WWW nr 44.3 - W dalszym ciągu prowadzone były prace związane z humusowaniem i wykonaniem drogi obsługowej na koronie wału. Na ok. 1200mb wału wykonano górną warstwę nawierzchni z kruszywa łamanego.
10. WWW nr 44.11 – Kontynuowane były roboty drogowe na obiekcie. Trwały prace związane z wykonaniem rowów odwadniających.
11. WWW nr 44.12 – Zakończono wykonywanie przesłony przeciwfiltracyjnej. Kontynuowano roboty drogowe. Ułożono krawężniki na koronie wału, wykonano warstwę wyrównawcza i podbudowę. Trwały prace związane z wykonaniem rowów.
12. WWW nr 44.13 - Trwały prace związane z wykonaniem rowów melioracyjnych, układaniem geokraty u podstawy wału, a także kontynuowano roboty drogowe.
13. WWW nr 44.14 - Trwały prace związane z wykonaniem rowów melioracyjnych.
14. WWW nr 45.1 – Zakończono wykonywanie przesłony przeciwfiltracyjnej. Kontynuowano roboty drogowe. Ułożono krawężniki na koronie wału, wykonano warstwę wyrównawcza i podbudowę. Trwały prace związane z wykonaniem rowów.
15. WWW nr 45.2 - Wykonano górną warstwę nawierzchni z kruszywa łamanego.
16. WWW nr 45.3 - Rozpoczęto roboty drogowe, humusowanie i rozbiórkę starego wału.
17. WWW nr 45.5 – Trwały roboty ziemne - odhumusowanie, formowanie nasypów, plantowanie i humusowanie. Rozpoczęto układanie płyt ażurowych na skarpie w km 6+000 6+300.
18. WWW nr 45.6 – Trwały prace związane z wykonaniem rowów melioracyjnych. Kontynuowano roboty drogowe.
19. WWW nr 46.1 – Rozpoczęto prace związane z rozbiórka wałów w pobliżu obiektu 44.11 w km 4+200 - 4+880.

Lipiec 2016r.

Postęp robót na obiektach Wrocławskiego Węzła Wodnego (WWW)

1. WWW nr 40 - Wykonano elektryczną instalację wewnętrzną nadbudówek, zakończono roboty dekarskie i tynkarskie. Przystąpiono do montażu stolarki i kanałów kablowych. Wykonano oczepy na wlocie do przepustu. Prowadzono roboty na wylocie: oczepy, układanie płyt prefabrykowanych. Na jazie stałym wykonuje się zabezpieczenie zewnętrznych powierzchni betonów i konstrukcji stalowych. Wykonano ubezpieczenie brzegu prawego materacami. Zakończono ubezpieczenie ponuru na jazie klapowym.
2. WWW nr 41.1 – Zakończono demontaż ścianek zabezpieczających doły fundamentowe. Zakończono wykonanie korpusów podpór P1 do P5. Wykonano ciosy podłożyskowe i osadzono łożyska. Wykonano izolacje cienkowarstwowe i zasypano fundamenty oraz większość korpusów podpór skrajnych. Trwa przygotowanie do montażu belek prefabrykowanych ustroju nośnego.
3. WWW nr 41.2 – Wykonano izolacje cienkowarstwowe i zasypano fundamenty oraz większość korpusów podpór skrajnych. Wykonano ciosy podłożykowe i ustawiono łożyska. Ustawiono konstrukcję stalową ustroju nośnego w na podporach (trwa jej rektyfikacja i scalanie).
4. WWW nr 41.3 – Trwały pracę związane z deniwelacją terenu.
5. WWW nr 42.1 –  Wykonano nawierzchnię z asfaltu twardolanego. Wykonano warstwę ścieralną w części jezdnej wraz z dojazdami do obiektu. Wykonano nawierzchnię na kapach chodnikowych z żywicy epoksydowej. Zamontowano bariery energochłonne oraz balustrady. Zamontowano słupy oświetlenia drogowego. Wykonano obciążenia próbne obiektu. W prowadzono kolejny etap ORZ i udostępniono obiekt południowy do ruchu. Prowadzone są roboty przygotowawcze do rozbiórki nitki północnej m.in. przygotowanie dróg dojazdowych.
6. WWW nr 42.1.1 – Prowadzono prace umacniające z koszy gabionowych, na skarpach z kamienia hydrotechnicznego.
7. WWW nr 44.1 - Kontynuowano roboty drogowe. Ułożono krawężniki na koronie wału, wykonano warstwę wyrównawcza i podbudowę.
8. WWW nr 44.2 – Rozpoczęto wykonywanie oczepów na grodzicach stalowych, w dalszym ciągu wykonywane są oczepy na grodzicach PVC. Ułożono krawężniki na ok. 400 metrach.
9. WWW nr 44.3 - Zakończono wykonywanie oczepów na grodzicach PVC. Prowadzono prace związane z humusowaniem i wykonaniem drogi obsługowej na koronie wału.
10. WWW nr 44.11 – Kontynuowano prace związane z wykonaniem nasypu w km 4+350 - 4+600. Trwało układanie bentomaty w km 4+350 + 4+600, trwały prace związane z wykonaniem drogi wałowej, oraz dróg technologicznych na kronie wału w km 4+600 - 4+880.
11. WWW nr 44.12 – Trwały prace związane z wykonaniem przesłony przeciwfiltracyjnej.
12. WWW nr 44.13 - Zakończono prace związane z wykonaniem przepustów drogowych, zakończono prace konstrukcyjne na przepuście P1, kontynuowane są roboty drogowe.
13. WWW nr 44.14 - Wykonano układanie krawężników i podbudowę drogi na koronie wału, trwają prace związane z wykonaniem rowów melioracyjnych.
14. WWW nr 45.1 – Rozpoczęto wykonywanie przesłony przeciwfiltracyjnej.
15. WWW nr 45.2 - Zakończono humusowanie na obiekcie.
16. WWW nr 45.3 - Wykonano oczepy na grodzicach PVC (ok. 45 metrów).
17. WWW nr 45.5 – Trwały roboty ziemne - odhumusowanie, formowanie nasypów, plantowanie i humusowanie. Trwały roboty melioracyjne związane z ubezpieczeniem wylotów z przepustów P1 i P2.
18. WWW nr 45.6 – Zakończono wykonywanie przepustów drogowych oraz wykonano przesłonę przeciwfiltracyjną.
19. WWW nr 46.1 – Rozpoczęto prace związane z rozbiórka wałów w pobliżu obiektu 44.11 w km 4+900 - 5+300.

Czerwiec 2016r.

Postęp robót na obiektach Wrocławskiego Węzła Wodnego (WWW)

1. WWW nr 40 - Zakończono murowanie nadbudówek na przyczółkach i filarach - wymurowano ściany szczytowe, obmurowano wieńce oraz płyty stropowe. Wykonano konstrukcję więźb dachowych na wszystkich obiektach, przystąpiono do prac dekarskich (pokrycie blachą miedzianą). Zakończono roboty żelbetowe na niecce wypadowej. Zakończono narzut kamienny na poszurze jazu oraz ubezpieczenie koszami siatkowo-kamiennymi. Na przepuście jazu zakończono betony na wlocie, na wylocie wykonano ścianę czołową. Przystąpiono do robót na poszurze jazu stałego, ubezpieczeniu brzegu prawego oraz zagospodarowaniu brzegu lewego jazu klapowego.
2. WWW nr 41.1 – Wykonano korpusy podpór F2, F3, F4 i P5, usunięto ścianki zabezpieczające fundamenty F2, F3, F4 i P5. Trwa zasypywanie ław fundamentowych, szalowanie i zbrojenie korpusu P1 oraz demontaż ścianek szczelnych zabezpieczających fundament P5.
3. WWW nr 41.2 – Wykonano korpusy podpór P1, F2, F3, F4 i P5, usunięto ścianki zabezpieczające fundamenty P1, F2, F3, F4 i P5. Trwa zasypywanie ław fundamentowych oraz demontaż ścianek szczelnych zabezpieczających fundament P5. Trwają prace wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowej mostu.
4. WWW nr 41.3 – Rozpoczęto prace związane z deniwelacją terenu.
5. WWW nr 42.1 –  Ułożono krawężniki i deski gzymsowe. Osadzono dylatacje mostowe. Wykonano płyty przejściowe na obu przyczółkach. Wykonano drenaż za przyczółkami. Wykonano dojazdy i nasypy za przyczółkami. Wykonano izolację na szerokiej kapie chodnikowej. Osadzono skrzynki rewizyjne w szerokiej kapie chodnikowej. Wykonano zbrojenie i zabetonowano kapy chodnikowe. Wykonano izolację płyty pomostowej. Ułożono asfalt twardo lany.
6. WWW nr 42.1.1 – Rozpoczęto prace na obiekcie, wykonano wykopy, trwało wykonywanie umocnienia z koszy gabionowych.
7. WWW nr 44.1 - Kontynuowano roboty drogowe. Ułożono krawężniki na koronie wału, wykonano warstwę wyrównawcza i podbudowę. Trwają prace związane z wykonaniem przesłony przeciwfiltracyjnej.
8. WWW nr 44.2 – Wykonywano oczepy na grodzicach PVC. Ponadto zakończono usypywanie wału na tym odcinku.
9. WWW nr 44.3 - Wykonywano oczepy, kontynuowano również humusowanie wraz z ułożeniem maty i obsiewem. Prowadzone są roboty drogowe - wykonywana jest droga na koronie wału.
10. WWW nr 44.11 – Kontynuowano prace związane z wykonaniem nasypu w km 4+350 - 4+600. Zakończono układanie bentomaty w km 4+600 4+880. Trwają prace związane z wykonaniem oczepów żelbetowych z okładziną kamienną.
11. WWW nr 44.12 – Zakończono prace związane z glinowaniem benzynociągu.
12. WWW nr 44.13 - Zakończono prace związane z wykonaniem drenażu. Rozpoczęto prace przy wykonaniu przepustów drogowych.
13.    WWW nr 44.14 - Rozpoczęto roboty drogowe na koronie wału w km 0+000-0+100.  Zakończono układanie kabli dla przebudowy tymczasowej kabli SN.
14. WWW nr 45.1 – Kontynuowano plantowanie i humusowanie skarp, a także roboty drogowe.
15. WWW nr 45.2 - Na całości obiektu wykonano drogę na koronie wału, bez górnej warstwy.
16. WWW nr 45.3 - Wykonano przesłony z zawiesin samotwardniejących na wszystkich kolizjach.
17. WWW nr 45.5 – Zakończono prace konstrukcyjne na przepuście P2. Trwają roboty ziemne - odhumusowanie, formowanie nasypów, plantowanie i humusowanie.
18. WWW nr 45.6 – Zakończono wykonywanie drenażu na obiekcie.
19. WWW nr 46.1 – Rozpoczęto prace związane z rozbiórką wałów w pobliżu obiektu 44.11 w km 4+900 - 5+300.

Maj 2016r.

Postęp robót na obiektach Wrocławskiego Węzła Wodnego (WWW)

1. WWW nr 40 - Zakończono murowanie nadbudówek na przyczółkach i filarach do poziomu płyt stropowych, zabetonowano płyty stropowe nadbudówek na przyczółku lewym i filarach (lewym i prawym), w niecce wypadowej na płytach P2 i P3 zabetonowano zjazdy, zabetonowano wszystkie fazy II na płytach. Na płycie P4 zabetonowano fazę III i IV, wykonano zasyp rur przepustowych. Trwało ubezpieczenie poszuru narzutem kamiennym i koszami siatkowo-kamiennymi. Rozpoczęto prace żelbetowe na wlocie do przepustu.
2. WWW nr 41.1 – Wykonano obciążenia próbne pali fundamentów P1 i F2. Zakończono kucie głowic pali. Wbudowano beton fundamentów podpór P1 do P5. Ułożono izolację cienkowarstwową na powierzchniach bocznych fundamentów podpór. Wykonano zasypki fundamentów podpór.
3. WWW nr 41.2 – Wbudowano betony fundamentów podpór P1 do P5. Ułożono izolację cienkowarstwową na powierzchniach bocznych fundamentów podpór. Wykonano zasypki fundamentów podpór.
4. WWW nr 41.3 – Zakończono prace związane z wykonaniem konstrukcji żelbetowej przepustu skrzynkowego.
5. WWW nr 42.1 –  Zakończono zbrojenie i szalowanie płyty pomostowej wraz z poprzecznicami. Zabetonowano ustrój nośny. Zagruntowano płytę pomostową preparatem na bazie żywic. Rozpoczęto układanie izolacji na wewnętrznej kapie chodnikowej. Rozpoczęto układanie krawężników i desek gzymsowych. Zabetonowano ścianki żwirowe przyczółków. Wykonano zasypki za przyczółkami. Wykonano podbudowę z betonu pod płytę przejściową za przyczółkiem P1.
6. WWW nr 42.1.1 – Rozpoczęto prace związane z wykonaniem ubezpieczenia międzywala i brzegów rzeki oraz przejazdu pod mostem, po prawej stronie obwałowań. Zakończono roboty związane z zarurowaniem rowu pod wiaduktem PKP.
7. WWW nr 44.1 - Rozpoczęto roboty drogowe na odcinku 1+200 - 1+550. Ułożono krawężniki na koronie wału, wykonano warstwę wyrównawczą i podbudowę. Trwają prace związane z wykonaniem przesłony przeciwfiltracyjnej.
8. WWW nr 44.2 – Wbito większość ścianek (zarówno grodzic z PVC jak i stalowych), rozpoczęto wykonywanie oczepów żelbetowych. W nadchodzącym miesiącu planowane jest zakończenie robót związanych z wbijaniem ścianek.
9. WWW nr 44.3 - Na obiekcie wykonywano oczepy i wbijane grodzic PVC o długości 7m. Rozpoczęto humusowanie (wraz z ułożeniem maty i obsiewem) na skarpach odwodnych (od strony wykonanego oczepu) w km 0+500-2+000
10. WWW nr 44.11 – Kontynuowane były prace związane z wykonaniem nasypu w km 4+350 - 4+600. Trwa układanie bentomaty w km 4+600 4+880.
11. WWW nr 44.12 – Trwały prace związane z zabezpieczeniem kolizji z benzynociągiem poprzez glinowanie.
12. WWW nr 44.13 - Rozpoczęto roboty drogowe w koronie wału w km 0+300 2+256, wykonano koryto, podsypkę piaskową, ułożono obrzeża. Rozpoczęto wykonywanie drogi DR 5 i DR 3 - wykonano podsypkę piaskową, ułożono krawężniki oraz wykonano podbudowę. Trwają prace związane z wykonaniem drenażu.
13. WWW nr 44.14 - Usunięto elektroenergetyczną kolizję nr 4.
14. WWW nr 45.1 – Kontynuowano plantowanie i humusowanie skarp, a także roboty drogowe.
15. WWW nr 45.2 - Wykonano całość oczepów na obiekcie. Prowadzone były roboty drogowe.
16. WWW nr 45.3 - Wykonawca nie prowadził prac na danym odcinku.
17. WWW nr 45.5 – Trwały prace związane z wykonaniem przepustu P2. Posadowiono komorę górną oraz dolną, wykonano fundament z kruszywa pod rurę, ułożono rurę.
18. WWW nr 45.6 – Rozpoczęto roboty drogowe na odcinku 2+256 - 2+356, wykonano warstwę wyrównawczą, ułożono obrzeża, wykonano podbudowę.
19. WWW nr 46.1 – Rozpoczęto prace związane z rozbiórką wałów w pobliżu obiektu WWW 44.1.

Kwiecień 2016r.

  Przelew Odra - Widawa – Jaz klapowy (obiekt WWW nr 40)
Zakończono prace rozbiórkowe na wlocie do przepustu. Ułożono rury przepustu - 3 x 31,5mb, rura fi 1000. Trwają prace na poszurze jazu klapowego, wykonuje się narzut kamienny, umocnienie poszuru koszami siatkowo - kamiennymi. W obrębie niecki wypadowej jazu klapowego wykonano fazy I wszystkich płyt, rozpoczęto prace z zakresu betonowania faz II i III płyt wypadowych. Rozpoczęto murowanie nadbudówek przyczółków i filarów. Wykonano nadbudówkę przyczółka prawego i filara prawego do poziomu stropu żelbetowego. Rozpoczęto prace murarskie na filarze prawym
  Przebudowa mostu drogowego (obiekt WWW nr 41.1)
Zakończono zabezpieczenie wykopów ścianką szczelną P1-P5. Wykonano wykopy w komorach fundamentów oraz ułożono betony wyrównawcze oraz skuto pale P1-P5. Trwa zbrojenie ław fundamentowych F3, F4 i P5.
  Przebudowa mostu kolejowego (obiekt WWW nr 41.2)
Zakończono zabezpieczenie wykopów ścianką szczelną P1-P5. Wykonano wykopy w komorach fundamentów oraz ułożono betony wyrównawcze oraz skuto pale P1-P5. Wykonano obciążenie próbne pali na podporach F4 i P5. Trwa zbrojenie ław fundamentowych F3, F4 oraz przygotowanie konstrukcji stalowej do wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego.
  Rozbudowa kanału (obiekt WWW nr 41.3)
Wykonano przepust skrzynkowy: wylano fundament, wykonano płytę denną, ułożono prefabrykaty, wykonano płytę nadbetonu, ułożono stabilizację na dojazdach do przepustu.
  Przebudowa mostu drogowego B. Krzywoustego (obiekt WWW nr 42.1)
Zakończono układanie podpór technologicznych pod belki prefabrykowane. Rozpoczęto i zakończono montaż belek prefabrykowanych na nitce południowej. Trwa zbrojenie poprzecznic i płyty pomostowej, oraz przygotowywany jest szalunek do ułożenia betonu płyty pomostowej i poprzecznic.
  Przebudowa mostu kolejowego B. Krzywoustego (obiekt WWW nr 42.1.1)
Zgodnie z harmonogramem Wykonawca nie prowadził prac na obiekcie.
  Kanał - nowy wał prawobrzeżny (obiekt WWW nr 44.1)
Kontynuowano plantowanie skarp nasypu.
  Wilczyce - nowy wał (obiekt WWW nr 44.2)
Wykonano przepust P2 (poza wyposażeniem), w dalszym ciągu prowadzone są prace związane z wykonaniem przepustu P1. Planuje się wbijanie ścianek na tym obiekcie. Wykonano ubezpieczenie z geoworków i narzut kamienny na stawie.
  Zgorzelisko (do ul. B. Krzywoustego) - nowy wał (obiekt WWW nr 44.3)
Wykonano oczepy żelbetowe w km 3+000-3+750, prowadzone są w dalszym ciągu roboty związane z wykonywaniem oczepów i wbijanie ścianek szczelnych z PVC na pozostałych odcinkach.
  Kanał - nowy wał lewobrzeżny (obiekt WWW nr 44.11)
Rozpoczęto wykonanie drenażu, posadowiono studnie S36, S36A, S36B, S37, S30, S31, S35, S34. Usunięto elektroenergetyczną kolizję nr 7.
  Swojczyce - nowy wał (obiekt WWW nr 44.12)
Kontynuowano prace polegające na wykonaniu przepustów drogowych PD3 i PD4.
  Kowale - nowy wał (obiekt WWW nr 44.13)
Wykonano rdzeń ze ścianki szczelnej, oraz ścianki szczelne pod mur oporowy. Rozpoczęto roboty drogowe w koronie wału w km 1+300 2+256, wykonano koryto, podsypkę piaskową, ułożono obrzeża.
  Krzywoustego – linia kolejowa – nowy wał (obiekt WWW nr 44.14)
Kontynuowane jest pogrążanie ścianek szczelnych w osi wału. Wznowiono roboty ziemne na obiekcie. Posadowiono słupy nr 9 i 10 elektroenergetycznej kolizji nr 4
  Modernizacja wału (obiekt WWW nr 45.1)
Wykonano przepusty drogowe PD1 i PD2, wykonano umocnienie skarp i dna rowu kiszką faszynową, wyplantowano skarpę strony odpowietrznej wału, przystąpiono do robót drogowych w koronie wału w km 0+300 - 0+600, wykonano koryto, podsypkę.
  Wilczyce - modernizacja wału (obiekt WWW nr 45.2)
W dalszym ciągu prowadzone są roboty drogowe. Usunięto kolizję elektroenergetyczną K-4.
  Krzywoustego - linia kolejowa, modernizacja wału (obiekt WWW nr 45.3)
Wykonano oczepy żelbetowe na wbitych grodzicach PVC.
  Modernizacja wału (obiekt WWW nr 45.5)
Wykonano przepust P1: posadowiono komorę, ułożono rurę przewodową, wykonano konstrukcję wlotu i wylotu. Przystąpiono do wykonania przesłony z zawiesiny samotwardniejącej. Rozpoczęto prace przygotowawcze przy wykonaniu przepustu P2.  Rozpoczęto wykonywanie drenażu.
  Kowale- modernizacja wału (obiekt WWW nr 45.6)
Rozpoczęto wykonanie drenażu.
  Rozbiórka wału (obiekt WWW nr 46.1)
Zgodnie z harmonogramem Wykonawca nie prowadził prac na obiekcie.

Marzec 2016r.

  Przelew Odra - Widawa – Jaz klapowy (obiekt WWW nr 40)
Trwały prace na przepuście, rozpoczęto prace rozbiórkowe na części wlotowej przepustu. Trwały prace na poszurze jazu klapowego, wykonano częściowo wykopy pod narzuty. Rozpoczęto wykonywanie narzutu kamiennego, układanie koszy siatkowo - kamiennych grubości 1m. W obrębie niecki wypadowej jazu klapowego całkowicie wykonano wykop pod nieckę. Ułożono chudy beton pod konstrukcję płyt. Wykonano płyty P1 i P2 niecki wypadowej. Wykonano montaż kładek komunikacyjnych jazu klapowego. Włożono klapy do przęseł.
  Przebudowa mostu drogowego (obiekt WWW nr 41.1)
Zakończono wiercenie pali fundamentowych. Wbito ścianki szczelne zabezpieczające doły fundamentowe dla podpór P1, F3, F4 i P5. Rozpoczęto wykopy pod fundamenty na podporach F3 i F4.
  Przebudowa mostu kolejowego (obiekt WWW nr 41.2)
Zakończono rozbiórkę nasypu kolejowego. Zakończono wiercenie pali fundamentowych. Wbito ścianki szczelne zabezpieczające doły fundamentowe dla podpór P5, F4, P1.
  Rozbudowa kanału (obiekt WWW nr 41.3)
Zakończono rozbiórkę przepustu skrzynkowego. Wykonano tymczasowe przełożenie kanału ulgi, pogrążono ściankę szczelną pod komorę nowego przepustu, zagęszczono podłoże i ułożono chudy beton pod nowy przepust skrzynkowy.
  Przebudowa mostu drogowego B. Krzywoustego (obiekt WWW nr 42.1)
Zakończono montaż łożysk na podporach. Trwały pracę polegające na montażu: rusztowań technologicznych pod ułożenie belek, szalunku poprzecznic, zbrojenia poprzecznic. Trwa przygotowanie platform pod dźwig do układania belek.
  Przebudowa mostu kolejowego B. Krzywoustego (obiekt WWW nr 42.1.1)
Zgodnie z harmonogramem Wykonawca nie prowadził prac na obiekcie.
  Kanał - nowy wał prawobrzeżny (obiekt WWW nr 44.1)
Kontynuowano układanie bentomaty.
  Wilczyce - nowy wał (obiekt WWW nr 44.2)
W dalszym ciągu prowadzone były prace związane  z wykonaniem przepustów P-1 i P-2.
  Zgorzelisko (do ul. B. Krzywoustego) - nowy wał (obiekt WWW nr 44.3)
Trwało wbijanie ścianek szczelnych PVC i kontynuowano roboty żelbetowe związane z wykonaniem oczepów.
  Kanał - nowy wał lewobrzeżny (obiekt WWW nr 44.11)
Kontynuowano prace ziemne, ze względu na długotrwałe opady deszczu prace te zostały wstrzymane.
  Swojczyce - nowy wał (obiekt WWW nr 44.12)
Przystąpiono do wykonania przepustów drogowych PD3 i PD4. Wykonano wykopy i przygotowano podłoże.
  Kowale - nowy wał (obiekt WWW nr 44.13)
Kontynuowano prace polegające na pogrążaniu ścianek szczelnych w osi wału, a także ścianek  pod mur oporowy.
  Krzywoustego – linia kolejowa – nowy wał (obiekt WWW nr 44.14)
Przystąpiono do wykonania przepustu P1, posadowiono komorę, ułożono rurę, a także wykonano konstrukcję wlotu i wylotu. Kontynuowano pogrążanie ścianek szczelnych w osi wału.
  Modernizacja wału (obiekt WWW nr 45.1)
Przystąpiono do wykonania przepustów drogowych PD1 i PD2. Wykonano wykopy i przygotowano podłoże.
  Wilczyce - modernizacja wału (obiekt WWW nr 45.2)
Wykonano w całości oczep na ściankach z grodzic stalowych. Rozpoczęto roboty drogowe - przygotowanie podłoża i ułożenie krawężników.
  Krzywoustego - linia kolejowa, modernizacja wału (obiekt WWW nr 45.3)
Rozpoczęto wbijanie ścianek szczelnych z grodzic PVC. Do wbicia pozostał tylko fragment przy nasypie kolejowym oraz przy Moście Krzywoustego.
  Modernizacja wału (obiekt WWW nr 45.5)
Kontynuowano układanie nawierzchni brukowej na koronie wału, a także przystąpiono do wykonania przepustu P1, wykonano przełożenie drogi technologicznej. Trwały prace rozbiórkowe istniejącego przyczółka wlotowego.
  Kowale- modernizacja wału (obiekt WWW nr 45.6)
Zgodnie z harmonogramem Wykonawca nie prowadził prac na obiekcie.
  Rozbiórka wału (obiekt WWW nr 46.1)
Zgodnie z harmonogramem Wykonawca nie prowadził prac na obiekcie.

Luty 2016r.

  Przelew Odra - Widawa – Jaz klapowy (obiekt WWW nr 40)
Wykonawca rozpoczął prace na przepuście, wykonano prace rozbiórkowe na części wylotowej. Zamontowano rozpory na przepuście od strony wlotu i wylotu. Rozpoczęto prace na poszurze jazu klapowego, wykonano zdjęcie humusu, rozpoczęto wykopy pod ubezpieczenie i narzut. Wykonano fazy VI filarów. Rozpoczęto zasypy w obrębie brzegu lewego jazu klapowego. Wykonano wykop pod nieckę wypadową i rozpoczęto prace zbrojarskie na płytach P4 i P1 niecki wypadowej.
  Przebudowa mostu drogowego (obiekt WWW nr 41.1)
Trwały roboty fundamentowe - palowanie. W wyniku niesprzyjających warunków atmosferycznych i wystąpienia kanału ulgi rzeki Widawy roboty na obiekcie zostały wstrzymane w drugiej połowie miesiąca.
  Przebudowa mostu kolejowego (obiekt WWW nr 41.2)
Wykonawca zakończył rozbiórkę konstrukcji mostu. Rozpoczęto prace fundamentowe - palowanie. W wyniku niesprzyjających warunków atmosferycznych i wystąpienia kanału ulgi rzeki Widawy roboty na obiekcie zostały wstrzymane w drugiej połowie miesiąca.
  Rozbudowa kanału (obiekt WWW nr 41.3)
Zgodnie z harmonogramem Wykonawca nie prowadził prac na obiekcie.
  Przebudowa mostu drogowego B. Krzywoustego (obiekt WWW nr 42.1)
Wykonano wszystkie oczepy na filarach, ciosy podłożyskowe na podporach. Rozpoczęto montaż łożysk na podporach, rusztowań technologicznych pod montaż belek oraz szalunku pod poprzecznice. Rozpoczęto również zbrojenie poprzecznicy. Fundamenty zostały zaizolowane i zasypane. W wyniku niesprzyjających warunków atmosferycznych - silne opady - prace zostały wstrzymane ze względów bezpieczeństwa.
  Przebudowa mostu kolejowego B. Krzywoustego (obiekt WWW nr 42.1.1)
Zgodnie z harmonogramem Wykonawca nie prowadził prac na obiekcie.
  Kanał - nowy wał prawobrzeżny (obiekt WWW nr 44.1)
Trwały roboty ziemne związane z wykonaniem konstrukcji nasypów. Kontynuowano układanie bentomaty. Zakończono prace związane z rozwiązaniem kolizji teletechnicznej.
  Wilczyce - nowy wał (obiekt WWW nr 44.2)
Kontynuowano prace związane z wykonaniem przepustów.
  Zgorzelisko (do ul. B. Krzywoustego) - nowy wał (obiekt WWW nr 44.3)
Trwało wbijanie ścianek szczelnych PVC oraz kontynuowano roboty związane z wykonaniem przepustów.
  Kanał - nowy wał lewobrzeżny (obiekt WWW nr 44.11)
Kontynuowano układanie bentomaty. Wykonano przepusty PD1-PD4.
  Swojczyce - nowy wał (obiekt WWW nr 44.12)
Zgodnie z harmonogramem Wykonawca nie prowadził prac na obiekcie.
  Kowale - nowy wał (obiekt WWW nr 44.13)
Wykonywano roboty ziemne: wymianę gruntu, wbudowanie gruntu wraz z zagęszczeniem a także plantowanie skarp i korony nasypów. Rozpoczęto rozbiórkę przepustów.
  Krzywoustego – linia kolejowa – nowy wał (obiekt WWW nr 44.14)
Zakończono prace związane z wykonaniem kolizji teletechnicznej T01.
  Modernizacja wału (obiekt WWW nr 45.1)
Zgodnie z harmonogramem Wykonawca nie prowadził prac na obiekcie.
  Wilczyce - modernizacja wału (obiekt WWW nr 45.2)
Rozpoczęto wbijanie ścianki szczelne z grodzic stalowych oraz wykonano jeden z przepustów.
  Krzywoustego - linia kolejowa, modernizacja wału (obiekt WWW nr 45.3)
Trwały prace związane z wykonaniem przepustów.
  Modernizacja wału (obiekt WWW nr 45.5)
Wykonawca rozpoczął roboty nawierzchniowe: korytowanie pod nawierzchnie, rozłożenie geowłókniny oraz ułożenie bruku.
  Kowale- modernizacja wału (obiekt WWW nr 45.6)
Trwało wbijanie ścianki szczelnej z grodzic stalowych oraz rozbiórka przepustów.
  Rozbiórka wału (obiekt WWW nr 46.1)
Zgodnie z harmonogramem Wykonawca nie prowadził prac na obiekcie.

Styczeń 2016r.

  Przelew Odra - Widawa – Jaz klapowy (obiekt WWW nr 40)
Wykonawca rozpoczął transporty z materiałem do budowy przepustu (rury średnicy ø1000). Zakończono prace na przyczółku lewym, na obu filarach wykonano deskowanie fazy VI, zabetonowano faze VI prawego filara, wykonano deskowanie IV fazy przyczółka lewego oraz rozpoczęto prace zbrojarskie. W obrębie wlotu do przepustu wykonano grodzę ze ścianek szczelnych.
  Przebudowa mostu drogowego (obiekt WWW nr 41.1)
Trwały roboty palowe na podporach P1, F2 i F3. Wykonano roboty ziemne związane z podwyższeniem platform po silnych opadach deszczu ze śniegiem w obszarze wszystkich podpór mostu oraz geotechniczne badania uzupełniające w rejonie podpór F2, F4 i F5.
  Przebudowa mostu kolejowego (obiekt WWW nr 41.2)
Wykonano obejście dla sieci LPN. Zakończono demontaż sieci LPN i trakcyjnej. Trwa rozbiórka mostu kolejowego.
  Rozbudowa kanału (obiekt WWW nr 41.3)
Zgodnie z harmonogramem Wykonawca nie prowadził prac na obiekcie.
  Przebudowa mostu drogowego B. Krzywoustego (obiekt WWW nr 42.1)
Trwały roboty żelbetowe - betonowanie korpusów filarów i przyczółka P1.
  Przebudowa mostu kolejowego B. Krzywoustego (obiekt WWW nr 42.1.1)
Zgodnie z harmonogramem Wykonawca nie prowadził prac na obiekcie.
  Kanał - nowy wał prawobrzeżny (obiekt WWW nr 44.1)
Trwało zabijanie ścianek szczelnych i układanie bentomaty. Zakończono zabezpieczanie skarpy ścianką oporową typu L oraz wykonanie drenażu francuskiego.
  Wilczyce - nowy wał (obiekt WWW nr 44.2)
Wykonywano karczowanie oraz zabezpieczanie drzew nieprzeznaczonych do wycinki. Trwało planowanie skarp i korony nasypów.
  Zgorzelisko (do ul. B. Krzywoustego) - nowy wał (obiekt WWW nr 44.3)
Trwało plantowanie skap i korony nasypów oraz zabijanie ścianek szczelnych z grodzic PCV. Wykonywane są przepusty.
  Kanał - nowy wał lewobrzeżny (obiekt WWW nr 44.11)
Trwało wykonywanie oczepów żelbetowych na ściankach szczelnych.
  Swojczyce - nowy wał (obiekt WWW nr 44.12)
Zgodnie z harmonogramem Wykonawca nie prowadził prac na obiekcie.
  Kowale - nowy wał (obiekt WWW nr 44.13)
Trwało zabijanie ścianek szczelnych oraz plantowanie skarp i korony nasypów.
  Krzywoustego – linia kolejowa – nowy wał (obiekt WWW nr 44.14)
Zgodnie z harmonogramem Wykonawca nie prowadził prac na obiekcie.
  Modernizacja wału (obiekt WWW nr 45.1)
Zgodnie z harmonogramem Wykonawca nie prowadził prac na obiekcie.
  Wilczyce - modernizacja wału (obiekt WWW nr 45.2)
Trwały roboty ziemne - dogęszczanie podłoża pod nowy wał, plantowanie skarp i korony nasypów. Rozpoczęto roboty związane z wykonaniem przepustów.
  Krzywoustego - linia kolejowa, modernizacja wału (obiekt WWW nr 45.3)
Trwały roboty ziemne - dogęszczanie podłoża pod nowy wał, wykonanie nasypów konstrukcji wału. Rozpoczęto roboty związane z wykonaniem przepustów.
  Modernizacja wału (obiekt WWW nr 45.5)
Trwało plantowanie skarp i korony nasypów. Wykonano zabezpieczenie skarpy odwodnej wału narzutem kamiennym. Rozpoczęto roboty nawierzchniowe.
  Kowale- modernizacja wału (obiekt WWW nr 45.6)
Trwało plantowanie skarp i korony nasypów.
  Rozbiórka wału (obiekt WWW nr 46.1)
Zgodnie z harmonogramem Wykonawca nie prowadził prac na obiekcie.

Grudzień 2015r.

  Przelew Odra - Widawa – Jaz klapowy (obiekt WWW nr 40)
Wykonano fazy V obu filarów i fazę V przyczółka lewego. Rozpoczęto prace nad deskowaniem fazy VI filarów. Osadzono rury osłonowe dla instalacji elektrycznej w przyczółku lewym. Rozpoczęto prace w obrębie przepustu. Wykonano grodzę od strony wylotu. Rozpoczęto prace związane z poszurem jazu klapowego – wykonano ściankę szczelną.
  Przebudowa mostu drogowego (obiekt WWW nr 41.1)
Wykonawca zakończył rozbiórkę mostu. Przygotowano platformy robocze pod palownice celem wykonania pali wielkośrednicowych. Wykonawca zakończył rozbiórkę mostu.Przygotowano platformy robocze pod palownice celem wykonania pali wielkośrednicowych.
  Przebudowa mostu kolejowego (obiekt WWW nr 41.2)
Zdemontowano stację transformatorową St7 i zamontowano nową na nowym słupie. Przystąpiono do robót związanych z obejściem LPN-ki.
  Rozbudowa kanału (obiekt WWW nr 41.3)
Zgodnie z harmonogramem Wykonawca nie prowadził prac na obiekcie.
  Przebudowa mostu drogowego B. Krzywoustego (obiekt WWW nr 42.1)
Zostały zabetonowane fundamenty wszystkich podpór (P1, F2, F3, F4, F5, P6) oraz korpus przyczółka P6 wraz ze skrzydłem przyczółka.
  Przebudowa mostu kolejowego B. Krzywoustego (obiekt WWW nr 42.1.1)
Zgodnie z harmonogramem Wykonawca nie prowadził prac na obiekcie.
  Kanał - nowy wał prawobrzeżny (obiekt WWW nr 44.1)
Kończone są prace związane z wykonywaniem umocnienia skarpy ścianką oporową oraz drenażu francuskiego. Rozpoczęto układanie bentomaty.
  Wilczyce - nowy wał (obiekt WWW nr 44.2)
Wykonawca wykonał prace związane z budową przepustu P10.
  Zgorzelisko (do ul. B. Krzywoustego) - nowy wał (obiekt WWW nr 44.3)
Trwało plantowanie skarp i nasypów konstrukcji oraz wyrównywanie terenu. Kontynuowano prace związane z zabijaniem ścianek szczelnych. Trwały prace związane z wykonaniem kanalizacji sanitarnej tłocznej.
  Kanał - nowy wał lewobrzeżny (obiekt WWW nr 44.11)
Wykonywano zabezpieczenie korpusu wału ścianką szczelną. Wykonywane są oczepy.
  Swojczyce - nowy wał (obiekt WWW nr 44.12)
Wykonywano plantowanie i humusowanie skarp nasypów.
  Kowale - nowy wał (obiekt WWW nr 44.13)
Trwały roboty ziemne związane z wykonaniem i zabezpieczeniem nowego wału, a także wykonywanie przepustów.
  Krzywoustego – linia kolejowa – nowy wał (obiekt WWW nr 44.14)
Trwały roboty ziemne związane z wykonaniem nowego wału, a także wykonywanie przepustów.
  Modernizacja wału (obiekt WWW nr 45.1)
Zgodnie z harmonogramem Wykonawca nie prowadził prac na obiekcie.
  Wilczyce - modernizacja wału (obiekt WWW nr 45.2)
Trwało wykonywanie wykopów wraz z usunięciem gruntów słabych.
  Krzywoustego - linia kolejowa, modernizacja wału (obiekt WWW nr 45.3)
Trwały prace związane z przebudową sieci wodociągowej - kolizja K20. Wykonywano nasypy konstrukcji wału wraz z ukształtowaniem zjazdów i przejazdów. Rozpoczęto wykonywanie przepustu P8.
  Modernizacja wału (obiekt WWW nr 45.5)
Trwało wykonywanie umocnienia skarpy narzutem kamiennym na warstwie geowłókniny.
  Kowale- modernizacja wału (obiekt WWW nr 45.6)
Trwały roboty ziemne związane z budową nowego wału oraz zabezpieczenie stopy wału teokratą. Wykonywany jest przepust P1.
  Rozbiórka wału (obiekt WWW nr 46.1)
Zgodnie z harmonogramem Wykonawca nie prowadził prac na obiekcie.

Listopad 2015

  Przelew Odra - Widawa – Jaz klapowy (obiekt WWW nr 40)
Zakończono prace związane z umocnieniem ponuru powyżej jazu klapowego oraz prace związane z umocnieniem skarpy brzegu lewego powyżej jazu klapowego materacami siatkowo - kamiennymi. Wykonano również IV-te fazy filarów i przyczółków jazu klapowego, rozpoczęto wykonywanie fazy V filarów i przyczółków. Rozpoczęto prace związane z pogrążaniem ścianek szczelnych w obrębie wylotu przepustu i poszuru jazu klapowego.
  Przebudowa mostu drogowego (obiekt WWW nr 41.1)
Przystąpiono do rozbiórki mostu drogowego oraz części dojazdów do niego.
  Przebudowa mostu kolejowego (obiekt WWW nr 41.2)
Zgodnie z harmonogramem Wykonawca nie prowadził prac na obiekcie.
  Rozbudowa kanału (obiekt WWW nr 41.3)
Zgodnie z harmonogramem Wykonawca nie prowadził prac na obiekcie.
  Przebudowa mostu drogowego B. Krzywoustego (obiekt WWW nr 42.1)
(most Krzywoustego płd.)  Zakończono prace palowe, pogrążanie ścianek szczelnych wokół podpór, wykonano betony podkładowe podpór, próbne obciążanie pali. Rozpoczęto roboty konstrukcyjne podpór (zbrojenie podpór). (most Krzywoustego płn.) Most wykorzystywany jest na potrzeby ruchu zastępczego.
  Przebudowa mostu kolejowego B. Krzywoustego (obiekt WWW nr 42.1.1)
Zgodnie z harmonogramem Wykonawca nie prowadził prac na obiekcie.
  Kanał - nowy wał prawobrzeżny (obiekt WWW nr 44.1)
Prowadzono dogęszczanie podłoża pod budowę wału. Wykonywano przepust oraz prace ziemne związane z wykonaniem rowów. Kontynuowane jest wykonywanie umocnienia skarpy ścianką oporową typu L. Trwają prace związane z wykonaniem kolizji T12.
  Wilczyce - nowy wał (obiekt WWW nr 44.2)
Zgodnie z harmonogramem Wykonawca nie prowadził prac na obiekcie.
  Zgorzelisko (do ul. B. Krzywoustego) - nowy wał (obiekt WWW nr 44.3)
Trwało plantowanie skarp i nasypów konstrukcji oraz wyrównywanie terenu. Rozpoczęto zabijanie ścianek szczelnych. Trwały prace związane z wykonaniem kanalizacji sanitarnej tłocznej.
  Kanał - nowy wał lewobrzeżny (obiekt WWW nr 44.11)
Układano bentomatę. Wykonywano zabezpieczenie korpusu wału ścianką szczelną. Wykonano przepust PDm1. Trwa przebudowa kanalizacji deszczowej.
  Swojczyce - nowy wał (obiekt WWW nr 44.12)
Zgodnie z harmonogramem Wykonawca nie prowadził prac na obiekcie.
  Kowale - nowy wał (obiekt WWW nr 44.13)
Trwały roboty ziemne związane z wykonaniem i zabezpieczeniem nowego wału oraz wykonaniem rowu W-9. Rozpoczęto przebudowę rurociągu fi500.
  Krzywoustego – linia kolejowa – nowy wał (obiekt WWW nr 44.14)
Trwały roboty ziemne związane z wykonaniem nowego wału. Rozpoczęto wykonywanie przepustu P1.
  Modernizacja wału (obiekt WWW nr 45.1)
Trwało zdejmowanie humusu oraz wykopywanie gruntu pod wykonanie rowu. Wykonywano umocnienie skarpy odwodnej rowu z kiszki faszynowej. Trwały prace związane z wykonaniem przepustu P1.
  Wilczyce - modernizacja wału (obiekt WWW nr 45.2)
Trwało wykonywanie wykopów wraz z usunięciem gruntów słabych oraz wykonywanie nasypów z plantowaniem skarp i korony.
  Krzywoustego - linia kolejowa, modernizacja wału (obiekt WWW nr 45.3)
Trwały prace związane z przebudową sieci wodociągowej - kolizja K20. Wykonano m.in. przewiert pod nasypem PKP oraz studnie odwadniające.
  Modernizacja wału (obiekt WWW nr 45.5)
Trwało dogęszczanie podłoża pod budowę wału.
  Kowale- modernizacja wału (obiekt WWW nr 45.6)
Trwały roboty ziemne związane z budową nowego wału.
  Rozbiórka wału (obiekt WWW nr 46.1)
Zgodnie z harmonogramem Wykonawca nie prowadził prac na obiekcie.

Październik 2015r.

  Przelew Odra - Widawa – Jaz klapowy (obiekt WWW nr 40)
Zakończone zostały prace żelbetowe w zakresie płyty dennej jazu klapowego. Rozpoczęto zbrojenie fazy IV filarów i przyczółków jazu klapowego. Rozpoczęto montaż konstrukcji  stalowej na przyczółkach i filarach. Zakończono montaż płyt podłożyskowych i okucia progowego jazu. Na ponurze jazu klapowego wykonano ubezpieczenie powierzchni ponuru koszami siatkowo-kamiennymi. W ramach zabudowy brzegu lewego przy jazie klapowym wykonano wypełnienie wnęk ścianki szczelnej betonem oraz rozpoczęto prace polegające na umocnieniu skarpy od strony WG materacami siatkowo-kamiennymi.
  Przebudowa mostu drogowego (obiekt WWW nr 41.1)
Prace związane z częścią mostową: zakończono montaż mostu tymczasowego, trwają prace wykończeniowe.
Część drogowa: zakończono budowę drogi dojazdowej wraz z chodnikiem do mostu tymczasowego oraz nawierzchnią bitumiczną. Trwają prace wykończeniowe związane z montażem barier energochłonnych i balustrad.

  Przebudowa mostu kolejowego (obiekt WWW nr 41.2)
Zgodnie z harmonogramem Wykonawca nie prowadził prac na obiekcie.
  Rozbudowa kanału (obiekt WWW nr 41.3)
Zgodnie z harmonogramem Wykonawca nie prowadził prac na obiekcie.
  Przebudowa mostu drogowego B. Krzywoustego (obiekt WWW nr 42.1)
(most Krzywoustego płd.)  Na obiekcie trwają prace palowe. Rozpoczęto pogrążanie ścianki szczelnej wokół podpór.
(most Krzywoustego płn.) Most wykorzystywany jest na potrzeby ruchu zastępczego.

  Przebudowa mostu kolejowego B. Krzywoustego (obiekt WWW nr 42.1.1)
Rozpoczęto prace związane z budową kanalizacji deszczowej pod wiaduktem PKP.
  Kanał - nowy wał prawobrzeżny (obiekt WWW nr 44.1)
Trwa budowa nowego wału – zdejmowanie humusu, dogęszczanie podłoża oraz wykonywanie nasypów konstrukcji wału. Zabijane są ścianki szczelne. Zakończono zasypywanie istniejącego rowu i rozpoczęto wykop pod nowy rów.
  Wilczyce - nowy wał (obiekt WWW nr 44.2)
Trwają roboty związane z wykonaniem przepustów.
  Zgorzelisko (do ul. B. Krzywoustego) - nowy wał (obiekt WWW nr 44.3)
Trwa plantowanie skarp i nasypów konstrukcji oraz wyrównywanie terenu. Trwają prace związane z wykonaniem kanalizacji deszczowej oraz kanalizacji sanitarnej tłocznej. Zlikwidowano istniejący drenaż (kolizja K9).
  Kanał - nowy wał lewobrzeżny (obiekt WWW nr 44.11)
Trwają prace związane z ułożeniem bentomaty. Zakończono przebudowę sieci gazowej od ul. Swojczyckiej do ul. Ludowej.
  Swojczyce - nowy wał (obiekt WWW nr 44.12)
Prowadzono prace związane z planowaniem skarp i korony nasypów, ich humusowaniem oraz obsianiem.
  Kowale - nowy wał (obiekt WWW nr 44.13)
Trwają prace związane z budową nowego wału – zdejmowanie humusu, zasypywanie rowu, dogęszczanie i wymiana podłoża, układanie geosyntetyku oraz zabezpieczanie korpusu wału ścianką szczelną, formowanie zjazdów i przejazdów oraz planowanie skarp i korony nasypów. Ponadto trwa wykonywanie przepustów.
  Krzywoustego – linia kolejowa – nowy wał (obiekt WWW nr 44.14)
Trwa zdejmowanie humusu, dogęszczanie podłoża, wymiana gruntu pod nowy wał oraz układanie geosyntetyku, zabezpieczenie korpusu wału ścianką szczelną, plantowanie, humusowanie, obsiew oraz zabezpieczenie skarp geokratą. Zakończono prace związane z kolizjami teletechnicznymi.
  Modernizacja wału (obiekt WWW nr 45.1)
Na obiekcie trwają prace związane z budową nowego wału - zdejmowanie humusu, dogęszczanie i wymiana podłoża, układanie geosyntetyku oraz zabezpieczanie korpusu wału ścianką szczelną, formowanie zjazdów i przejazdów oraz planowanie skarp i korony nasypów.
  Wilczyce - modernizacja wału (obiekt WWW nr 45.2)
Na obiekcie wykonywano wykopy, w tym usunięcie słabych gruntów.
  Krzywoustego - linia kolejowa, modernizacja wału (obiekt WWW nr 45.3)
Na obiekcie wykonano roboty związane z kolizją teletechniczną. Trwa przebudowa sieci wodociągowej.
  Modernizacja wału (obiekt WWW nr 45.5)
Na obiekcie trwa planowanie i humusowanie skarp i korony nasypów. Ponadto rozebrano istniejącą nawierzchnię brukową.
  Kowale- modernizacja wału (obiekt WWW nr 45.6)
Rozpoczęto prace związane z budową nowego wału.
  Rozbiórka wału (obiekt WWW nr 46.1)
Zgodnie z harmonogramem Wykonawca nie prowadził prac na obiekcie.

Wrzesień 2015r.

  Przelew Odra - Widawa – Jaz klapowy (obiekt WWW nr 40)
W zakresie Jazu klapowego trwają prace żelbetowe związane z wykonaniem płyty dennej jazu klapowego. Rozpoczęto prace związane z wykonaniem ubezpieczenia ponuru jazu klapowego, w postaci koszy siatkowo kamiennych grubości 50cm.
W zakresie jazu stałego zostało wykonane ubezpieczenie powierzchni przelewowej jazu stałego poprzez ułożenie materacy siatkowo kamiennych grubości 30cm. Wykonano humusowanie i obsiew trawą.

  Przebudowa mostu drogowego (obiekt WWW nr 41.1)
Na obiekcie zostały zakończone prace przygotowawcze związane z budową tymczasowego objazdu. Wykonywano prace związane z częścią mostową w zakresie ścianek szczelnych oraz ułożenie płyt drogowych żelbetowych wspartych na nasypie drogowym wraz z płytami przejściowymi. W ramach części drogowej wykonano nasyp drogowy na dojazdach do mostu, warstwę wzmacniającej stabilizowanej cementem oraz ułożono krawężnik betonowy wraz z obrzeżem drogowym. W pierwszej dekadzie listopada planowane jest uruchomienie tymczasowego objazdu ( można przystąpić do likwidacji istniejącego mostu).
  Przebudowa mostu kolejowego (obiekt WWW nr 41.2)
Zgodnie z harmonogramem Wykonawca nie prowadził prac na obiekcie.
  Rozbudowa kanału (obiekt WWW nr 41.3)
Zgodnie z harmonogramem Wykonawca nie prowadził prac na obiekcie.
  Przebudowa mostu drogowego B. Krzywoustego (obiekt WWW nr 42.1)
( most Krzywoustego płd.)  Na obiekcie trwają roboty palowe pod przyczółki i filary.
(most Krzywoustego płn.) Most wykorzystywany jest na potrzeby ruchu zastępczego.

  Przebudowa mostu kolejowego B. Krzywoustego (obiekt WWW nr 42.1.1)
Zgodnie z harmonogramem Wykonawca nie prowadził prac na obiekcie.
  Kanał - nowy wał prawobrzeżny (obiekt WWW nr 44.1)
Na obiekcie rozpoczęto budowę nowego wału - zdejmowanie humusu, zasypywanie istniejącego rowu, dogęszczanie podłoża oraz wykonywanie nasypów konstrukcji wału. Zakończono prace związane z zabezpieczeniem i przebudową sieci telekomunikacyjnych.
  Wilczyce - nowy wał (obiekt WWW nr 44.2)
Na obiekcie trwają rozbiórki oraz budowa przepustów. Trwa budowa wału - humusowanie, dogęszczanie istniejącego nasypu oraz wykonanie nasypów konstrukcji wału.
  Zgorzelisko (do ul. B. Krzywoustego) - nowy wał (obiekt WWW nr 44.3)
Na obiekcie rozpoczęto zabijanie ścianek szczelnych z PCV. Trwa przebudowa kanalizacji sanitarnej tłocznej.
  Kanał - nowy wał lewobrzeżny (obiekt WWW nr 44.11)
Zgodnie z harmonogramem Wykonawca nie prowadził prac na obiekcie.
  Swojczyce - nowy wał (obiekt WWW nr 44.12)
Na obiekcie trwają prace związane z budową przepustów.
  Kowale - nowy wał (obiekt WWW nr 44.13)
Na obiekcie trwają prace związane z budową nowego wału: zasypywanie rowu, ściąganie humusu, wymiana i dogęszczanie podłoża oraz formowanie nasypów i plantowanie skarp. Na podłożu rozkładany jest geosyntetyk oraz zabijane są ścianki szczelne w korpusie wału.
  Krzywoustego – linia kolejowa – nowy wał (obiekt WWW nr 44.14)
Na obiekcie trwają prace związane z zabezpieczeniem i przebudową sieci telekomunikacyjnych.
  Modernizacja wału (obiekt WWW nr 45.1)
Trwają prace związane z budową nowego wału – odhumusowano powierzchnię pod budowę nowego wału, dogęszczono podłoże, wykonano nasypy konstrukcji wału, plantowano skarpy i korony nasypów. Rozpoczęły się prace związane z przebudową przepustów.
  Wilczyce - modernizacja wału (obiekt WWW nr 45.2)
Na obiekcie trwają prace związane z budową nowego wału – odhumusowano powierzchnię pod budowę nowego wału oraz wykonywane są nasypy konstrukcji wału.
  Krzywoustego - linia kolejowa, modernizacja wału (obiekt WWW nr 45.3)
Na obiekcie trwają prace związane z budową nowego wału – odhumusowano powierzchnię pod budowę nowego wału oraz rozpoczęto wykonywanie nasypów.
  Modernizacja wału (obiekt WWW nr 45.5)
Zgodnie z harmonogramem Wykonawca nie prowadził prac na obiekcie.
  Kowale- modernizacja wału (obiekt WWW nr 45.6)
Zgodnie z harmonogramem Wykonawca nie prowadził prac na obiekcie.
  Rozbiórka wału (obiekt WWW nr 46.1)
Zgodnie z harmonogramem Wykonawca nie prowadził prac na obiekcie.

Czerwiec 2015r.

Obiekt  Postęp prac
WWW nr 40 Wykonawca zakończył rozbiórkę przelewu na lewym przyczółku, rozpoczął roboty przygotowawcze i ziemne pod budowę jazu klapowego oraz nasypy i zasypy w obrębie jazu stałego. Wykonawca zakończył wykonywanie konstrukcji oczepów typu O2 i O3.
WWW nr 41.1 Wykonawca kontynuował i zakańczał przebudowę gazociągu z rur PE 100RC DN315x17,9 mm.
WWW nr 41.2 Wykonawca nie prowadził prac na danym odcinku.
WWW nr 41.3 Wykonawca rozpoczął deniwelację terenu – zdjęcie humusu z powierzchni międzywala istniejącego kanału Odra – Widawa.
WWW nr 42.1 Wykonawca kontynuował prace związane z dostosowaniem istniejącego mostu do ruchu tymczasowego. Rozpoczęto prace rozbiórkowe (rozbiórka nawierzchni bitumicznej, demontaż barier, demontaż kapy chodnikowej). Przebudowano gazociąg z rur PE 100RC DN160x14,6 oraz rozpoczęto przebudowę sieci wodociągowej.
WWW nr 42.1.1 Wykonawca nie prowadził prac na danym odcinku.
WWW nr 44.1 Wykonawca nie prowadził prac na danym odcinku.
WWW nr 44.2 Wykonawca nie prowadził prac na danym odcinku.
WWW nr 44.3 Wykonawca nie prowadził prac na danym odcinku.
WWW nr 44.11 Wykonawca rozpoczął prace związane z budową wału – odhumusowanie powierzchni pod budowę nowego wału, wykonanie zabezpieczenia korpusu wału za pomocą ścianki szczelnej, wykonanie nasypów konstrukcji wału. Przebudowano przyłącze sanitarne w km 4+667 i 4+745. Wykonano gazociąg śr/c z rur PE100 DN315x17,9 na odcinku od ul. Swojczyckiej do ul. Ludowej.
WWW nr 44.12 Wykonawca rozpoczął budowę nowego wału – odhumusowano powierzchnię pod budowę nowego wału, dogęszczono podłoże, wykonano nasypy konstrukcji wału. Rozpoczęto plantowanie skarp i korony nasypów.
WWW nr 44.13 Wykonawca rozpoczął budowę nowego  wału – odhumusowano powierzchnię pod budowę nowego wału, rozpoczęto zasypywanie istniejącego rowu W-9.
WWW nr 44.14 Wykonawca nie prowadził prac na danym odcinku.
WWW nr 45.1 Wykonawca rozpoczął budowę nowego wału – odhumusowano powierzchnię pod budowę nowego wału, dogęszczono podłoże, wykonano nasypy konstrukcji wału.
WWW nr 45.2 Wykonawca nie prowadził prac na danym odcinku.
WWW nr 45.3 Wykonawca nie prowadził prac na danym odcinku.
WWW nr 45.5 Wykonawca rozpoczął budowę nowego wału – odhumusowano powierzchnię pod budowę nowego wału, dogęszczono podłoże, wykonano nasypy konstrukcji wału.
WWW nr 45.6 Wykonawca nie prowadził prac na danym odcinku.
WWW nr 46.1 Wykonawca rozpoczął rozbiórkę istniejącego wału.

Maj 2015r.

Obiekt  Postęp prac
WWW nr 40 Wykonawca kontynuował prace rozbiórkowe oraz wykonał grodze dla korpusu jazu klapowego jak również pod nieckę wypadową jazu. Rozpoczęto roboty ziemne – wykopy pod korpus jazu oraz nieckę wypadową. Wbito ścianki szczelne w ramach przebudowy istniejącego przelewu i przyczółku.
WWW nr 41.1 Wykonawca nie prowadził prac na danym odcinku.
WWW nr 41.2 Wykonawca nie prowadził prac na danym odcinku.
WWW nr 41.3 Wykonawca nie prowadził prac na danym odcinku.
WWW nr 42.1 Wykonawca rozpoczął prace związane z dostosowaniem istniejącego mostu do ruchu tymczasowego. Rozpoczęto roboty związane z zabezpieczeniem i przebudową sieci telekomunikacyjnych (przewierty sterowane).
WWW nr 42.1.1 Wykonawca nie prowadził prac na danym odcinku.
WWW nr 44.1 Wykonawca nie prowadził prac na danym odcinku.
WWW nr 44.2 Wykonawca nie prowadził prac na danym odcinku.
WWW nr 44.3 Wykonawca usunął dwie kolizje na sieci elektroenergetycznej.
WWW nr 44.11 Wykonawca usunął kolizję na sieci elektroenergetycznej.
WWW nr 44.12 Wykonawca usunął kolizję na sieci elektroenergetycznej.
WWW nr 44.13 Wykonawca usunął kolizję na sieci elektroenergetycznej.
WWW nr 44.14 Wykonawca nie prowadził prac na danym odcinku.
WWW nr 45.1 Wykonawca nie prowadził prac na danym odcinku.
WWW nr 45.2 Wykonawca nie prowadził prac na danym odcinku.
WWW nr 45.3 Wykonawca nie prowadził prac na danym odcinku.
WWW nr 45.5 Wykonawca nie prowadził prac na danym odcinku.
WWW nr 45.6 Wykonawca nie prowadził prac na danym odcinku.

Kwiecień 2015r.

Obiekt  Postęp prac
WWW nr 40 Wykonawca zakończył prace rozbiórkowe w przewidzianym zakresie.
WWW nr 41.1 Wykonawca nie prowadził prac na danym odcinku.
WWW nr 41.2 Wykonawca nie prowadził prac na danym odcinku.
WWW nr 41.3 Wykonawca nie prowadził prac na danym odcinku.
WWW nr 42.1 Wykonawca rozpoczął roboty związane z przebudową gazociągu.
WWW nr 42.1.1 Wykonawca nie prowadził prac na danym odcinku.
WWW nr 44.1 Wykonawca nie prowadził prac na danym odcinku.
WWW nr 44.2 Wykonawca nie prowadził prac na danym odcinku.
WWW nr 44.3 Wykonawca nie prowadził prac na danym odcinku.
WWW nr 44.11 Wykonawca rozpoczął roboty ziemne.
WWW nr 44.12 Wykonawca rozpoczął roboty ziemne.
WWW nr 44.13 Wykonawca nie prowadził prac na danym odcinku.
WWW nr 44.14 Wykonawca nie prowadził prac na danym odcinku.
WWW nr 45.1 Wykonawca rozpoczął roboty ziemne.
WWW nr 45.2 Wykonawca nie prowadził prac na danym odcinku.
WWW nr 45.3 Wykonawca nie prowadził prac na danym odcinku.
WWW nr 45.5 Wykonawca rozpoczął roboty ziemne.
WWW nr 45.6 Wykonawca nie prowadził prac na danym odcinku.

Marzec 2015r.

Obiekt  Postęp prac
WWW nr 40 Wykonawca zakończył prace rozbiórkowe przewidziane w harmonogramie.
WWW nr 41.1 Wykonawca jest w trakcie karczowania pni. 
WWW nr 41.2 Wykonawca jest w trakcie karczowania pni.
WWW nr 41.3 Wykonawca nie prowadził prac na danym odcinku.
WWW nr 42.1 Wykonawca zakończył organizację zaplecza.
WWW nr 42.1.1 Wykonawca nie prowadził prac na danym odcinku.
WWW nr 44.1 Wykonawca nie prowadził prac na danym odcinku.
WWW nr 44.2 Wykonawca zakończył zabezpieczanie drzew oraz organizację zaplecza.
WWW nr 44.3 Wykonawca zakończył zabezpieczanie drzew oraz organizację zaplecza.
WWW nr 44.11 Wykonawca zakończył rozbiórkę istniejących budynków
WWW nr 44.12 Wykonawca nie prowadził prac na danym odcinku.
WWW nr 44.13 Wykonawca nie prowadził prac na danym odcinku.
WWW nr 44.14 Wykonawca nie prowadził prac na danym odcinku.
WWW nr 45.1 Wykonawca nie prowadził prac na danym odcinku.
WWW nr 45.2 Wykonawca zakończył zabezpieczanie drzew oraz organizację zaplecza.
WWW nr 45.3 Wykonawca zakończył zabezpieczanie drzew oraz organizację zaplecza.
WWW nr 45.5 Wykonawca nie prowadził prac na danym odcinku.
WWW nr 45.6 Wykonawca nie prowadził prac na danym odcinku.

Luty 2015r.

Obiekt  Postęp prac
WWW nr 40 Zgodnie z Harmonogramem, w okresie sprawozdawczym, nie prowadzono prac na obiekcie.
WWW nr 41.1 Wykonawca jest w trakcie wycinki i karczowania pni.
WWW nr 41.2 Wykonawca jest w trakcie wycinki i karczowania pni.
WWW nr 41.3 Zgodnie z Harmonogramem, w okresie sprawozdawczym, nie prowadzono prac na obiekcie.
WWW nr 42.1 Wykonawca zakończył wycinki drzew.
WWW nr 42.1.1 Zgodnie z Harmonogramem, w okresie sprawozdawczym, nie prowadzono prac na obiekcie.
WWW nr 44.1 Wykonawca rozpoczął usuwanie karczy oraz zabezpieczenia tymczasowe drzew nieprzewidzianych do wycinki.
WWW nr 44.2 Wykonawca rozpoczął wycinki drzew.
WWW nr 44.3 Wykonawca rozpoczął wycinkę drzew oraz zakończył wycinkę i karczowanie krzewów.
WWW nr 44.11 Wykonawca rozpoczął usuwanie karczy oraz zabezpieczenia tymczasowe drzew nieprzewidzianych do wycinki. Wykonawca wykonał staw dla płazów w ramach kompensacji przyrodniczej.
WWW nr 44.12 Wykonawca zakończył wycinanie i karczowanie krzewów.
WWW nr 44.13 Wykonawca zakończył wycinkę i karczowanie drzew i krzewów. 
WWW nr 44.14 Wykonawca zakończył wycinkę i karczowanie drzew i krzewów.
WWW nr 45.1 Wykonawca jest w trakcie wycinki i zabezpieczania drzew.
WWW nr 45.2 Wykonawca jest w trakcie wycinki i zabezpieczania drzew.
WWW nr 45.3 Wykonawca rozpoczął wycinkę drzew.
WWW nr 45.5 Wykonawca rozpoczął zabezpieczanie tymczasowe drzew nieprzewidzianych do wycinki.
WWW nr 45.6 Wykonawca zakończył wycinkę drzew i krzewów.

Styczeń 2015r.

Obiekt  Postęp prac
WWW nr 40 Wykonawca przystąpił do organizacji Zaplecza Roboczego oraz wykonał zabezpieczenia tymczasowe drzew, nieprzewidzianych do wycinki. 
WWW nr 41.1 Wykonawca rozpoczął wycinki drzew i krzewów.
WWW nr 41.2 Wykonawca rozpoczął wycinki drzew i krzewów.
WWW nr 41.3 Wykonawca rozpoczął wycinki drzew i krzewów.
WWW nr 42.1 Wykonawca przystąpił do organizacji Zaplecza Roboczego oraz do wycinek drzew i krzewów.
WWW nr 42.1.1 Wykonawca przystąpił do organizacji Zaplecza Roboczego.
WWW nr 44.1 Zgodnie z Harmonogramem, w okresie sprawozdawczym, nie prowadzono prac na obiekcie.
WWW nr 44.2 Zgodnie z Harmonogramem, w okresie sprawozdawczym, nie prowadzono prac na obiekcie.
WWW nr 44.3 Zgodnie z Harmonogramem, w okresie sprawozdawczym, nie prowadzono prac na obiekcie.
WWW nr 44.11 Wykonawca rozpoczął wycinki drzew i krzewów.
WWW nr 44.12 Wykonawca rozpoczął wycinki drzew i krzewów.
WWW nr 44.13 Wykonawca rozpoczął wycinki drzew i krzewów.
WWW nr 44.14 Zgodnie z Harmonogramem, w okresie sprawozdawczym, nie prowadzono prac na obiekcie.
WWW nr 45.1 Wykonawca rozpoczął wycinki drzew i krzewów.
WWW nr 45.2 Zgodnie z Harmonogramem, w okresie sprawozdawczym, nie prowadzono prac na obiekcie.
WWW nr 45.3 Zgodnie z Harmonogramem, w okresie sprawozdawczym, nie prowadzono prac na obiekcie.
WWW nr 45.5 Wykonawca rozpoczął wycinki drzew i krzewów.
WWW nr 45.6 Wykonawca rozpoczął wycinki drzew i krzewów.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności
w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

X

Właściciel tej domeny korzysta z plików cookies w celu zapewnienia wysokiego poziomu świadczonych usług. Pliki cookies wykorzystywane są w zgodzie z obowiązującym prawem. Wyrażenia zgody na wykorzystywanie tych plików dokonują Państwo poprzez ustawienia przeglądarki internetowej (zakres prywatności).

Pliki cookies dzielą się na trzy rodzaje:

Cookies nie służą do przetwarzania ani do przechowywania danych osobowych. Nie można za ich pomocą dokonać bezpośredniej identyfikacji użytkownika. Pliki nie wprowadzają zmian konfiguracyjnych w przeglądarce.

Możecie Państwo samodzielnie określać warunki stosowania plików cookies. Informacje na temat zastosowania plików cookies dla najpopularniejszych przeglądarek znajdują się pod poniższymi linkami: